سایز برند زنانه آدیداس

لباسی انتخاب کنید که برازنده اندام شماستانتخاب سایز مناسب لباس یکی از نکات مهم برای خوش پوش بودن است. سایز مناسب برای لباس شما سایزی است که لباس نه خیلی گشاد و نه خیلی تنگ و چسبیده باشد.


درصورتی که لباس با سیستم استاندارد سایز دوخته شده باشد، تمامی موارد اندازی گیری و تناسب موجود بین اعضای بدن در آن در نظر گرفته شده است.
استاندارد سایز لباس


جدول های زیر به عنوان مرجع استاندارد به شما کمک می کند لباسی مناسب با اندامتان انتخاب کنید اما در نظر داشته باشید که سایزبندی در برندهای مختلف اندکی متفاوت است.اندازه گیری سایز کاپشن و شلوار ورزشی زنانه آدیداس

 

 1- برای تعیین اندازه دور قفسه سینه، متر را دور پر حجم‌ترین بخش قفسه سینه قرار دهید و اندازه‌گیری کنید.
 2- برای تعیین اندازه‌ی دور کمر، باریک‌ترین بخش دور کمر را اندازه بگیرید.
3- برای تعیین اندازه‌ی دور باسن، بایستید و پاها را به هم نزدیک کنید. سپس دور پر حجم‌ترین بخش از انتهای ران‌ها را اندازه‌گیری کنید.
4- برای تعیین فاصله‌ی بین کف پا تا فاق، از انتهای فاق تا کف پا را اندازه‌گیری کنید. توجه داشته باشید که اندازه‌های درج شده بر اساس اندازه‌های معمول هستند.
 


اندازه گیری سایز تیشرت زنانه آدیداس


1- برای تعیین اندازه دور قفسه سینه، متر را دور پر حجم‌ترین بخش قفسه سینه قرار دهید و اندازه‌گیری کنید.


2- برای تعیین اندازه‌ی دور کمر، باریک‌ترین بخش دور کمر را اندازه بگیرید.


3- برای تعیین اندازه‌ی دور باسن، بایستید و پاها را به هم نزدیک کنید. سپس دور پر حجم‌ترین بخش از انتهای ران‌ها را اندازه‌گیری کنید.


اندازه گیری سایز شلوار زنانه آدیداس


1- برای تعیین اندازه‌ی دور کمر، باریک‌ترین بخش دور کمر را اندازه بگیرید.


2- برای تعیین اندازه‌ی دور باسن، بایستید و پاها را به هم نزدیک کنید. سپس دور پر حجم‌ترین بخش از انتهای ران‌ها را اندازه‌گیری کنید.


3- برای تعیین فاصله‌ی بین کف پا تا فاق، از انتهای فاق تا کف پا را اندازه‌گیری کنید. توجه داشته باشید که اندازه‌های درج شده بر اساس اندازه‌های معمول هستند.