روز فروشندگان دیجی کالا

24 ساعت، 24 فروشنده، 24 برنده

24 ساعت، 24 فروشنده، 24 برنده

با خرید از فروشندگان برتر، در قرعه کشی جایزه‌‌هایی که فروشندگان برای شما در نظر گرفته‌اند شرکت کنید.
شما می‌توانید همزمان در چند قرعه‌کشی شرکت کنید اما لازم است قبل از آن از فروشنده‌ی مربوط حتما خریده کرده باشید.

فروشندگان دیجی کالا