اطلاعیه قانون جدید سیستم کسب درآمد دیجی کالا

مطابق با قانون جدیدی که دربخش قوانین و مقررات وضع شده است، تمامی همکاران فعال در سیستم کسب درآمد دیجی کالا موظف اند از آوردن نام دیجی کالا در آدرس، عنوان و لوگوی رسانه ی خود (سایت یا شبکه اجتماعی) خودداری نمایند. بدین ترتیب از تمامی همکاران محترمی که تاکنون از این قانون اطلاع نداشته اند و در رسانه ی خود موارد ذکر شده را رعایت نکرده اند، تقاضا داریم حداکثر تا پایان مرداد ماه اصلاحات لازم را اعمال نمایند، در غیر اینصورت از ادامه ی فعالیت این همکاران جلوگیری خواهد شد.

تذکر: در نظر داشته باشید این موضوع شامل تمامی رسانه ها میباشد و در صورتی که رسانه شما پیش از این نیز تایید شده است میبایستی متناسب با این قانون اصلاح شود.

آیا این نوشته مشکل شما را حل کرد؟

مطالب مرتبط