فقط کالاهای موجود

معرفی برند کارمیسن

برند کارمیسن در سال ۱۳۹۷ در طبقات مختلف مواد غذایی به ثبت رسیده و هم‌اکنون در حال تولید روغن‌های گیاهی و برخی فرآورده های کنجدی و شیره جات و عسل و .... است. واژه کارمیسن یکی از نام‌های باستانی شهر زیبای کرمانشاه است.

۹۳ کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن مخصوص سرخ کردنی کنجد کارمیسن - 1700میلی لیتر
  ۸۹,۰۰۰
  ٪۱۶
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن _ 1700 میلی لیتر مجموعه 3 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۲۶۷,۰۰۰
  ٪۱۸
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن کنجد تصفیه خالص و روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن - 1.7 لیتر مجموعه 3 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۴۵۷,۰۰۰
  ٪۳۰
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن _ 1700 میلی لیتر
  ارسال توسط فروشنده
  ۸۹,۰۰۰
  ٪۱۶
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن مخصوص سرخ کردنی پایه کنجد و روغن ذرت کانولا کارمیسن - 1.7 لیتر مجموعه 3 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۲۶۷,۹۰۰
  ٪۱۸
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن ذرت کانولا کارمیسن _ 920 میلی لیتر مجموعه 12عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۵۹۸,۸۰۰
  ٪۱۸
  ۴۹۰,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن - 1700 میلی لیتر مجموعه 6 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۵۳۴,۰۰۰
  ٪۱۹
  ۴۳۵,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن کنجد کارمیسن _920میلی لیتر
  ارسال توسط فروشنده
  ۱۴۹,۰۰۰
  ٪۳۳
  ۹۹,۵۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن زیتون تصفیه سرخ کردنی کارمیسن - 920 میلی لیتر
  ارسال توسط فروشنده
  ۱۹۷,۰۰۰
  ٪۲۵
  ۱۴۷,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن ذرت کانولا کارمیسن - 1700 میلی لیتر
  ارسال توسط فروشنده
  ۸۹,۹۰۰
  ٪۱۷
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن زیتون تصفیه سرخ کردنی کارمیسن - 920 میلی لیتر مجموعه 9 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۱,۷۷۳,۰۰۰
  ٪۲۹
  ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن ذرت کانولا کارمیسن - 920 میلی لیتر
  ارسال توسط فروشنده
  ۴۹,۹۰۰
  ٪۱۵
  ۴۲,۵۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن زیتون تصفیه سرخ کردنی کارمیسن - 920 میلی لیتر مجموعه 3 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۵۹۱,۰۰۰
  ٪۲۶
  ۴۳۷,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن کنجد خالص تصفیه و روغن ذرت کانولا کارمیسن _ 1.7 لیتر مجموعه 3 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۴۵۸,۸۰۰
  ٪۳۰
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن ذرت کانولا و روغن مخصوص سرخ کنجد کارمیسن - 1.7 لیتر مجموعه ۶ عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۵۳۶,۷۰۰
  ٪۱۹
  ۴۳۵,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن زیتون تصفیه سرخ کردنی کارمیسن - 920 میلی لیتر مجموعه 6 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۱,۱۸۲,۰۰۰
  ٪۲۷
  ۸۶۰,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن کنجد کارمیسن - 1700 میلی لیتر
  ارسال توسط فروشنده
  ۲۷۹,۰۰۰
  ٪۳۶
  ۱۷۹,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن کنجد تصفیه کارمیسن - 1.7 لیتر
  ارسال توسط فروشنده
  ۲۷۹,۰۰۰
  ٪۳۶
  ۱۷۹,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن کنجد تصفیه و روغن سرخ پایه کنجد کارمیسن - 1700 میلی لیتر مجموعه 6 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۱,۱۰۴,۰۰۰
  ٪۳۲
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن کنجد تصفیه و روغن ذرت کانولا کارمیسن - 1.7 لیتر مجموعه ۶ عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۱,۱۰۶,۷۰۰
  ٪۳۳
  ۷۴۵,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن ذرت کانولا کارمیسن - 1700 میلی لیتر مجموعه 3 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۲۶۸,۵۰۰
  ٪۱۹
  ۲۱۸,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن ذرت کانولا کارمیسن - 1700 میلی لیتر مجموعه 6 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۵۳۷,۰۰۰
  ٪۲۰
  ۴۳۰,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن - 920 میلی لیتر
  ارسال توسط فروشنده
  ۴۹,۵۰۰
  ٪۱۴
  ۴۲,۵۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن کنجد تصفیه خالص کارمیسن - 920میلی لیتر مجموعه 12 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۱,۷۸۸,۰۰۰
  ٪۳۸
  ۱,۱۰۸,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن کنجد تصفیه کارمیسن - 920 میلی لیتر
  ارسال توسط فروشنده
  ۱۴۹,۰۰۰
  ٪۳۳
  ۹۹,۵۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن کنجد تصفیه و روغن ذرت کانولا کارمیسن - 920 میلی لیتر مجموعه 3 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۲۴۸,۰۰۰
  ٪۲۸
  ۱۷۹,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن کنجد تصفیه خالص کارمیسن - 920میلی لیتر مجموعه 3 عددی
  ۴۴۷,۰۰۰
  ٪۳۴
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن ذرت کانولا کارمیسن - 920 میلی لیتر مجموعه 3 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۱۴۹,۷۰۰
  ٪۱۶
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن کنجد تصفیه خالص کارمیسن _ 1.7 لیتر مجموعه 3 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۸۳۷,۰۰۰
  ٪۳۷
  ۵۲۵,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن کنجد تصفیه خالص کارمیسن _ 1.7 لیتر مجموعه 6 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۱,۶۷۴,۰۰۰
  ٪۳۸
  ۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن ذرت کانولا کارمیسن - 920 میلی لیتر مجموعه 9 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۴۴۹,۱۰۰
  ٪۱۷
  ۳۷۴,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن کنجد تصفیه خالص کارمیسن - 920 میلی لیتر مجموعه 9 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۱,۳۴۱,۰۰۰
  ٪۳۷
  ۸۴۵,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن ذرت کانولا کارمیسن - 920 میلی لیتر مجموعه 6 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۲۹۹,۴۰۰
  ٪۱۸
  ۲۴۷,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن سرخ کردنی پایه کنجد و روغن ذرت کانولا کارمیسن - 920 میلی لیتر مجموعه 3 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۱۴۸,۹۰۰
  ٪۱۶
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن سرخ کردنی پایه کنجد و روغن ذرت کانولا کارمیسن - 920 میلی لیتر مجموعه 6 عددی
  ۲۹۸,۲۰۰
  ٪۱۷
  ۲۴۷,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: آسو تجارت برگزیده
  فروش ویژه
  روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن - 920 میلی لیتر مجموعه 3 عددی
  ارسال توسط فروشنده
  ۱۴۸,۵۰۰
  ٪۱۶
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  • آسو تجارت
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
سلام
جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
پشتیبانی آنلاین

برای راهنمایی بهتر لطفا اطلاعات زیر را وارد کنید:

پشتیبانی آنلاین

به پشتیبانی هوشمند دیجی‌کالا خوش آمدید. لطفا سوال خود را بپرسید.

پشتیبان هوش مصنوعی