فقط کالاهای موجود
انواع پروموشن

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

معرفی برند نشر پگاه روزگار نو

انتشارات پگاه روزگار نو یکی از ناشران فعال در حوزۀ علوم انسانی است. انتشارات پگاه روزگار نو در مسیر دستیابی به خودآگاهی تاریخی و یافتن جایگاه خود در عالم جدید و هم‌چنین حل مسائل اجتماعی در تلاش است تا با کل‌نگری، علوم انسانی را در بستر تاریخی و در نسبت با سیاست و حل مسائل اجتماعی مورد بررسی قرار دهد. لذا به تاریخ و فلسفۀ رشته‌ها و حوزه‌های علوم انسانی توجه داشته و علوم انسانی را با نگاه تاریخی مورد بررسی قرار داده و سیر تطورات نظرات و ایده‌ها را در زمینۀ تاریخی و اجتماعی آن مورد بررسی قرار می‌دهد. بنابراین شخصیت عمومی این نشر، تاریخ و رویکردش در پرداختن به امور هم تاریخی است. بطور مشخص‌تر انتشارات پگاه روزگار نو دربارۀ تاریخ علوم انسانی کار می‌کند.

۲۱ کالا