راهنمای گزارش سفارشات

برای اینکه از آمار مربوط به انجام سفارشات از جمله تاریخ، مبلغ سفارشات و درآمد خود و… اطلاع پیدا کنید به این قسمت مراجعه کنید.برای اطلاع از وضعیت درآمد خود به صورت زیر عمل کنید.

 

 • سایت خود را تعیین کنید.
 • اگر سفارش خاصی مورد نظر شما است می توانید شماره DKC سفارش خود را در این قسمت وارد کنید.
 • بازه زمانی مورد نظر خود را وارد نمایید.
 • از این قسمت نوع سفارشات خود را از جمله قطعی شده، سفارشات غیر قطعی و پرداخت شده خود را میتوانید تفکیک کنید.

از این قسمت نوع مشتری خود را که جدید است یا قدیمی میتوانید مشخص نمایید.
بعد از انتخاب رسانه خود میتوانید موارد زیر را مشاهده نمایید.(از سمت راست تصویر بالا به ترتیب)

 • تاریخ: زمان ثبت سفارش انجام شده است.
 • سایت: نام رسانه ای که توسط شما انتخاب شده است.
 • قیمت: مبلغ سبد خرید انجام شده به ریال است.
 • تخفیف: در صورتی که مشتری در ثبت سفارش خود از کد تخفیف استفاده کند اینجا نمایش داده می شود
 • درآمد: میزان درآمد نهایی شما از ثبت سفارش انجام شده به ریال میباشد.
 • مشتری جدید: در صورتیکه مشتری جدید یا قدیمی باشد در این قسمت نمایش داده می شود
 • وضعیت فاکتور: وضعیت فاکتور سفارش در این قسمت نمایش داده می شود که به شرح ذیل می باشد:

◊قطعی نشده: به سفارشی اطلاق میشود که ثبت آن انجام شده ولی پرداختی صورت نگرفته است.

◊پرداخت شده: به سفارشی اطلاق میشود که ثبت و پرداخت آن انجام شده است.

◊قطعی شده: به سفارشی اطلاق میشود که ثبت و پرداخت آن انجام شده و حداقل ۱۴ روز از زمان ثبت آن گذشته است.

◊تسویه شده: به سفارش قطعی شده ای اطلاق میشود که شما کمیسیون آن را دریافت کردید.

 • جزئیات: شما میتوانید برای مشاهده درصد کمیسیون و همچنین مبلغ آن بر روی قسمت جزئیات کلیک کنید و سفارش انجام شده از طریق رسانه خود را با جزئیات بیشتری مشاهده نمایید.

آیا این نوشته مشکل شما را حل کرد؟

مطالب مرتبط