دسته‌بندی

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فقط کالاهای موجود
فروشنده

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

۱,۱۹۱ کالا
 • فروشنده: راشا اورنگ
  لپ تاپ 15.6 اينچی دل مدل Alienware M15 R3 GAMING - CTO - K
  Dell Alienware M15 R3 GAMING - CTO - K 15.6 inch Laptop
  ارسال فروشنده
  ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  .۰۰.۱۰میلیونتومان
  • راشا اورنگ
  • گارانتی 18 ماهه لپ تک
 • فروشنده: کندل ایران
  لپ تاپ 14 اینچی دل مدل LATITUDE 3410
  ۱۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
  ۷۹.۱۲میلیونتومان
  • کندل ایران
  • گارانتی 12 ماهه کندل ایران
 • فروشنده: نوآورهمراه
  لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل Latitude 3510-3A
  Dell Latitude 3510-3A 15.6 inch Laptop
  ۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  ۸۹.۱۳میلیونتومان
  • نوآورهمراه
  • گارانتی 12 ماهه نوآور همراه
 • فروشنده: ایران پی سی سنتر
  فروش ویژه
  لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل G5-5500-580W
  ارسال فروشنده
  ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  ٪۱۱
  ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۹۰۰۰۰۰۰۰
  ٪۱۱
  ۹۰.۳۴میلیونتومان
  • ایران پی سی سنتر
  • گارانتی 18 ماهه دلتوس
 • فروشنده: راشا اورنگ
  لپ تاپ 13.4 اینچی دل مدل XPS 9310 M3300
  Dell XPS 9310 M3300 13.4 Inch Laptop
  ارسال فروشنده
  ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷۱میلیونتومان
  • راشا اورنگ
  • گارانتی 18 ماهه لپ تک
 • فروشنده: راشا اورنگ
  لپ تاپ 15.6 اينچی دل مدل Alienware M15 R3 GAMING - CTO - M
  Dell Alienware M15 R3 GAMING - CTO - M 15.6 inch Laptop
  ارسال فروشنده
  ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷۱میلیونتومان
  • راشا اورنگ
  • گارانتی 18 ماهه لپ تک
 • فروشنده: راشا اورنگ
  لپ تاپ 17.3 اینچی دل مدل G7 7700 - LT
  ارسال فروشنده
  ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۸۰.۶۴میلیونتومان
  • راشا اورنگ
  • گارانتی 18 ماهه لپ تک
 • فروشنده: نوآورهمراه
  لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل Vostro 15 3000-B
  Dell Vostro 15 3000-B 15.6 inch Laptop
  ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
  ۴۱.۳۱میلیونتومان
  • نوآورهمراه
  • گارانتی 12 ماهه نوآور همراه
 • فروشنده: راشا اورنگ
  لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل Vostro 3500 - M
  Dell Vostro 3500 - M 15.6 inch Laptop
  ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۱میلیونتومان
  • راشا اورنگ
  • گارانتی 18 ماهه لپ تک
 • فروشنده: راشا اورنگ
  کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Vostro 3671 BP27W23
  Dell Vostro 3671 BP27W23 Desktop Computer
  ارسال فروشنده
  ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
  ٪۱۷
  ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۷۵۰۰۰۰۰۰
  ٪۱۷
  ۹۰.۲۲میلیونتومان
  • راشا اورنگ
  • گارانتی 12 ماهه لپ تک
 • فروشنده: راشا اورنگ
  لپ تاپ 13.4 اینچی دل مدل XPS (2 in ONE) 9310
  ارسال فروشنده
  ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰.۶۴میلیونتومان
  • راشا اورنگ
  • گارانتی 18 ماهه لپ تک
 • فروشنده: دلتام ایران برگزیده
  لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل G5-5500 - LT
  ارسال فروشنده
  ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰.۶۲میلیونتومان
  • دلتام ایران
  • گارانتی 12 ماهه دلیران
 • فروشنده: نوآورهمراه
  لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل Latitude 3510-5A
  Dell Latitude 3510-5A 15.6 inch laptop
  ۲۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
  ۶۲.۲۱میلیونتومان
  • نوآورهمراه
  • گارانتی 12 ماهه نوآور همراه
 • فروشنده: راشا اورنگ
  لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل VOSTRO 3501 K - NB
  Dell VOSTRO 3501 K - NB 15.6 inch Laptop
  ارسال فروشنده
  ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴۰.۱۶میلیونتومان
  • راشا اورنگ
  • گارانتی 18 ماهه لپ تک
 • فروشنده: نوآورهمراه
  لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل Vostro 15 3000-A
  Dell Vostro 15 3000-A 15.6 inch Laptop
  ۲۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان
  ۳۲.۲۸میلیونتومان
  • نوآورهمراه
  • گارانتی 12 ماهه نوآور همراه
 • فروشنده: نوآورهمراه
  لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل Latitude 3510-5C
  Dell Latitude 3510-5C 15.6 inch laptop
  ۲۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
  ۶۸.۲۳میلیونتومان
  • نوآورهمراه
  • گارانتی 12 ماهه نوآور همراه
 • فروشنده: راشا اورنگ
  لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل Vostro 3500 - N
  Dell Vostro 3500 - N 15.6 inch Laptop
  ارسال فروشنده
  ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۹۰.۲۷میلیونتومان
  • راشا اورنگ
  • گارانتی 18 ماهه لپ تک
 • فروشنده: لوتوس لپ تاپ برگزیده
  لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل Vostro 3500 - A
  Dell Vostro 3500 - A 15.6 inch Laptop
  ارسال فروشنده
  ۳۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ۴۵.۳۰میلیونتومان
  • لوتوس لپ تاپ
  • گارانتی 24 ماهه سریر
 • فروشنده: راشا اورنگ
  لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل VOSTRO 3501 KZ - NB
  Dell VOSTRO 3501 KZ - NB 15.6 inch Laptop
  ارسال فروشنده
  ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷۰.۱۴میلیونتومان
  • راشا اورنگ
  • گارانتی 18 ماهه لپ تک
 • فروشنده: راشا اورنگ
  کامپیوتر دسکتاپ دل مدل DELL Vostro 3671
  ارسال فروشنده
  ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۹۰.۲۵میلیونتومان
  • راشا اورنگ
  • گارانتی 12 ماهه لپ تک
 • فروشنده: کیان تجارت آژیراک برگزیده
  کامپیوتر کوچک دل مدل WYSE G-T48E- A
  ارسال فروشنده
  ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳۵.۲میلیونتومان
  • کیان تجارت آژیراک
  • گارانتی 18 ماهه دیجیتال
 • فروشنده: نوآورهمراه
  لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل Latitude 3510-5B
  Dell Latitude 3510-5B 15.6 inch laptop
  ۲۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  ۶۵.۲۲میلیونتومان
  • نوآورهمراه
  • گارانتی 12 ماهه نوآور همراه
 • فروشنده: راشا اورنگ
  لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل Vostro 3500 - K
  Dell Vostro 3500 - K 15.6 inch Laptop
  ارسال فروشنده
  ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۹۰.۲۴میلیونتومان
  • راشا اورنگ
  • گارانتی 18 ماهه لپ تک
 • فروشنده: راشا اورنگ
  لپ تاپ 14 اینچی دل مدل VOSTRO 3400-NB
  Dell VOSTRO 3400-NB 14 inch Laptop
  ارسال فروشنده
  ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۱میلیونتومان
  • راشا اورنگ
  • گارانتی 18 ماهه لپ تک
 • فروشنده: دلتام ایران برگزیده
  لپ تاپ 13.3 اینچی دل مدل Inspiron 7306-A
  Dell Inspiron 7306-A 13.3 Inch Laptop
  ارسال فروشنده
  ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰.۴۵میلیونتومان
  • دلتام ایران
  • گارانتی 12 ماهه دلیران
 • فروشنده: کندل ایران
  کامپیوتر دسکتاپ دل مدل  VOSTRO 3888
  ۲۰,۵۵۹,۰۰۰ تومان
  ۵۶.۲۰میلیونتومان
  • کندل ایران
  • گارانتی 12 ماهه کندل ایران
 • فروشنده: راشا اورنگ
  کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Vostro 3671 8T27W23
  Dell Vostro 3671 8T27W23 Desktop Computer
  ارسال فروشنده
  ۱۷,۱۵۰,۰۰۰
  ٪۴
  ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۷۱۵۰۰۰۰۰
  ٪۴
  ۵۰.۱۶میلیونتومان
  • راشا اورنگ
  • گارانتی 12 ماهه لپ تک
 • فروشنده: پیمان نیک کاران
  ماوس دل مدل MS116
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  • پیمان نیک کاران
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: تکنوکلاینت
  کامپیوتر کوچک دل مدل Zero Client TX0
  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰.۲میلیونتومان
  • تکنوکلاینت
  • گارانتی 18 ماهه دیجیتال
 • فروشنده: راشا اورنگ
  لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل LATITUDE 3510-K
  Dell LATITUDE 3510-K 15.6 inch Laptop
  ارسال فروشنده
  ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴۰.۲۳میلیونتومان
  • راشا اورنگ
  • گارانتی 18 ماهه لپ تک
 • فروشنده: اسپرت رسول
  میدرنج کیو اس مناسب برای سایز 6.5 اینچ
  ۱۴۸,۷۰۰ تومان
  • اسپرت رسول
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: پیمان نیک کاران
  کامپیوتر کوچک دل مدل WYSE 5060 - A
  ۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان
  ۵۸.۶میلیونتومان
  • پیمان نیک کاران
  • گارانتی 12 ماهه لایف سرویس
 • فروشنده: لوتوس لپ تاپ برگزیده
  لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل Vostro 3500 - D
  Dell Vostro 3500 - D 15.6 inch Laptop
  ارسال فروشنده
  ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۸۰.۲۷میلیونتومان
  • لوتوس لپ تاپ
  • گارانتی 24 ماهه سریر
 • فروشنده: پیمان نیک کاران
  کامپیوتر کوچک دل مدل WYSE 5060 - E
  ۷,۷۸۰,۰۰۰ تومان
  ۷۸.۷میلیونتومان
  • پیمان نیک کاران
  • گارانتی 12 ماهه لایف سرویس
 • فروشنده: شبکه پخش دید برتر
  بازی سونیک مخصوص پلی استیشن 2
  بازی سونیک مخصوص پلی استیشن 2
  ارسال فروشنده
  ۸,۴۰۰ تومان
  • شبکه پخش دید برتر
  • گارانتی سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: سینامن برگزیده
  کیبورد و ماوس بی سیم دل مدل KM636
  Dell KM636 Wireless Keyboard and Mouse
  ۹۳۵,۰۰۰ تومان
  • سینامن
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
سلام
جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
پشتیبانی آنلاین

برای راهنمایی بهتر لطفا اطلاعات زیر را وارد کنید:

پشتیبانی آنلاین

به پشتیبانی هوشمند دیجی‌کالا خوش آمدید. لطفا سوال خود را بپرسید.

پشتیبان هوش مصنوعی