فروشنده شوید سوالی دارید؟
سبد خرید
مبلغ کل خرید: تومان
مشاهده سبد خرید
محصولات مرتبط
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0703
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0703
۴۶۲,۸۰۰ ۳۹۹,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0444 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0444 - مایا ما...
۳۲۸,۹۰۰ ۲۸۳,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0439
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0439
۵۵۸,۱۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0341 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0341 - مایا ما...
۵۴۹,۷۰۰ ۴۷۳,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0345 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0345 - مایا ما...
۴۸۵,۳۰۰ ۴۱۸,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0360
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0360
۵۸۹,۹۵۰ ۵۰۸,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0608 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0608 - مایا ما...
۷۶۹,۳۵۰ ۶۶۲,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0474 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0474 - مایا ما...
۳۰۴,۷۵۰ ۲۶۳,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0342
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0342
۵۳۸,۲۰۰ ۴۶۳,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0318 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0318 - مایا ما...
۶۸۰,۸۰۰ ۵۸۶,۰۰۰ تومان
٪۱۲ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0323 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0323 - مایا ما...
۵۶۸,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0320 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0320 - مایا ما...
۵۹۸,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0628
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0628
۲۷۶,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0317 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0317 - مایا ما...
۶۵۵,۵۰۰ ۵۶۴,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0329 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0329 - مایا ما...
۶۹۸,۰۵۰ ۶۰۱,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0330
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0330
۶۶۷,۰۰۰ ۵۷۴,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0326 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0326 - مایا ما...
۶۵۷,۸۰۰ ۵۶۶,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0321 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0321 - مایا ما...
۶۶۷,۰۰۰ ۵۷۴,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0335 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0335 - مایا ما...
۶۵۵,۵۰۰ ۵۶۴,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0313 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0313 - مایا ما...
۶۶۷,۰۰۰ ۵۷۴,۰۰۰ تومان
٪۵ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0314 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0314 - مایا ما...
۴۷۵,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0334 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0334 - مایا ما...
۶۸۱,۹۵۰ ۵۸۷,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MN0142
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MN0142
۸۸۲,۰۵۰ ۷۵۹,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0331 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0331 - مایا ما...
۶۵۵,۵۰۰ ۵۶۴,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0715
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0715
۷۶۸,۲۰۰ ۶۶۱,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0435
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0435
۶۲۳,۳۰۰ ۵۳۷,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0332 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0332 - مایا ما...
۶۵۵,۵۰۰ ۵۶۴,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0434
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0434
۶۱۹,۸۵۰ ۵۳۴,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0316
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0316
۶۸۰,۸۰۰ ۵۸۶,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0437
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0437
۵۶۳,۵۰۰ ۴۸۵,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0473 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0473 - مایا ما...
۳۶۷,۴۰۰ ۳۱۶,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0445
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0445
۴۹۱,۰۵۰ ۴۲۳,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0449
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0449
۵۷۷,۰۷۰ ۴۹۷,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MN0137
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MN0137
۸۸۲,۰۵۰ ۷۵۹,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MN0215 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MN0215 - مایا ما...
۱,۱۱۴,۳۵۰ ۹۵۹,۰۰۰ تومان

آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0333 - مایا ماهک Maahak MM0333 Gold Necklace Pendant - Maya Maahak

ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می‌توانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید

مشخصات فنی Maahak MM0333 Gold Necklace Pendant - Maya Maahak

مشخصات پلاک

 • عیار
  18 عیار
 • مناسب برای
  خانم ها
 • طرح پلاک
  نماد ماه آذر
 • ابعاد تقریبی پلاک
  3 × 2.2 سانتی متر
 • نگین
  ندارد
 • سنگ
  دارد
 • رنگ سنگ
  مشکی
 • سایر مشخصات
  - ابعاد پلاک بدون آویز: 2.2 × 2.5 سانتی‌متر
خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0313 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0313 - مایا ما...
۶۶۷,۰۰۰ ۵۷۴,۰۰۰ تومان
گوشواره طلا 18 عیار رزا مدل EG19
گوشواره طلا 18 عیار رزا مدل EG19
۱۹۶,۸۵۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0318 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0318 - مایا ما...
۶۸۰,۸۰۰ ۵۸۶,۰۰۰ تومان
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0320 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0320 - مایا ما...
۵۹۸,۰۰۰ تومان
٪۱۴ آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0317 - مایا ماهک
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0317 - مایا ما...
۶۵۵,۵۰۰ ۵۶۴,۰۰۰ تومان