آنچه شما گفتید؛ با حذف جک هدفون موافقید یا نه؟

۲ مطلب موجود است.