علیرضا برادران

علیرضا برادران

علیرضا دانش‌آموخته‌ی مهندسی برق بوده و به تدریس آن مشغول است. او از سویی به زبان‌شناسی و ادبیات علاقه‌ی فراوان دارد و از سوی دیگر شیفته‌ی فناوری‌های نوین است. علیرضا دنیای وب را محلی برای بروز اندیشه‌ها و علاقه‌های خود یافته و به همین خاطر چند سالی است در مجله‌های مختلف اینترنتی قلم می‌زند.
۱۱۱ مطلب موجود می‌باشد.