مهدی مومن زاده

مهدی مومن زاده

سرپرست گروه مقالات و منجم آماتور است. او به مطالعه در حوزه‌های مختلف علم و فلسفه علاقه دارد و به دنبال عکاسی از آسمان‌های پرستاره سفر می‌کند.
۹۳۴ مطلب موجود می‌باشد.