کسر بیمه و مالیات از مبلغ درآمد

طبق ماده‌ی ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم تبصره‌ی ۱ ، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف‌اند مالیات متعلقه را طبق مقررات ماده (۸۵)­ این قانون محاسبه، کسر و میزان آن را به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند. از این رو دیجی کالا موظف شده است تا از درآمد تعلق یافته به اشخاص حقیقی، به میزان ۱۰ درصد ذیل عنوان مالیات کسر نماید.

طبق قانون ۳۸ تامین اجتماعی دیجی کالا موظف شده است تا به میزان ۱۰ درصد ذیل عنوان بیمه از درآمد تعلق یافته به کاربران سیستم کسب درآمد کسر نماید. این مورد برای کاربران حقوقی ۵ درصد خواهد بود. همکاران گرامی می‌توانند در پایان هر سال شمسی، درخواستی مبنی بر دریافت معرفی‌نامه برای ارائه به بیمه‌ی تامین اجتماعی و دریافت مفاصا حساب خود داشته باشند. بیمه‌ی تامین اجتماعی با دریافت این معرفی نامه درصدی از مبالغ کسر شده را با توجه به شرایط قانونی تعریف شده مرجوع خواهد کرد.

با عنایت به مواد قانونی شرح داده شده در بالا ۲۰ درصد از درآمد حاصل از همکاری فروش اشخاص حقیقی و ۵ درصد از درآمد حاصل از همکاری فروش اشخاص حقوقی با سیستم همکاری در فروش دیجی‌کالا کسر و به حساب‌های مربوطه‌ی قانونی واریز خواهد شد.

مطالب مرتبط