دسته‌بندی نتایج
جستجو در نتایج:
برند

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فقط کالاهای موجود
۲۱۶ کالا
 • کامپیوتر دسکتاپ ام اس آی مدل Aegis X3 - B
  ۱۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  ۴.۲
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هیبریدی
  • مقدار حافظه داخلی: دو ترابایت
 • کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G1 A
  ۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۱
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G1 P
  ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هیبریدی
 • کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G1 B
  ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G1 K
  ۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر کامل اچ پی مدل 290 G1 P
  ۱۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هیبریدی
 • کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G1 F
  ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G1 E
  ۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G1 L
  ۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۹
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G1 N
  ۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هیبریدی
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G1 O
  ۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هیبریدی
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G1 D
  ۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
  ۰.۳
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G1 M
  ۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هیبریدی
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G1 C
  ۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۶
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر کامل اچ پی مدل 290 G1 A
  ۶,۱۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G1 I
  ۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G1 H
  ۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هیبریدی
  • مقدار حافظه داخلی: 500 گیگابایت
 • کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G1 G
  ۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هیبریدی
  • مقدار حافظه داخلی: 500 گیگابایت
 • کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G1 J
  ۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر کامل اچ پی مدل 290 G1 O
  ۱۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هیبریدی
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر کامل اچ پی مدل 290 G1 K
  ۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر کامل اچ پی مدل 290 G1 C
  ۷,۲۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر کامل اچ پی مدل 290 G1 B
  ۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر کامل اچ پی مدل 290 G1 M
  ۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هیبریدی
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر کامل اچ پی مدل 290 G1 H
  ۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هیبریدی
  • مقدار حافظه داخلی: 500 گیگابایت
 • کامپیوتر کامل اچ پی مدل 290 G1 E
  ۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر کامل اچ پی مدل 290 G1 N
  ۱۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هیبریدی
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر کامل اچ پی مدل 290 G1 D
  ۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر کامل اچ پی مدل 290 G1 G
  ۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هیبریدی
  • مقدار حافظه داخلی: 500 گیگابایت
 • کامپیوتر کامل اچ پی مدل 290 G1 L
  ۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر کامل اچ پی مدل 290 G1 F
  ۷,۶۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر کامل اچ پی مدل 290 G1 J
  ۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • کامپیوتر کامل اچ پی مدل 290 G1 I
  ۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
 • ناموجود
  کامپیوتر دسکتاپ ایسوس مدل ROG GT51CA BH001T
  ۴.۱
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هیبریدی
  • مقدار حافظه داخلی: سه ترابایت
 • ناموجود
  کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Precision T3610
  ۳.۴
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هارددیسک
  • مقدار حافظه داخلی: 500 گیگابایت
 • ناموجود
  کامپیوتر دسکتاپ ام اس آی مدل Aegis X3 - A
  ویژگی‌ها
  • سازنده پردازنده مرکزی: Intel
  • نوع حافظه داخلی: هیبریدی
  • مقدار حافظه داخلی: دو ترابایت