فقط کالاهای موجود

معرفی برند زغال 3-2-1

برند زغال 3-2-1 در سال 1396 برای تولید محصولی جدید در حوزه زغال‌های کبابی با مصرف خانگی ثبت گردید. استفاده از اعداد 3-2-1 در ادامه کلمه زغال هم به معنای سریع و راحت و تمیز بودن زغال و هم به معنای سادگی و سرعت در روشن کردن آن در 3 حرکت را دارد.