جستجو در نتایج:
برند

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فقط کالاهای موجود
۸۵۷ کالا
 • کوله پشتی مدل Barcelona طرح 2
  ۱۴۳,۰۰۰ تومان
  ۴.۸
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • جیب داخلی: دارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی فابر کاستل کد 091
  ۲۲۹,۰۰۰ تومان
  ۵
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: بله
  • جیب داخلی: دارد
  • محل نگهداری قمقمه: دارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی فابر-کاستل کد 091
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • جیب داخلی: دارد
  • محل نگهداری قمقمه: دارد
  • جیب خارجی: ندارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی مدل Manchester United طرح 2
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  ۴
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: بله
  • جیب داخلی: دارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی مدل 1101
  ۱۲۳,۰۰۰ تومان
  ۲
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: بله
  • محل نگهداری قمقمه: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی مدل برگ های رنگارنگ
  ۱۰۹,۰۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • جیب داخلی: ندارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی مدل 1-57483
  ۱۱۳,۵۰۰ تومان
  ۲.۹
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: بله
  • جیب داخلی: دارد
  • محل نگهداری قمقمه: دارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی Chelsea کد 3
  ۱۳۷,۰۰۰ تومان
  ۲.۷
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • جیب داخلی: ندارد
  • محل نگهداری قمقمه: دارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی فابر-کاستل کد 0912
  ۱۲۴,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • جیب داخلی: ندارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی مدل Celebrity Icons طرح مسی 2
  ۱۵۲,۰۰۰ تومان
  ۵
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: بله
  • جیب داخلی: دارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی طرح باغ گل
  ۱۰۹,۰۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • جیب داخلی: ندارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی مدل Barcelona طرح 3
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان
  ۳.۳
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • جیب داخلی: ندارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: دارد
 • کیف رودوشی و نگهدارنده غذا مدل Barcelona طرح 3
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • جیب داخلی: ندارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: ندارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی ال سی مدل 1-1295
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • محل نگهداری قمقمه: دارد
 • کوله پشتی طرح رنگارنگ
  ۱۰۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • جیب داخلی: ندارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی طرح زیگزاگ
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • جیب داخلی: ندارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کیف دستی پاپکو کد KA4-Z3
  ۲۴,۸۰۰ تومان
  ۵
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • جیب داخلی: ندارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی مدل Manchester United طرح 7
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: بله
  • جیب داخلی: دارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی طرح پروانه
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲.۶
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • جیب داخلی: ندارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی مدل 1230
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  ۴.۶
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: بله
  • جیب خارجی: دارد
  • دسته: دارد
 • کوله پشتی کوییلو طرح کاموا
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: بله
  • جیب داخلی: دارد
  • محل نگهداری قمقمه: دارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی پولو کلاس کد 0101
  ۲۱۹,۰۰۰ تومان
  ۳.۲
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: بله
  • جیب داخلی: دارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی مدل Celebrity Icons طرح رونالدو 2
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • جیب داخلی: دارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی مدل Chelsea طرح 2
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • جیب داخلی: دارد
  • محل نگهداری قمقمه: دارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی سوئیس کد 3099
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  ۴.۴
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • جیب داخلی: دارد
  • محل نگهداری قمقمه: دارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی مدل Manchester United طرح 4
  ۱۶۷,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: بله
  • جیب داخلی: دارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: دارد
 • کیف نگهدارنده غذا مدل Barcelona طرح 2
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • جیب داخلی: ندارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: ندارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی طرح قلب
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • جیب داخلی: ندارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی مدل Manchester United طرح 5
  ۲۴۷,۰۰۰ تومان
  ۲.۴
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • جیب داخلی: ندارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی کلیپس کد LSB6717
  ۲۰۵,۰۰۰ تومان
  ۲.۷
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: بله
  • جیب داخلی: دارد
  • محل نگهداری قمقمه: دارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی کوییلو طرح تک چشم
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: بله
  • جیب داخلی: دارد
  • محل نگهداری قمقمه: دارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی طرح رنگین کمان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴.۶
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • جیب داخلی: ندارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی کد Va-1590
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  ۴.۹
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: بله
  • جیب داخلی: دارد
  • محل نگهداری قمقمه: دارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کیف دستی سهند
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • جیب داخلی: ندارد
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کوله پشتی کوییلو طرح بته جقه
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: بله
  • جیب داخلی: دارد
  • محل نگهداری قمقمه: دارد
  • جیب خارجی: دارد
  • چرخ برای حمل: ندارد
 • کیف دستی پاپکو کد HSNB-KFCM
  ۲۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مقاومت در برابر ضربه: خیر
  • محل نگهداری قمقمه: ندارد