فقط کالاهای موجود
فروشنده

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

معرفی برند شیرازه

شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ما در سال ۱۳۷۴ و با هدف تهیه و ترجمه و گردآوری و چاپ و انتشار کتاب‌هایی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، تاریخی، آموزشی و ...» تأسیس شد. برای پیگیری اهداف مذکور بر تعریف و تدوین مجموعه‌های تصمیم گرفته شده که هر یک می‌بایست تحت نظر و مسئولیت یک دبیر مجموعه قرار گیرند. این مجموعه‌ها عبارت بوده‌اند از تاریخ معاصر ایران، مفاهیم علوم اجتماعی، فلسفه و اقتصاد سیاسی، مطالعات زنان، جامعه و سیاست، قدم اول، سایر کتاب‌ها پیش‌دبستانی و کودکان، و بالاخره آسیای مرکزی و قفقاز.

۱۳۳ کالا