دسته‌بندی

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فقط کالاهای موجود
۵۱ کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  یخچال ایستکول مدل TM-835
  EastCool TM-835 Refrigerator
  ۴۸ نفر
  ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • اخطار باز ماندن درب: خیر
  • آبسردکن: خیر
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  یخچال ایستکول مدل TM-919
  EastCool TM-919 Refrigerator
  ۲۳ نفر
  ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • اخطار باز ماندن درب: خیر
  • آبسردکن: خیر
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  یخچال ایستکول مدل TM-96200
  EastCool TM-96200 Refrigerator
  ۱۴ نفر
  ۲,۳۳۷,۵۰۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • قفل کودک: خیر
  • اخطار باز ماندن درب: خیر
  • آبسردکن: خیر
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  یخچال ایستکول مدل TM-9580-HS
  EastCool TM-9580-HS Refrigerator
  ۱ نفر
  ۱,۷۱۵,۰۰۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • قفل کودک: خیر
  • اخطار باز ماندن درب: خیر
  • آبسردکن: خیر
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  فریزر ایستکول مدل TM-946-4D
  ۱۴ نفر
  ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • قفل کودک: خیر
  • اخطار باز ماندن درب: خیر
  • آبسردکن: خیر
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  آبسردکن ایستکول مدل TM-RK216
  EastCool TM-RK216 Water Dispenser
  ۱۹ نفر
  ۲,۰۶۵,۰۰۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
  • یخچال: دارد
  • کابین: ندارد
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  یخچال ایستکول مدل TM-835-B
  EastCool TM-835-B Refrigerator
  ۱۲ نفر
  ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • اخطار باز ماندن درب: خیر
  • آبسردکن: خیر
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  یخچال ایستکول مدل TM-9540-A3
  EastCool TM-9540-A3 Refrigerator
  ۵ نفر
  ۳,۰۶۵,۰۰۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • قفل کودک: خیر
  • اخطار باز ماندن درب: خیر
  • آبسردکن: خیر
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  یخچال خودرو ایستکول مدل TM-9640DC
  ۱۴ نفر
  ۴,۹۰۷,۰۰۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  آبسردکن ایستکول مدل DW220
  EastCool DW220 Water Dispenser
  ۳ نفر
  ۱,۴۵۲,۰۰۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
 • فروشنده: جاست می
  آبسردکن ایستکول مدل TM-SG400P
  EastCool TM-SG400P Water Dispenser
  ۶ نفر
  ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
  • جاست می
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
  • یخچال: ندارد
  • کابین: ندارد
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  آبسردکن ایستکول مدل TM-SW700
  EastCool TM-SW700 Water Dispenser
  ۱,۹۲۶,۰۰۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
  • یخچال: ندارد
  • کابین: ندارد
 • فروشنده: شاد
  یخچال ایستکول مدل TM-9580
  EastCool TM-9580 Refrigerator
  ۱ نفر
  ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
  • شاد
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • قفل کودک: خیر
  • اخطار باز ماندن درب: خیر
  • آبسردکن: خیر
 • فروشنده: شاد
  آبسردکن ایستکول مدل TM-SW300UF
  EastCool TM-SW300UF Water Dispenser
  ۱ نفر
  ۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  • شاد
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
  • یخچال: ندارد
  • کابین: ندارد
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  آبسردکن ایستکول مدل TM-DW305UF
  EastCool TM-DW305UF Water Dispenser
  ۶ نفر
  ۳,۰۶۵,۰۰۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
  • یخچال: ندارد
  • کابین: ندارد
 • فروشنده: شاد
  منبع آبسردکن ایستکول مدل TM-P20
  EastCool TM-P20 Water Dispenser Tank
  ۲ نفر
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  • شاد
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: خیر
 • فروشنده: فروشگاه میلینو
  آبسردکن ایستکول مدل TM-SW501P
  EastCool TM-SW501P Water Dispenser
  ۶ نفر
  ۲,۶۶۵,۰۰۰ تومان
  • فروشگاه میلینو
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  آبسردکن ایستکول مدل TM-RK216D
  EastCool TM-RK216D Water Dispenser
  ۲,۰۶۵,۰۰۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
  • یخچال: دارد
  • کابین: ندارد
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  یخچال ایستکول مدل TM-9580-CS
  EastCool TM-9580-CS Refrigerator
  ۱,۷۶۵,۰۰۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • قفل کودک: خیر
  • اخطار باز ماندن درب: خیر
  • آبسردکن: خیر
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  آبسردکن ایستکول مدل TM-DW420UF
  EastCool TM-DW420UF Water Dispenser
  ۳ نفر
  ۲,۲۱۵,۰۰۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
  • یخچال: ندارد
  • کابین: ندارد
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  آبسردکن ایستکول مدل TM-SW400P
  EastCool TM-SW400P Water Dispenser
  ۲,۲۸۵,۰۰۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
  • یخچال: ندارد
  • کابین: ندارد
 • فروشنده: استور
  آبسردکن ایستکول مدل TM-CS216
  EastCool TM-CS216 Water Dispenser
  ۱۱ نفر
  ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • استور
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
  • یخچال: ندارد
  • کابین: دارد
 • فروشنده: فروشگاه میلینو
  آبسردکن ایستکول مدل RW208
  EastCool RW208 Water Dispenser
  ۳ نفر
  ۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
  • فروشگاه میلینو
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
  • یخچال: دارد
 • فروشنده: شاد
  تصفیه کننده هوا ایستکول مدل TM-TW209
  ۳ نفر
  ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
  • شاد
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • حسگر بو: خیر
  • کنترل از راه دور: ندارد
  • تایمر: بله
  • سیستم یون ساز: دارد
 • فروشنده: شاد
  منبع آبسردکن ایستکول مدل TM-P22
  EastCool TM-P22 Water Dispenser Tank
  ۱ نفر
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
  • شاد
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
 • فروشنده: شاد
  منبع آبسردکن ایستکول مدل TM-PW15
  EastCool TM-PW15 Water Dispenser Tank
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
  • شاد
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
 • فروشنده: شاد
  جالیوانی آهنربایی آبسردکن ایستکول مدل TM-2M
  ۴ نفر
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  • شاد
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
 • فروشنده: شاد
  منبع آبسردکن ایستکول مدل TM-PK15
  EastCool TM-PK15 Water Dispenser Tank
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  • شاد
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
 • فروشنده: شاد
  جالیوانی آبسردکن ایستکول مدل TM-2S
  EastCool TM-2S Water Dispenser Cup Holder
  ۲ نفر
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • شاد
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
 • فروشنده: بازرگانی مهر
  تصفیه کننده هوا ایستکول مدل TM-TW400H
  ۱۰ نفر
  ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  • بازرگانی مهر
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
  ویژگی‌ها
  • کنترل از راه دور: ندارد
  • تایمر: بله
  • سیستم یون ساز: ندارد
 • فروشنده: بازرگانی مهر
  دستگاه تصفیه هوای ایستکول مدل TM-GK200P
  ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  • بازرگانی مهر
  • گارانتی 18 ماهه شرکت تکران مبرد
 • آبسردکن ایستکول مدل TM-RW410
  EastCool TM-RW410 Water Dispenser
  ۷ نفر
  ناموجود
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
  • یخچال: دارد
  • کابین: ندارد
 • آبسردکن ایستکول مدل TM-DW300R
  EastCool TM-DW300R Water Dispenser
  ۵ نفر
  ناموجود
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
 • فریزر ایستکول مدل TM-987
  ۹ نفر
  ناموجود
  ویژگی‌ها
  • قفل کودک: خیر
  • اخطار باز ماندن درب: خیر
  • آبسردکن: خیر
 • آبسردکن ایستکول مدل TM-ST710R
  EastCool TM-ST710R Water Dispenser
  ناموجود
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
  • یخچال: ندارد
  • کابین: ندارد
 • آبسردکن ایستکول مدل TM-CW605
  EastCool TM-CW605 Water Dispenser
  ۱ نفر
  ناموجود
  ویژگی‌ها
  • خروجی آب سرد: بله
  • خروجی آب گرم: بله
  • کابین: دارد