توضیحات سایز لباس ورزشی

<div style="margin:0 5%"><span dir="RTL"><h2><br></h2></span><style="text-align: right;"=""><span dir="RTL"><p><br></p><p><br></p></span><h2><span dir="RTL">&nbsp;<span dir="RTL">استاندارد سایز برند آدیداس</span></span></h2><h2><span dir="RTL"><p><br></p></span></h2><h2><br></h2></style="text-align:></div><div align="center"><table style="width: 773px; height: 427px;" border="1" cellpadding="7" cellspacing="0">   <colgroup><col width="112">   <col width="148">   <col width="149">   <col width="147">   <col width="189">   </colgroup><tbody><tr>    <th dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="112"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></th>    <th dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="148"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور قفسه سینه&nbsp;</span></div></th>    <th dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="149"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور کمر</span></div></th>    <th dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="147"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور باسن</span></div></th>    <th dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="189"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">فاصله کف پا تا فاق</span></div></th>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXS</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">72/9 - 76</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">56/9 - 59/9</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">82 - 85</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">77/5</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">76/2 - 81/3</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">61 - 66</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">86/3 - 91/4</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">77/8</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">83/8 - 88/9</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">68/6 - 71/1</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">94 - 96/5</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">78/5</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">91/4 - 94</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">73/7 - 78/7</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">99 - 104/1</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">79</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">96/5 - 101/6</span></div></td>    <td dir="LTR" align="center" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">81/3 - 86/36</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">106/7 - 109/2</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">79/5</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">104/1 - 109/2</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">88/9 - 94</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">111/8 - 116/8</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">80</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">111/8 - 116/8</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">96/5 - 104/1</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">119/4 - 124/5</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">80/5</div></td>   </tr></tbody></table></div><p><br></p><div style="margin:0 5%;"> <div align="right">  <h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><br></h4><h4><span dir="RTL"><br></span></h4><div><span dir="RTL"><br></span></div><div><span dir="RTL"><br></span></div><div><span dir="RTL"><br></span></div><div><span dir="RTL"><br></span></div><div><span dir="RTL"><br></span></div><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><br></h4><h4></h4><h2>اندازه گیری سایز تیشرت زنانه آدیداس<br></h2><p><br></p><p></p><p><br></p><p><br></p><table "="" border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><colgroup><col width="112"><col width="134"><col width="128"><col width="135"></colgroup><tbody><tr><td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="112"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="134"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور قفسه سینه&nbsp;</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="128"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور کمر</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="135"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور باسن</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXS</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">72/9 - 76</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">56/9 - 59/9</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">82 - 85</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">76/2 - 81/3</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;"><div align="center">61 - 66</div></span></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">86/3 - 91/4</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">83/8 - 88/9</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">68/6 - 71/1</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">94 - 96/5</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">91/4 - 94</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">73/7 - 78/7</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">99 - 104/1</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">96/5 - 101/6</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">81/3 - 86/36</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">106/7 - 109/2</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">104/1 - 109/2</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">88/9 - 94</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">111/8 - 116/8</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">111/8 - 116/8</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">96/5 - 104/1</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">119/4 - 124/5</span></div></td></tr></tbody></table></div></div><br><br><br><div style="margin:0 5%;"><div align="right"><h4<span dir="RTL"><h4><span dir="RTL"><br></span></h4><div><span dir="RTL"><br></span></div><div><span dir="RTL"><br></span></div><div><span dir="RTL"><br></span></div><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><br></h4></h4<span><h2><span dir="RTL">اندازه گیری سایز شلوار زنانه آدیداس<span></span></span></h2><h2><span dir="RTL"></span></h2><h4<span dir="RTL"><p><br></p><p></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><span></span></h4<span></div></div><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;"><div align="center"><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0">   <colgroup><col width="112">   <col width="134">   <col width="128">   <col width="135">   </colgroup><tbody><tr>    <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="40" width="109"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td>    <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="40" width="134"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور کمــر</span></div></td>    <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="40" width="129"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور باسن</span></div></td>    <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="40" width="132"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">فاصله کف پا تا فاق</span></div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXS</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">56/9 - 60</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">82 - 85/1</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">77/5</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">61 - 66</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">86/4 - 91/4</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">77/8</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">68/6 - 71/1</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">94 - 96/5</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">78/5</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">73/7 - 78/8</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">99/1 - 104/1</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">79</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">81/3 - 86/4</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">106/7 - 109/2</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">79/5</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">89 - 94</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">111/8 - 116/8</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">80</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">96/5 - 104/1</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">119/4 - 124/5</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">80/5</div></td>   </tr>  </tbody></table></div></span></div><div style="margin:0 5%;"><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><br></h4><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><h4></h4><h2>اندازه گیری سایز کاپشن و شلوار ورزشی مردانه آدیداس</h2><h2><br></h2><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br>  </p>   <div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;"><div align="center"> <table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0">   <colgroup><col width="112">   <col width="148">   <col width="149">   <col width="147">   <col width="189">   </colgroup><tbody><tr>    <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="112"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td>    <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="148"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور قفسه سینه&nbsp;</span></div></td>    <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="149"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور کمر</span></div></td>    <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="147"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور باسن</span></div></td>    <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="189"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">فاصله کف پا تا فاق</span></div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">78/7 - 83/8</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">68/6 - 73/7</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">81/3 - 86/4</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">81</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">86/4 - 94</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">76/2 - 81/3</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">88/9 - 94</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">81/5</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">94 - 102</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">81/3 - 88/9</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">94 - 101/6</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">82</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">102 - 11/8</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">88/9 - 99/1</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">101/6 - 111/8</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">82/5</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">111/8 - 122</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">99/1 - 109/2</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">111/8 - 121/9</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">83</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">122 - 132/1</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">109/2 - 119/4</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">121/9 - 129/5</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">82/5</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXXL</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">134/6 - 147/3</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">121/9 - 134/6</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">129/5 - 142/2</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">82</div></td>   </tr>  </tbody></table></div></span></div><h2><br></h2><p><br></p><h2><br></h2><h2><br></h2><h2><br></h2><h2><br></h2><h2><br></h2><h2><br></h2><h2><br></h2><h2>اندازه گیری سایز تیشرت مردانه آدیداس<br></h2><p><br></p><p><br></p><div style="margin:0 5%;"> <div align="right">  <h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><br></h4><br></div></div><div align="center"> <span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;"><br></span><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><colgroup><col width="112">   <col width="134">   <col width="128">   <col width="135">   </colgroup><tbody><tr>    <td style="" dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="112"><div align="center"><strong>سایز</strong></div></td>    <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="134"><div align="center"><strong>دور قفسه سینه&nbsp;</strong></div></td>    <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="128"><div align="center"><strong>دور کمر</strong></div></td>    <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="135"><div align="center"><strong>دور باسن</strong></div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;"><div align="center">78/7 - 83/8</div></span></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">68/6 - 73/7</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">81/3 - 86/4</span></div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">86/4 - 94</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">76/2 - 81/3</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">88/9 - 94</span></div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">94 - 102</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">81/3 - 88/9</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">94 - 101/6</span></div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">102 - 11/8</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">88/9 - 99/1</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">101/6 - 111/8</span></div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">111/8 - 122</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">99/1 - 109/2</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">111/8 - 121/9</span></div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">122 - 132/1</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">109/2 - 119/4</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">121/9 - 129/5</span></div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXXL</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">134/6 - 147/3</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">121/9 - 134/6</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">129/5 - 142/2</span></div></td>       </tr>  </tbody></table></div></div><br><div style="margin:0 5%;"><div align="right"><h4<span dir="RTL"><h4><span dir="RTL"><br></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><br></h4></h4<span><h2><span dir="RTL">اندازه گیری سایز شلوار مردانه آدیداس<span></span></span></h2><h2><h4<span dir="RTL"></h4<span></h2><h4<span dir="RTL"><p><br></p></h4<span><h4<span dir="RTL"><p><br></p><p><br></p><p></p><p><br></p><span></span><span></span></h4<span></div><div align="center"><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0">   <colgroup><col width="112">   <col width="134">   <col width="128">   <col width="135">   </colgroup><tbody><tr>    <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="112"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td>    <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="134"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور کمــر</span></div></td>    <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="128"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور باسن</span></div></td>    <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="102"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">فاصله کف پا تا فاق</span></div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">68/6 - 73/5</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">81/3 - 86/4</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">81</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">76/2 - 81/3</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">89 - 94</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">81/5</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">81/3 - 89</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">94 - 101/6</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">82</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">89 - 99</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">101/6 - 111/8</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">82/5</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">99 - 109/2</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">111/8 - 121/9</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">83</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">109/2 - 119/4</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">121/9 - 129/5</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">82/5</div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXXL</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">121/9 - 134/6</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">129/5 - 142/2</span></div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center">82</div></td>   </tr>  </tbody></table></div><br><h4><span dir="RTL"><br></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><br></h4><h2>اندازه گیری سایز کلاه آدیداس</h2><p><br></p><p><br></p><p><br></p><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><colgroup></colgroup><colgroup><col width="134"></colgroup><tbody><tr><td style="text-align: center;" dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="40" width="159"><div><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="40" width="179"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور سر</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">0-2 سال</div></td><td dir="RTL" height="40"><div align="center">41/91 یا کمتر</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">2-6 سال</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">48 -&nbsp; 50/3</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">6-12 سال</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">52/7 -&nbsp; 54/1</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">12 سال</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">54/1 -&nbsp; 60</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">54/1 -&nbsp; 55/9</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">55/9 -&nbsp; 57/9</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">57/9 - 60</span></div></td></tr></tbody></table></div><div align="center"><div style="margin:0 5%;"><br><div align="right"><h4<span dir="RTL"><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><h4<span dir="RTL"><h3><br></h3><div><br></div><div><br></div><div><br></div><h3><br></h3></h4<span></h4><h2><span dir="RTL">اندازه گیری سایز دستکش آدیداس<span></span></span></h2></h4<span><h4<span dir="RTL"><p><br></p><br></h4<span><br> </div></div><br><br><div align="center"> <table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><colgroup><col width="112">   <col width="134">   </colgroup><tbody><tr>    <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="40" width="159"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td>    <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="40" width="179"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور سر</span></div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">0-2 سال</div></td>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">41/91 یا <span style="">کمتر</span></div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">2-6 سال</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div style="" align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">48 -&nbsp; 50/3</span></div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">6-12 سال</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">52/7 -&nbsp; 54/1</span></div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">12 سال</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">54/1 -&nbsp; 60</span></div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;"><div align="center">54/1 -&nbsp; 55/9</div></span></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">55/9 -&nbsp; 57/9</span></div></td>   </tr>   <tr>    <td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td>    <td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">57/9 - 60</span></div></td>   </tr>   </tbody></table><br><br><br><div style="margin:0 5%; text-align: right;"><h2><br></h2><h2><span dir="RTL"><h4><span dir="RTL"></span></h4></span></h2><span dir="RTL"><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><br></h4><h2>اندازه گیری سایز بالاپوش زنانه نایکی</h2><p><br></p><p><br></p><br><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><colgroup><col width="112"><col width="134"><col width="128"></colgroup><tbody><tr><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="112"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="134"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور قفسه سینه&nbsp;</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="128"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور کمر</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">76 - 83</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">60 - 67</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">83 - 90</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">67 - 74</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">90 - 97</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">74 - 81</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">97 - 104</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">81 - 88</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td><td dir="LTR" height="40"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;"><div align="center">104 - 114</div></span></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">88 - 98</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">114 - 124</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">98 - 108</span></div></td></tr></tbody></table></span></div><br><br><br><div style="margin:0 5%;text-align: right;"><span dir="RTL"><h2>اندازه گیری سایز پایین پوش زنانه نایکی</h2><h4><br></h4><p><br></p><p><br></p><br><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><colgroup><col width="112"><col width="134"><col width="128"></colgroup><tbody><tr><td dir="RTL" bgcolor="#D1d1d1" height="50" width="112"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#D1d1d1" height="50" width="134"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور کمــر</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#D1d1d1" height="50" width="128"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور باسن</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">60 - 67</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">84 - 91</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">67 - 74</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">91 - 98</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">74 - 81</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">98 - 105</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">81 - 88</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">105 - 112</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">88 - 98</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">112 - 120</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">98 - 108</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">120 - 128</span></div></td></tr></tbody></table></span></div><br><br><div style="margin:0 5%;text-align: right;"><span dir="RTL"><h4><br></h4><h2>اندازه گیری سایز بالاپوش مردانه نایکی</h2><h4><br><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><colgroup><col width="112"><col width="134"><col width="128"></colgroup><tbody><tr><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="112"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="134"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور قفسه سینه&nbsp;</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="128"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور کمر</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">&lt; 88</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">&lt; 73</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">88 - 96</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">73 - 81</span></span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">96 - 104</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;"><div align="center">81 - 89</div></span></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">104 - 112</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">89 - 97</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">112 - 124</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">97 - 109</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">124 - 136</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">109 - 121</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">136 - 148</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">121 - 133</span></div></td></tr></tbody></table></h4></span></div><div align="center"> <div style="margin:0 5%;text-align:right;"><span dir=" rtl" =""=""><h2><br></h2><h2><br></h2><h2><br></h2><h2>اندازه گیری سایز پایین پوش مردانه نایکی</h2><p><br></p><br><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><colgroup><col width="112"><col width="134"><col width="128"></colgroup><tbody><tr><td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="40" width="112"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="40" width="134"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور کمــر</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="40" width="128"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور باسن</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">&lt; 73</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">&lt; 88</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">73 - 81</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">88 - 96</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">81 - 89</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">96 - 104</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">89 - 97</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">104 - 112</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">97 - 109</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">112 - 120</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">109 - 121</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">120 - 128</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">121 - 133</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">128 - 136</span></span></div></td></tr></tbody></table></span></div><div align="center"> <br><br><br><div style="margin:0 5%; text-align: right;"><h2><span dir="RTL"><span dir="RTL"><br></span></span></h2><h2><span dir="RTL"><h4><span dir="RTL"></span></h4></span></h2><span dir="RTL"><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><br></h4><h2>اندازه گیری سایز بالاپوش زنانه کلمبیا</h2><h4><br></h4><p><br></p><p><br></p><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><colgroup><col width="112"><col width="134"><col width="128"></colgroup><tbody><tr><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="112"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="134"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور قفسه سینه&nbsp;</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="128"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور کمر</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">81 - 84</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">65 - 67</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">86 - 89</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">70 - 72</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">91 - 95</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">75 - 78</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">99 - 103</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">81 - 85</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td><td dir="LTR" height="40"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;"><div align="center">107 - 113</div></span></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">90 - 95</span></div></td></tr></tbody></table></span></div><br><br><br><div style="margin:0 5%;text-align: right;"><span dir="RTL"><h2>اندازه گیری سایز پایین پوش زنانه کلمبیا</h2><h4><br></h4><p><br></p><br><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><colgroup><col width="112"><col width="134"><col width="128"></colgroup><tbody><tr><td dir="RTL" bgcolor="#D1d1d1" height="50" width="112"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#D1d1d1" height="50" width="134"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور کمــر</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#D1d1d1" height="50" width="128"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور باسن</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">67 - 65</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">90 - 88</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">72 - 70</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">95 - 93</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">78 - 75</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">102 - 98</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">85 - 81</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">109 - 105</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">95 - 90</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">119 - 114</div></td></tr></tbody></table></span></div><br><br><br><div style="margin:0 5%;text-align: right;"><span dir="RTL"><h4><br></h4><h2>اندازه گیری سایز بالاپوش مردانه کلمبیا</h2><p><br></p><p><br></p><br><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><colgroup><col width="112"><col width="134"><col width="128"></colgroup><tbody><tr><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="112"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="134"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور قفسه سینه&nbsp;</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="128"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور کمر</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">&nbsp;81-89</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">&nbsp;74 - 66&nbsp; <br></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">97 - 89</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">81- 78</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">104 - 97</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">89 - 81</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">114 - 107</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">99 - 91</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">125 - 117</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">109 - 102</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">135 - 127</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">119 - 112</div></td></tr></tbody></table></span></div><div align="center"> <br><div style="margin:0 5%;text-align:right;"><span dir=" rtl" =""=""><h2><br></h2><h2><br></h2><h2><br></h2><h2>اندازه گیری سایز پایین پوش مردانه کلمبیا</h2><p><br></p><p< p=""><p></p></p<></span></div><div align="center"><br><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"> <colgroup><col width="112"> <col width="134"> <col width="128"> </colgroup><tbody><tr>  <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="40" width="112"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td>  <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="40" width="134"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور کمــر</span></div></td>  <td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="40" width="128"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور باسن</span></div></td> </tr> <tr>  <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td>  <td dir="LTR" height="40"><div align="center">74- 66<br></div></td>  <td dir="LTR" height="40"><div align="center">86 - 81<br></div></td> </tr> <tr>  <td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td>  <td dir="LTR" height="40"><div align="center">&nbsp;81 - 78</div></td>  <td dir="LTR" height="40"><div align="center">89 - 86</div></td> </tr> <tr>  <td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td>  <td dir="LTR" height="40"><div align="center">89- 81</div></td>  <td dir="LTR" height="40"><div align="center">102 - 97</div></td> </tr> <tr>  <td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td>  <td dir="LTR" height="40"><div align="center">99 - 91</div></td>  <td dir="LTR" height="40"><div align="center">109 - 104</div></td> </tr> <tr>  <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td>  <td dir="LTR" height="40"><div align="center">109 - 102</div></td>  <td dir="LTR" height="40"><div align="center">117 - 112</div></td> </tr> <tr>  <td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td>  <td dir="LTR" height="40"><div align="center">119 - 112</div></td>  <td dir="LTR" height="40"><div align="center">127 - 122</div></td> </tr> </tbody></table><br></div><br><br><div style="margin:0 5%;text-align: right;"><span dir="RTL"><h2>اندازه گیری سایز بالاپوش مردانه اوکلی<br></h2><div><br></div><div><br></div><p><br></p><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><colgroup><col width="112"><col width="134"><col width="128"></colgroup><tbody><tr><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="112"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="134"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور قفسه سینه&nbsp;</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="128"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور کمر</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">&nbsp;89-94</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">&nbsp;74 - 71&nbsp; <br></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">99 - 96/5</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">79- 76</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">104 - 101/5</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">84 - 81</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">112 - 107</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">89 - 86</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">119 - 114</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">96/5 - 91/5</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">129/5 - 122</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">107 - 99</div></td></tr></tbody></table></span></div><div align="center"><br></div></div><br><br><br><div style="margin:0 5%; text-align: right;"><h2><br></h2><span dir="RTL"><h2>اندازه گیری سایز بالاپوش زنانه ریبوک</h2><div><br></div><div><br></div><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><colgroup><col width="112"><col width="134"><col width="128"></colgroup><tbody><tr><td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="112"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="134"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور قفسه سینه&nbsp;</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="128"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور کمر</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">76/2 - 81/3</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">60 - 66</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">83/8 - 88/9</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">68/6 - 71/1</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">91/4 - 94</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">73/7 - 78/7</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">96/5 - 101/6</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">81/3 - 86/4</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">104/1 - 109/2</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">88/9 - 94</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">111/8 - 116/8</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">96/5 - 104/1</span></div></td></tr></tbody></table></span></div><br><br><br><div style="margin:0 5%;text-align: right;"><span dir="RTL"><h2>اندازه گیری سایز پایین پوش زنانه ریبوک</h2><h4><br><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><colgroup><col width="112"><col width="134"><col width="128"></colgroup><tbody><tr><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="40" width="112"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="40" width="134"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور کمــر</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="40" width="128"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور باسن</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">60 - 66</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">86/4 - 91/4</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">68/6 - 71/1</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">94 - 96/5</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">73/7 - 78/7</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">99 - 104/1</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">81/3 - 86/4</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">106/7 - 109 /2</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">88/9 - 94</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">111/8 - 116/8</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">96/5 - 104/1</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">119/4 - 124/5</span></div></td></tr></tbody></table></h4></span></div><br><br><br><div style="margin:0 5%;text-align: right;"><span dir="RTL"><h4><br></h4><h2>اندازه گیری سایز بالاپوش مردانه ریبوک<br></h2><h4><br></h4><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><colgroup><col width="112"><col width="134"><col width="128"></colgroup><tbody><tr><td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="112"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="134"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور قفسه سینه&nbsp;</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="128"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور کمر</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">78/7 - 83/8</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">68/6 - 73/7</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">86/4 - 94</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">76/2 - 81/3</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">94 - 101/6</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">81/3 - 88/9</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">101/6 - 111/8</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">88/9 - 99/1</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">111/8 - 121/9</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">99/1 - 109/2</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">121/9 - 132/1</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">109/2 - 119/4</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">134/6 - 147/3</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">121/9 - 134/6</span></div></td></tr></tbody></table></span></div><div align="center"><div style="margin:0 5%;text-align:right;"><span dir=" rtl" =""=""><h2><br></h2><h2><br></h2><h2><br></h2><h2>اندازه گیری سایز پایین پوش مردانه ریبوک<br></h2><p><br></p><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><colgroup><col width="112"><col width="134"><col width="128"></colgroup><tbody><tr><td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="112"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="134"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور کمــر</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#D1D1D1" height="50" width="128"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور باسن</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">68/6 - 73/7</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">81/3 - 86/4</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">76/2 - 81/3</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">88/9 - 94</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">81/3 - 88/9</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">94 - 101/6</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">88/9 - 99/1</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">101/6 - 111/8</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">99/1 - 109/2</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">111/8 - 121/9</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">109/2 - 119/4</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">121/9 - 129/5</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">121/9 - 134/6</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">129/5 - 142/2</span></div></td></tr></tbody></table></span></div><div align="center"><br><br><br></div></div><div style="margin:0 5%; text-align: right;"><h2><span dir="RTL"><span dir="RTL"><br></span></span></h2><h2><span dir="RTL"><h4><span dir="RTL"></span></h4></span></h2><span dir="RTL"><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><span dir="RTL"></span></h4><h4><br></h4><h2>اندازه گیری سایز بالاپوش زنانه آندر آرمور<br></h2><h4><br></h4><p><br></p><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><colgroup><col width="112"><col width="134"><col width="128"></colgroup><tbody><tr><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="112"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="134"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور قفسه سینه&nbsp;</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="128"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور کمر</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">78/7 - 83/8</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">58/4 - 63/5</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">85 - 90/2</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">64/8 - 90/2</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">91/4 - 96/5</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">71/1 - 76/2</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">97/8 - 102/9</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">77/5 - 82/5</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">104/1 - 109/2</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">83/ 8 - 88/9</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">111/8 - 116/8</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">91/4 - 96/5</span></div></td></tr></tbody></table></span></div><br><br><br><div style="margin:0 5%;text-align: right;"><span dir="RTL"><h2>اندازه گیری سایز پایین پوش زنانه آندر آرمور<br></h2><h4><br></h4><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><colgroup><col width="112"><col width="134"><col width="128"></colgroup><tbody><tr><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="112"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">سایز</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="134"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور کمــر</span></div></td><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="128"><div align="center"><span style="font-weight: bold;">دور باسن</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XS</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">58/4 - 63/5</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">91/4 - 96/5</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">64/8 - 69/9</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">90/2 - 95/3</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">71/1 - 76/2</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">96/5 - 101/6</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">77/5 - 86/2</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">102/9 - 107/9</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">83/8 - 88/9</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">109/2 - 114/3</span></div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">91/4 - 96/5</span></div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center"><span style="direction: ltr; width: 100%; display: block;">116/8 -121/9</span></div></td></tr></tbody></table></span></div><br><br><br><div style="margin:0 5%;text-align: right;"><span dir="RTL"><h2>اندازه گیری سایز بالاپوش مردانه آندر آرمور<br></h2><p><br></p><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><colgroup><col width="112"><col width="134"><col width="128"></colgroup><tbody><tr><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="112"><div align="center">سایز</div></td><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="134"><div align="center">دور قفسه سینه&nbsp;</div></td><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="128"><div align="center">دور کمر</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">86/4 - 91/4</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">71/1 - 73/7</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">96/5 - 101/6</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">76/2 - 81/3</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">106/7 - 111/8</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">86/4 = 91/4</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">116/8 - 121/9</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">86/5 - 101/6</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">127 - 132/1</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">106/7 - 111/8</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">132/1 - 137/2</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">111/8 - 116/8</div></td></tr></tbody></table></span></div><div align="center"><div style="margin:0 5%;text-align:right;"><span dir=" rtl" =""=""><h2><br></h2><h2><br></h2><h2><br></h2><h2>اندازه گیری سایز پایین پوش مردانه آندر آرمور<br></h2><h4><br></h4><p><br></p><table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><colgroup><col width="112"><col width="134"></colgroup><tbody><tr><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="112"><div align="center">سایز</div></td><td dir="RTL" bgcolor="#d1d1d1" height="50" width="177"><div align="center">دور کمــر</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">S</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">71/1 - 73/7</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">M</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">76/2 - 81/3</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">L</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">86/4 - 91/4</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">96/5 - 101/6</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">106/7 - 111/8</div></td></tr><tr><td dir="RTL" height="40"><div align="center">XXXL</div></td><td dir="LTR" height="40"><div align="center">111/8 - 116/8</div></td></tr></tbody></table></span></div><div align="center"><br><br><br></div></div></div></div></div></div>