لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

نرم افزار جامع آموزش Solid Works 2014 Comprehensive Tutorial Of Solid Works 2014

از 3رای
 
 • زبان: فارسي
 • گروه سني: بزرگسال
 • نوع ديسک: DVD
 • موارد بیشتر

معرفی اجمالی محصول نرم افزار جامع آموزش Solid Works 2014

گزيده اي از درسهاي اين مجموعه آموزشي:
فصل اول:مقدمه اي بر solid works-مباني اصلي در مدل سازي قطعه-اهميت مديريت فايل-اجراي نرم افزار SolidWorks-بررسي گزينه هاي سيستم System Options -بررسي الگوي قطعه و خصوصيات فايل قطعه-بررسي قطعه PLATE-بررسي ايجاد طرح ها يا (Features)-بررسي طرح پايه اکسترود-معرفي صفحات مرجع و تصوير سازي عمودي سه جانبه-چگونگي رسم قطعه PLATE-چگونگي اصلاح و ويرايش قطعه Plate -چگونگي تغيير نماي ديد مدل و بررسي شيوه هاي مختلف نمايش مدل-چگونگي به وجود آوردن سوراخ ها روي قطع Plate -طريقه ايجاد فيلت(fillet) بر روي لبه هاي مدل-چگونگي استفاده از دستور Hole براي ايجاد سوراخ خزينه در قطعه -چگونگي ترسيم قطعه ميله (ROD) -بررسي پخ زدن لبه هاي مدل (Chamfer) -چگونه روي قسمت جلويي ميله جا خار ايجاد کنيم-طريقه ايجاد سوراخ بر روي وجه عقبي ميله-بررسي ايجاد تغييرات و ويرايش طراحي -طريقه اصلاح خطاهاي به وجود آمده بر اثر ويرايش مدل-چگونگي تعريف مجدد پخ-بررسي اصلاح موقعيت جاخار -چگونگي انجام تغيير رنگ قطعه-چگونگي رسم قطعه راهنما (Guide)-طريقه ايجاد برش بر روي قطعه-چگونگي استفاده از دستور تقارن (mirror ) براي ايجاد برش دوم-چگونگي به وجود آوردن سوراخ هاي قطعه راهنما -بررسي الگو برداري (Pattern) خطي از سوراخ -چگونگي تعيين جنس قطعه (Materials Editor) -فصل دوم:بررسي اصول اوليه مدل سازي مدل هاي مونتاژ يا (Assembly Modeling)-بررسي مدل سازي مدل هاي مونتاژي-بررسي حرکت هاي خطي و دوراني-بررسي مدل مونتاژي ميله- راهنما (Guide-Rod) -چگونگي فراخواني قطعات مدل مونتاژي -بررسي انواع قيدها (Mate Types)-بررسي مونتاژ قطعه صفحه يا PLATE-بررسي خطاهاي قيدگذاري-بررسي تداخل و تصادم بين قطعات و آشکار کردن آن-چگونگي اصلاح و ويرايش ابعاد يک عضو-طريقه اضافه نمودن قطعه اي از کتابخانه قطعات نرم افزار به مدل مونتاژي-بررسي قيدهاي هوشمند-چگونگي مدل کردن و مونتاژ پيچ سرسوکتي -بررسي نماي انفجاري -مشاهده حالت انفجاري و بررسي ابزار هاي ويرايش هر مرحله انفجاري -بررسي نماي برشي (Section View) -بررسي دستور Save as Copy - طريقه الگوبرداري در مدل مونتاژي-بررسي فولدرها و قطعاتي که به طور موقتاً حذف شده اند-تصميم گيري در مورد ساخت يا خريد قطعات (Make-Buy Decision)-طريقه مونتاژ دومجموعه مونتاژي-طريقه استفاده از روش المان محدود-فصل سوم:مباني اصلي نقشه کشي-بررسي تهيه نقشه-بررسي الگوي نقشه و فرمت کاغذ-چگونگي ايجاد يک الگوي نقشه دلخواه-آشنايي با کادر عنوان (Title Block)-طريقه کاربرد آرم شرکت (Company Logo)-طريقه تهيه نقشه قطعه GUIDE-طريقه جابه جا کردن نماها-طريقه اضافه کردن نماهاي ديگر-معرفي شيوه هاي مختلف نمايش و عملکرد گرافيکي -بررسي جزييات نقشه -طريقه تغيير اندازه ها در يک نما-بررسي نماي کمکي جزيي-طريقه انتقال اندازه ها از نمايي به نماي ديگر-طريقه اندازه گذاري سوراخ ها-طريقه ايجاد علامت مربوط به مرکز سوراخ (Center Marks)-طريقه ويرايش و اصلاح آرايش اندازه گذاري-چگونه يک طرح را به قطعه بيفزاييم-بررسي توضيحات عمومي نقشه (General Notes)-بررسي جدول ثبت تغييرات (Revision Table)-بررسي شماره قطعه و ويژگي هاي سند-بررسي نماي انفجاري و ليست قطعات-بررسي ارتباط قطعه، مدل مونتاژي و نقشه به يکديگر-فصل چهارم:بررسي حجم هاي حاصل از اکسترود و دوران-طرح يک پروژه نمونه- بررسي باتري -بررسي اجزاي باتري -بررسي ايجاد الگو (Template)-چگونگي مدل کردن باتري-طريقه گرد کردن لبه هاي عمودي-طريقه جدا کردن قسمتي از حجم به دست آمده از سمت وجه بالايي-طريقه گرد کردن لبه هاي وجوه کوچک بالايي باتري-طريقه ايجاد ترمينال هاي باتري -بررسي صفحه باتري (Battery Plate)-طريقه پاک کردن طرح ها و ويرايش بر روي آنها-طريقه مدل کردن نگه دارنده لنز (Holder) -بررسي مدل کردن پايه هاي اتصال باتري به سوئيچ (کليد)-طريقه ايجاد فيلت ها در قطعه-چگونه قطعه لنز را مدل کنيم-طريقه استفاده از دستور Shell جهت خالي کردن حجم ايجاد شده-چگونگي ايجاد نوک لنز -چگونگي سوراخ کردن لنز-طريقه ايجاد لبه نازک عقبي لنز-طريقه ايجاد لبه جلويي لنز -بررسي ايجاد شيشه لنز (Lens Shield)-طريقه مدل کردن لامپ-طريقه حذف قسمتي از حجم اول-طريقه ايجاد انتهاي گنبدي شکل لامپ-بررسي الگوبرداري دايروي (Circular Pattern)-طريقه بهينه کردن نوارابزارها و کليدهاي ميانبر -فصل پنجم:بررسي دستورات Loft، Sweep و روش ساخت سطوح-چگونگي ساخت رينگ دايروي يا O-Ring-چگونگي مدل کردن کليد چراغ قوه-طريقه بدست اوردن شکل نهايي کليد با استفاده از دستور shape-بررسي مدل کردن درپوش شيشه ولامپ-طريقه کار با دستور Shell براي ايجاد ضخامت ثابت در قطعه-طريقه ايجاد شيار بيروني در عقب قطعه-طريقه ايجاد شيار هاي اطراف قطعه-طريقه الگوبرداري دايروي از برش جديد-بررسي ايجاد رزوه با استفاده از دستور Sweep-چگونگي مدل کردن بدنه چراغ قوه-طريقه خالي کردن مدل به کمک دستور Shell-چگونگي ايجاد يک رينگ در جلوي درپوش-طريقه شيب دادن وجوه خارجي قطعه-طريقه ايجاد رزوه هاي خارجي بر روي وجه استوانه اي شيب دار جلوي بدنه-طريقه استفاده از دستور Sweep براي رسم دسته روي بدنه -طريقه ترسيم سوراخ استقرار کليد بر روي دسته-طريقه رسم تقويت کننده هاي بدنه-طريقه ايجاد دسته دوم تقويت کننده ها-طريقه مونتاژ قطعات و تهيه مدل مونتاژي چراغ قوه-بررسي الگوي مدل مونتاژي-بررسي مدل مونتاژي لنز و لامپ-بررسي مدل مونتاژي باتري و صفحه باتري-بررسي مدل مونتاژي لنز و درپوش-بررسي مدل مونتاژي کامل چراغ قوه-طريقه کار با سطوح و ساخت قطعات با استفاده از سطوح-طريقه استفاده از دستور Split Line-چگونگي استفاده از دستور Loft براي اتصال سطوح به يکديگر-بررسي اتصال سطوح به يکديگر-چگونگي استفاده از دستور Filled Surfaces براي ساخت سطوح-طريقه بستن دو سمت مدل با استفاده از سطوح صفحه اي -طريقه استفاده از دستور Revolve براي ساخت سطح جديد-طريقه ضخامت دادن به سطوح-فصل ششم:آشنايي با نرم افزار solid works simulation-طريقه اضافه نمودن نرم افزار هاي cosmos به محيط solid-طريقه آناليز استاتيکي قطعه براکت-طريقه تنظيم گزينه هاي المان بندي مدل-بررسي توزيع تنش von mises در قطعه-بررسي جابجايي مدل-بررسي کرنش هاي الماني مدل-بررسي ضريب اطمينان طراحي بر روي قسمت هاي مختلف مدل-طريقه ايجاد گزارش از تحليل-تحليل استاتيکي يک مدل مونتاژي-طريقه تعيين قيد بر روي مدل چرخ-طريقه بارگذاري بر روي مدل-طريقه المان بندي مدل چرخ-حذف موقت چرخ و تحليل مجدد مدل-مشاهده نتايج تحليل مدل جديد-طريقه مشاهده نتايج در برش هاي مختلف-بررسي نتايج در برش ايجاد شده-طريقه اناليز فرکانسي يک سيستم-طريقه قيد گذاري بر روي مدل تحليل فرکانسي-طريقه مشاهده ليست فرکانس هاي طبيعي سيستم-بررسي کنترل دقت نتايج بدست امده-طريقه مشاهده مودهاي ارتعاشي-تحليل دو قطعه با جابجايي کم-طريقه بارگذاري و قيد گذاري مدل تماسي-طريقه تعريف تماس بين دو قطعه-طريقه مشاهده توزيع تنش در نماي انفجاري-طريقه اناليز مدل مونتاژي حلقه بسکتبال-تعريف پيچ ها در مدل حلقه بسکتبال-طريقه تعريف بار و قيد در مدل حلقه بسکتبال-طريقه تماس موضعي در مدل حلقه بسکتبال-طريقه المان بندي مدل و تحليل مدل حلقه بسکتبال-بررسي اناليز پرتاب هارد ديسک کامپيوتر-آشنايي با تنظيمات گزينه هاي اناليز پرتاب-طريقه تعريف تماس بين هارد ديسک و فوم-بررسي توزيع تنش در مدل هارد ديسک-بررسي تحليل خستگي يک قطعه-طريقه تعريف منحني s-n مربوط به جنس قطعه-بررسي نتايج اناليز خستگي-طريقه بهينه سازي شکل يک قطعه-طريقه تعريف اناليز فرکانسي در قطعه-طريقه تعريف قيد هاي طراحي-طريقه رسم نمودار هاي همگرايي-فصل هفتم :طريقه کار با نرم افزار solid works flow simulation-طريقه تحليل جريان سيال در يک شير-طريقه تعريف شرائط مرزي

نمایش بیشتر

مشخصات فنی نرم افزار جامع آموزش Solid Works 2014

مشخصات
 • زبان فارسي
 • گروه سني بزرگسال
 • نوع ديسک DVD
 • تعداد ديسک 2 حلقه
 • مدت آموزش 780 دقيقه
 • موضوع مهندسي
 • نسخه 2014
 • ساير توضيحات این مجموعه شامل 182 درس و به همراه خود نرم افزار Solid Works 2014 می باشد.

امتیاز کاربران به: نرم افزار جامع آموزش Solid Works 2014

  / ۵
  شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

  برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از دیجی کالا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

  نظرات کاربران
  مرتب سازی بر اساس:

    پرسش و پاسخ

    پرسش خود را مطرح نماییدلطفا متن پرسش را وارد نمایید
    با انتخاب دکمه “ثبت پرسش”، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در دیجی کالا اعلام می کنم.
    پرسش ها و پاسخ ها
    مرتب سازی بر اساس: