دسته‌بندی

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فقط کالاهای موجود

معرفی برند تروند

در سال1381 هجری خورشیدی نخستین مجتمع بین‌المللی و واحد اصولی تحقیقات، فرآوری، سورت، بسته‌بندی و صادرات زعفران با نام شرکت تروند زعفران قاین را درکنار مزارع زیبای زعفران راه اندازی نمودیم. اکنون گروه کشاورزی و زعفران کاری و صنایع تبدیلی و تکمیلی تروند زعفران قاین با بیش از دو هزار عضو کشاورز تامین‌کننده در بیش از 35 کشور جهان حضور فعال دارد کیفیت زعفران تروند از شهرت جهانی در بازارهای صادراتی زعفران ایران برخورداراست و موفقیت های کسب شده در سال‌های اخیر از جمله: پانزده سال صادرکننده نمونه استانی، پنج دوره صادرکننده نمونه ملی، کارآفرین برتر خراسان جنوبی گواه این مهم است.

۳۶ کالا