فقط کالاهای موجود
انواع پروموشن

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

۴۴ کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا بهار نارنج شانا - 310 گرم
  ۱۴۹ نفر
  ۱۳,۷۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا توت فرنگی شانا - 310 گرم
  ۱۱۰ نفر
  ۱۴,۹۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا توت فرنگی شانا - 225 گرم
  ۸۸ نفر
  ۶,۹۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا پرتقال شانا - 830 گرم
  ۱۷ نفر
  ۲۷,۴۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا گل شانا - 225 گرم
  ۱۰۷ نفر
  ۴,۹۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا انجیر شانا - 830 گرم
  ۹ نفر
  ۲۴,۸۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا تمشک شانا - 830 گرم
  Shana Raspberry Jam - 830 gr
  ۸ نفر
  ۴۵,۴۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا آلبالو شانا - 570 گرم
  Shana Sour cherry Jam - 570 gr
  ۲۹۰ نفر
  ۲۶,۴۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا آلبالو شانا - 315 گرم
  Shana Sour cherry Jam - 315 gr
  ۲۰۸ نفر
  ۱۳,۹۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا توت فرنگی شانا - 830 گرم
  ۷ نفر
  ۳۱,۸۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا زردآلو شانا - 830 گرم
  ۱۴ نفر
  ۳۲,۹۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا پرتقال شانا - 310 گرم
  ۵۷ نفر
  ۱۱,۹۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا پرتقال شانا - 570 گرم
  ۷۶ نفر
  ۱۷,۹۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا هویج شانا - 315 گرم
  ۶۶ نفر
  ۹,۹۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا به معطر شانا - 310 گرم
  ۶۴ نفر
  ۱۱,۶۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا بالنگ شانا - 570 گرم
  ۴۲ نفر
  ۲۳,۸۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا شاه توت شانا - 310 گرم
  Shana Black Berry Jam - 310 gr
  ۸۷ نفر
  ۲۹,۹۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا گل محمدی شانا - 830 گرم
  ۲۷,۸۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا گل سرخ شانا - 570 گرم
  ۳۲ نفر
  ۲۰,۹۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا سیب شانا - 310 گرم
  ۴۲ نفر
  ۹,۹۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا گیلاس شانا - 310 گرم
  ۶۶ نفر
  ۱۴,۴۹۰
  ٪۷
  ۱۳,۴۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا هویج زعفرانی شانا - 310 گرم
  ۷۳ نفر
  ۱۳,۹۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا بالنگ جهرم شانا - 830 گرم
  ۷ نفر
  ۳۹,۹۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا تمشک شانا - 225 گرم
  Shana Raspberry Jam - 225 gr
  ۶۷ نفر
  ۹,۷۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا زنجبیل تازه شانا - 315 گرم
  ۸۳ نفر
  ۲۳,۴۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا به معطر شانا - 840 گرم
  ۶ نفر
  ۲۸,۴۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا زرد آلو شانا - 310 گرم
  ۵۸ نفر
  ۱۴,۴۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا آلبالو شانا - 225 گرم
  Shana Sour Cherry Jam - 225 gr
  ۸۷ نفر
  ۷,۳۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا آلبالو شانا - 840 گرم
  Shana Sour Cherry Jam - 840 gr
  ۶ نفر
  ۳۱,۸۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا گل محمدی شانا - 315 گرم
  ۷۳ نفر
  ۱۲,۴۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا هویج شانا - 225 گرم
  ۱۱۰ نفر
  ۵,۳۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا توت فرنگی شانا - 570 گرم
  ۵۶ نفر
  ۲۶,۴۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا انجیر شانا - 310 گرم
  ۱۲۱ نفر
  ۱۲,۴۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا زردآلو شانا - 225 گرم
  ۸۷ نفر
  ۶,۴۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا به شانا - 570 گرم
  Shana Quince Jam - 570 gr
  ۶۳ نفر
  ۲۰,۸۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیجی‌کالا
  مربا بالنگ شانا - 315 گرم
  ۵۰ نفر
  ۱۶,۸۹۰ تومان
  • دیجی‌کالا
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا