فقط کالاهای موجود
۱۲۲ کالا
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر سبزیجات پاکان بذر اصفهان مدل SP5-1 مجموعه 5 عددی
  ۱۳ نفر
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار
 • فروشنده: فصل سبز برگزیده
  بذر اسطوخدوس پاکان بذر اصفهان کد PBF-60
  ۲۷ نفر
  ۹,۸۰۰ تومان
  • فصل سبز
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار,پاییز
 • فروشنده: فصل سبز برگزیده
  بذر عروسک پشت پرده پاکان بذر اصفهان کد PBF-49
  ۱۴ نفر
  ۸,۹۰۰ تومان
  • فصل سبز
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار,پاییز
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر ریحان بنفش پاکان بذر
  ۳۳ نفر
  ۶,۹۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار,زمستان
 • فروشنده: فصل سبز برگزیده
  بذر حسن یوسف پاکان بذر
  Pakan Bazr Hosne yousof Seeds
  ۲۶ نفر
  ۷,۰۰۰ تومان
  • فصل سبز
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر گل شب بو پاکان بذر
  Pakan Bazr Wallflower Flower Seeds
  ۱۸ نفر
  ۶,۹۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: تابستان
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر خاکشیر پاکان بذر
  Pakan bazr Descurainia Sophia Seeds
  ۱۰,۵۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر کنگر فرنگی پاکان بذر
  ۷ نفر
  ۶,۹۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار,پاییز
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر مارچوبه پاکان بذر
  Pakan Bazr Garden Asparagus Seeds
  ۱۸ نفر
  ۶,۹۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر فلفل دلمه پاکان بذر
  Pakan Bazr Bell Pepper Seeds
  ۱۹ نفر
  ۶,۹۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار,زمستان
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر بامیه پاکان بذر
  ۱۳ نفر
  ۶,۹۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر ریحان سبز پاکان بذر
  ۲۲ نفر
  ۶,۹۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر آویشن پاکان بذر
  ۱۱ نفر
  ۶,۹۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر جعفری پاکان بذر
  Pakan Bazr Parsley Seeds
  ۱۷ نفر
  ۶,۹۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر گل مینا چمنی پاکان بذر
  Pakan Bazr Marguerite Flower Seeds
  ۶,۹۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: تابستان
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر سبزیجات پاکان بذر مدل SP5-4 مجموعه 5 عددی
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر یونجه پاکان بذر
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر لوبیا سبز پاکان بذر
  ۸ نفر
  ۶,۹۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار,تابستان
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر گل گاوزبان پاکان بذر
  Pakan Bazr Vipers bugloss Seeds
  ۴ نفر
  ۶,۹۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر شاهی پاکان بذر
  Pakan Bazr Garden cress Seeds
  ۱۱ نفر
  ۶,۹۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار,تابستان,پاییز
 • فروشنده: فصل سبز برگزیده
  بذر کارلا پاکان بذر اصفهان کد PBF-56
  ۳ نفر
  ۸,۹۰۰ تومان
  • فصل سبز
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار,پاییز
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر سبزیجات پاکان بذر مدل SP3-1 مجموعه 3 عددی
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر تره بومی پاکان بذر
  ۱۳ نفر
  ۶,۹۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار,زمستان
 • فروشنده: فصل سبز برگزیده
  بذر بابونه آلمانی پاکان بذر اصفهان کد PBF-43
  ۹ نفر
  ۸,۹۰۰ تومان
  • فصل سبز
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار,پاییز
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر سبزیجات پاکان بذر اصفهان مدل SP5-3 مجموعه 5 عددی
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر تربچه پاکان بذر
  ۹ نفر
  ۶,۵۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار,تابستان
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر خار مریم پاکان بذر
  Pakan Bazr Milk Thistle Seeds
  ۶,۹۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر شبدر پاکان بذر
  Pakan bazr Clover Seeds
  ۵ نفر
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر خیار پاکان بذر
  Pakan Bazr Cucumber Seeds
  ۴ نفر
  ۶,۹۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار,تابستان,زمستان
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر سبزیجات پاکان بذر اصفهان مدل SP5-5 مجموعه 5 عددی
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر فلفل زینتی پاکان بذر
  Pakan Bazr Ornamental Pepper Seeds
  ۶,۹۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: زمستان
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر گل پاکان بذر اصفهان مدل SPG5-1 مجموعه 5 عددی
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر طالبی پاکان بذر
  Pakan Bazr Honeydew Seeds
  ۷ نفر
  ۶,۹۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار,تابستان
 • فروشنده: فصل سبز برگزیده
   بذر خاکشیر پاکان بذر اصفهان کد PBF-66
  ۸,۹۰۰ تومان
  • فصل سبز
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار,پاییز
 • فروشنده: فصل سبز برگزیده
  بذر گل شاهپسند پاکان بذر
  Pakan Bazr Verbena Flower Seeds
  ۴ نفر
  ۷,۰۰۰ تومان
  • فصل سبز
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار,زمستان
 • فروشنده: کشت ابزار
  بذر بادرنجبویه پاکان بذر
  ۳ نفر
  ۶,۹۰۰ تومان
  • کشت ابزار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  ویژگی‌ها
  • فصل کاشت: بهار,زمستان