چرا ویدئو؟

با نمایش هرچه بیشتر خصوصیات مهم و بارز کالاها، مشتریان تمایل بیشتری برای خرید آن‌ها پیدا خواهند کرد. در راستای فروش بیشتر کالا، انتخاب راحت‌تر و دقیق‌تر برای مشتریان اثربخشی ویدئو به میزان قابل توجهی بیشتر از تصاویر ثابت است.

خصوصیاتی مانند صدا، حرکت، رنگ، عملکرد کالا، آموزش نوع کاربری و جنس محصول ویژگی‌هایی است که فقط در ویدیو قابل‌نمایش هستند. توضیح صدای یک عروسک آوازه‌خوان یا میزان برندگی یک چاقوی آشپزخانه یا سرعت عملکرد یک گوشی موبایل را به سختی می‌توان در متن یا عکس برای مشتری توضیح داد. اما یک ویدئوی چند ثانیه‌ای می‌تواند در ساده‌ترین شکل ممکن کامل‌ترین مفهوم را منتقل سازد. چنین داستانی را می‌توان در توضیح عملکرد یک محصول هم مشاهده کرد. عملکردی که توضیح دادنش ممکن است چندین جمله و خط و پاراگراف طول بکشد، می‌تواند به صورت بصری در یک ویدئوی یک یا چند دقیقه‌ای بیان شود و خریدار را کاملا در استفاده صحیح از کالا راهنمایی کند. افزایش روزافزون فایل‌های ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های ارائه دهنده ویدئو در تمامی موضوعات، تاییدی بر این ادعا است. فایل‌های ویدئویی ویژگی‌هایی دارند که به هیچ عنوان در دیگر اشکال محتوایی قابل لمس نیستند.

چرا ویدئوهای کارخانه محتوا؟

اما یک ویدئوی چند ثانیه‌ای می‌تواند در ساده‌ترین شکل ممکن کامل‌ترین مفهوم را منتقل سازد. چنین داستانی را می‌توان در توضیح عملکرد یک محصول هم مشاهده کرد. عملکردی که توضیح دادنش ممکن است چندین جمله و خط و پاراگراف طول بکشد، می‌تواند به صورت بصری در یک ویدئوی یک یا چند دقیقه‌ای بیان شود و خریدار را کاملا در استفاده صحیح از کالا راهنمایی کند.

افزایش روزافزون فایل‌های ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های ارائه دهنده ویدئو در تمامی موضوعات، تاییدی بر این ادعا است. فایل‌های ویدئویی ویژگی‌هایی دارند که به هیچ عنوان در دیگر اشکال محتوایی قابل لمس نیستند.

ویدئوهای تولید شده در کارخانه محتوا چند ویژگی مهم و بارز دارند که آنها را از دیگر نمونه‌های مشابه مجزا می‌کند: