دیجی‌کالا

گزارش سرمایه‌های انسانی، نیمسال اول ۱۴۰۰

درباره گزارش

پس از انتشار گزارش سرمایه‌های انسانی در سال 1399، این دومین گزارش سرمایه‌های انسانی دیجی‌کالا برای سال 1400 است که در تیم منابع انسانی دیجی‌کالا تدوین شده است. این گزارش نیز مانند سال قبل متشکل از آمار و ارقام مرتبط با منابع‌انسانی دیجی‌‌کالا تا شهریور سال 1400 است. در این گزارش به روند داده‌های مختلف در دیجی‌کالا اشاره شده است. همچنین در ادامه به مرور رویکردها و اقدامات معاونت منابع‌انسانی برای هموارسازی مسیر توسعه دیجی‌‌کالا پرداخته شده است.

همچنان این گزارش بر تجربه‌ی زیسته دیجی‌‌کالا متمرکز است تا بدین صورت برای علاقه‌مندان زیست‌بوم کسب‌وکار ایران، سازمان‌ها و کنشگران مدیریت سرمایه‌های انسانی مفید و کاربردی باشد.

تنوع شغلی دیجی‌کالا

به موازات رشد و توسعه سریع کسب‌وکار، اعضای جدیدی مانند دیجیکالا جت، پیندو، دیجی اکسپرس، اسمارتک، دیجیپلاس و پلاس ای آی به گروه دیجی‌کالا اضافه شده‌اند و مسیرهای شغلی جدیدی ایجاد کرده‌اند.

به دلیل اضافه شدن اعضای جدید به گروه دیجی‌کالا تعداد عناوین شغلی به ۸۲۸ عنوان رسیده است.

تنوع شغلی در دیجی‌کالا، باعث به وجود آمدن فرصت‌های تازه برای حضور در مسیرهای شغلی متفاوت و هیجان انگیز می‌شود.

توزیع همکاران در گروه دیجی‌کالا

همکاران در واحدهای مختلف دیجی‌کالا و دیگر اعضای گروه در حال فعالیت هستند. با اضافه شدن اعضای جدید به گروه دیجی‌کالا، تعداد همکاران در این شرکت‌ها نسبت به سال گذشته ۱۱۱ درصد رشد کرده‌است.

ترکیب جنسیتی در مدیران دیجی‌کالا

در سال ۱۴۰۰ نسبت خانم‌ها به آقایان در مدیران دیجی‌کالا، بیشتر از نسبت خانم‌ها در کل سازمان بوده‌است.

مدیران دیجی‌کالا از نظر ترکیب جنسیتی در سال ۱۴۰۰

وضعیت نقش خانم‌ها در سطوع مدیریتی در سطح جهانی

نسبت خانم‌ها در سطوح مدیریتی و رهبری

تنوع نسلی در سرمایه نسلی دیجی‌کالا

دیجی‌کالا بستری است که نسل‌های مختلف سرمایه انسانی را در خود جای داده‌است.

نقش پلتفرم‌ها در بهره‌وری

دیجی‌کالا به کمک توسعه پلتفرم‌ها توانسته است تنها با ۲.۸ برابر شدن تعداد همکاران از سال ۹۶ به دستاوردهایی مانند ۲۱.۸ برابر شدن (NMV)، ۱۰.۲ برابر شدن تعداد مشتریان فعال و ۲۳.۱ برابر شدن تعداد آیتم‌های سفارش داده شده، دست یابد.

به منظور افزایش بهره‌وری، پلتفرم‌ها و سیستم‌های مختلفی در دیجی‌کالا توسعه یافته‌اند که در ادامه گزارش به بررسی هر یک پرداخته شده است.

ساختار منابع انسانی دیجی‌کالا

ساختار منابع انسانی دیجی‌کالا (سال ۱۳۹۹)

ساختار منابع انسانی دیجی‌کالا (سال ۱۴۰۰)

فراهم‌سازی بستری برای پاسخ به تنوع در دیجی‌کالا

همانطور که گفته شد دیجی‌کالا به منظور توسعه زنجیره ارزش باید مشاغل متنوعی را ایجاد کند و تیم منابع انسانی برای پاسخ به آن، نیازمند تأمین و مدیریت سرمایه‌های انسانی متنوع است. شاخص‌ها و آمارهایی که در بخش یک ارائه شد نیز به وضوح گسترده‌تر شدن حیطه‌ کسب‌وکار دیجی‌کالا، تنوع مشاغل و به دنبال آن تنوع در سرمایه‌های‌ انسانی دیجی‌کالا را نشان می‌دهد. در همین راستا واحد منابع‌انسانی در تلاش برای ایجاد بستری به منظور مدیریت سرمایه‌های انسانی متنوع و به دنبال آن توسعه زنجیره ارزش دیجی‌کالا است.

مدل زیر نشان‌دهنده کارکرد تیم منابع انسانی در دیجی‌کالا است. تنوع، محرک و پیش‌ران رویکردهای توسعه، جذب، مدیریت عملکرد و برند کارفرمایی در دیجی‌کالا است. این اقدامات در بستر تکنولوژی، پلتفرم و ابزارهای متفاوت در دیجی‌کالا پیاده‌سازی شده‌اند. فرهنگ قدردانی در دیجی‌کالا نیز بستری برای همکاری سرمایه‌های انسانی در راستای ارزش‌های سازمان است.

راهکارهای دیجی‌کالا در پاسخ به تنوع