سایزبندی لباس کودکلباس کودک، نوزاد و نوپا:


قد نوزاد و کودک

مناسب برای سن

سایز

62 سانتی متر

0 تا 3 ماه

0-3

68 سانتی متر

3 تا 6 ماه

3-6

74 سانتی متر

6 تا 9 ماه

6-9

80 سانتی متر

9 تا 12 ماه

9-12

86 سانتی متر

12 تا 18 ماه

12-18

 رکابی، شورت و لباس زیر نوزاد:


قد نوزاد و کودک

مناسب برای سن

سایز

98 سانتی متر

3 تا 2 سال

2-3

104 سانتی متر

4 تا 3 سال

3-4
کلاه نوزادی:


اندازه‌ی دور سر

مناسب برای سن

سایز

40 سانتی متر

0 تا 3 ماه

0-3

43 سانتی متر

3 تا 6 ماه

3-6
پاپوش، جوراب و جوراب شلواری:


مناسب برای سن

سایز

0 تا 6 ماه

0-6

6 تا 12 ماه

6-12

12 تا 24 ماه

12-24

24 تا 36 ماه

24-36