بارها اتفاق افتاده که وسایل خود را گم کرده و برای پیدا کردن‌شان مشکلات زیادی داشته باشیم. «فایندیما» وسیله‌ی هوشمندی است که گم نمی‌شود و هر وسیله‌ای که همراه آن باشد هم گم نخواهد شد. «فایندیما» (Findima) وسیله‌ای کوچک و هوشمند است ... بیشتر بخوانید