محمد زرین صدف

محمد زرین صدف

محمد زرین صدف از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد و با نگاهی نقادانه، در مورد شرکت‌های فعال در حوزه‌ی فناوری، سیاست‌ها، محصولات و خدمات‌شان می‌نویسد.
۳۹۷ مطلب موجود می‌باشد.