دسته‌بندی

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فقط کالاهای موجود
۱۱۳ کالا
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  تستر برق و ردیاب ولتاژ تستو مدل 745
  ارسال فروشنده
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰.۱میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی 12 ماهه دیاکو الکتریک
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  دماسنج فروسرخ تستو 830-T1
  Testo 830-T1 Digital Thermometer
  ارسال فروشنده
  ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
  ۰۷.۲میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  دماسنج فروسرخ تستو 831
  Testo 831 Digital Thermometer
  ارسال فروشنده
  ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰.۵میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: بازرگانی ستاره شرق
  دوربین تصویر برداری حرارتی تستو مدل 868
  تنها ۱ عدد در انبار باقی مانده
  ۵۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان
  ۸۲.۵۵میلیونتومان
  • بازرگانی ستاره شرق
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  PH متر تستو مدل 2061
  ارسال فروشنده
  ۵,۴۸۰,۰۰۰ تومان
  ۴۸.۵میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: بازرگانی ستاره شرق
  ترموگراف دما تستو مدل 175-T1
  تنها ۱ عدد در انبار باقی مانده
  ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶۰.۴میلیونتومان
  • بازرگانی ستاره شرق
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  دماسنج فروسرخ تستو 830T2
  Testo 830-T2 Digital Thermometer
  ارسال فروشنده
  ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶۰.۲میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  تستر کیفیت روغن تستو مدل 270
  ارسال فروشنده
  ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۴میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  دیتالاگر دما و رطوبت تستو مدل 174H
  ارسال فروشنده
  ۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  ۰۸.۳میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی 12 ماهه دیاکو الکتریک
 • فروشنده: بازرگانی ستاره شرق
  دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 625
  Testo 625 - thermometer and hygrometer
  تنها ۱ عدد در انبار باقی مانده
  ۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان
  ۲۷.۸میلیونتومان
  • بازرگانی ستاره شرق
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: بازرگانی ستاره شرق
  مانومتر دیجیتال تستو مدل 510
  تنها ۱ عدد در انبار باقی مانده
  ۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان
  ۳۷.۵میلیونتومان
  • بازرگانی ستاره شرق
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  دماسنج تستو مدل 1-735
  ارسال فروشنده
  ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۹۰.۱۳میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی 12 ماهه دیاکو الکتریک
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  ترمومتر تماسی تستو مدل 905-T2
  ارسال فروشنده
  ۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان
  ۰۱.۳میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی 12 ماهه دیاکو الکتریک
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  ترمومتر تستو مدل 1113
  ارسال فروشنده
  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰.۱میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: بازرگانی ستاره شرق
  فلومتر پروانه ای تستو مدل 2-410
  تنها ۱ عدد در انبار باقی مانده
  ۵,۴۸۰,۰۰۰ تومان
  ۴۸.۵میلیونتومان
  • بازرگانی ستاره شرق
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: بازرگانی ستاره شرق
  دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 175T1
  testo 175T1 - Temperature data logger
  تنها ۱ عدد در انبار باقی مانده
  ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶۰.۴میلیونتومان
  • بازرگانی ستاره شرق
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  رطوبت سنج چوب تستو مدل 606-1
  ارسال فروشنده
  ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰.۴میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی 12 ماهه دیاکو الکتریک
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  PH متر تستو مدل 2062
  ارسال فروشنده
  ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰.۸میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: بازرگانی ستاره شرق
  دماسنج تستو مدل 103
  تنها ۱ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
  ۰۴.۲میلیونتومان
  • بازرگانی ستاره شرق
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  مولتی فانکشن باد و فشار سنج تفاضلی تستو مدل 440dp
  ارسال فروشنده
  ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰.۱۶میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی 12 ماهه دیاکو الکتریک
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 174T
  testo 174T - Mini temperature data logger
  ارسال فروشنده
  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۹۰.۱میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: بازرگانی ستاره شرق
  دماسنج تستو مدل TESTO 835-T2
  تنها ۱ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰.۱۷میلیونتومان
  • بازرگانی ستاره شرق
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  فشار سنج تستو مدل 550i
  ارسال فروشنده
  ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰.۹میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی 12 ماهه دیاکو الکتریک
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  فشارسنج منیفولد تستو مدل 550s
  ارسال فروشنده
  ۱۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان
  ۷۳.۱۵میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی 12 ماهه دیاکو الکتریک
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  دیتالاگر دما تستو مدل 184T3
  ارسال فروشنده
  ۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ۲۸.۴میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی 12 ماهه دیاکو الکتریک
 • فروشنده: بازرگانی ستاره شرق
  ترمومتر تستو مدل 105
  تنها ۱ عدد در انبار باقی مانده
  ۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
  ۰۹.۵میلیونتومان
  • بازرگانی ستاره شرق
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  ترمومتر تستو مدل 810
  ارسال فروشنده
  ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
  ۵۹.۳میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی 12 ماهه دیاکو الکتریک
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  دماسنج تستو مدل 2-108
  ارسال فروشنده
  ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴۰.۵میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی 12 ماهه دیاکو الکتریک
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  آنالایزر گاز تستو مدل 310
  Testo 310 - Combustion Analyzer
  ارسال فروشنده
  ۲۰,۲۷۰,۰۰۰ تومان
  ۲۷.۲۰میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی 12 ماهه دیاکو الکتریک
 • فروشنده: بازرگانی ستاره شرق
  دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 608H1
  Testo 608H1 - thermometer and humidity
  تنها ۱ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
  ۸۶.۲میلیونتومان
  • بازرگانی ستاره شرق
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  اینترفیس اتصال USB دیتالاگر تستو مدل 05720500
  ارسال فروشنده
  ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰.۳میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  نشت یاب گاز آمونیاک تستو مدل 4-316 کد KIT2
  ارسال فروشنده
  ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۱میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی 12 ماهه دیاکو الکتریک
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
   دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 608H2
  Testo 608H1 - thermometer and humidity
  ارسال فروشنده
  ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰.۴میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  فشارسنج تستو مدل 512 کد 2
  ارسال فروشنده
  ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰.۱۵میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی 12 ماهه دیاکو الکتریک
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  آمپر متر تستو مدل 3-770
  ارسال فروشنده
  ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰.۸میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی 12 ماهه دیاکو الکتریک
 • فروشنده: دیاکو الکتریک لاله زار
  دیتالاگر دما و رطوبت تستو مدل 174T
  ارسال فروشنده
  ۵,۳۲۴,۰۰۰ تومان
  ۳۲.۵میلیونتومان
  • دیاکو الکتریک لاله زار
  • گارانتی 12 ماهه دیاکو الکتریک
جایی برای بهترین‌ها
سلام
جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
پشتیبانی آنلاین

برای راهنمایی بهتر لطفا اطلاعات زیر را وارد کنید:

پشتیبانی آنلاین

به پشتیبانی هوشمند دیجی‌کالا خوش آمدید. لطفا سوال خود را بپرسید.

پشتیبان هوش مصنوعی