تیم رباتیک دانشگاه «استنفورد» (Stanford) ربات انسان‌نمایی ساخته که می‌تواند به عنوان یک غواص کاوشگر در زیر آب مورد استفاده قرار بگیرد. این ربات که OceanOne نام دارد شبیه انسان ساخته شده و دو دست دارد. این دو دست باعث می‌شوند که به ... بیشتر بخوانید