جستجو در نتایج:
برند

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فقط کالاهای موجود
۱۲۷ کالا
 • واتر براش ماروی یوشیدا مدل 40F
  واتر براش ماروی یوشیدا مدل 40F
  ۱۴,۳۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: آبرنگ
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند
 • مجموعه 6 عددی قلم مو مدل Artist
  ۲۸,۵۰۰ تومان
  ۳.۵
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: شمشیری
  • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش,رنگ روغن,آبرنگ
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو هابیکو مدل 123A
  ۳۴,۲۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: گرد
  • قابل استفاده برای: آبرنگ
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو بیانیو مدل Artist بسته 13 عددی
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  ۲.۲
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش,رنگ روغن
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند
 • واتر براش ماروی یوشیدا مدل 40M
  واتر براش ماروی یوشیدا مدل 40M
  ۱۴,۳۰۰ تومان
  ۵
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: گرد
  • قابل استفاده برای: آبرنگ
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو هابیکو سری 210
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: رنگ روغن
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: طبیعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو آبرنگ هابیکو مدل Mambo 142
  ۲۷,۰۰۰ تومان
  ۲.۴
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: گرد
  • قابل استفاده برای: آبرنگ
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو هابیکو سری 207
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: رنگ روغن
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو هابیکو سری 284 مدل Sablon
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  ۵
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: آبرنگ
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو آبرنگ هابیکو مدل 121
  Habico 121 Watercolor Paint Brush
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: گرد
  • قابل استفاده برای: آبرنگ
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: طبیعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو هابیکو سری 280
  ۳۱,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: رنگ روغن
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: طبیعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو هابیکو سری 204 مدل Mambo
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: آبرنگ
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: کوتاه
 • قلم مو هابیکو سری 123 مدل Sablon
  ۴۳,۷۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: آبرنگ
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: کوتاه
 • قلم مو هابیکو سری 250
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: رنگ روغن
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو هابیکو مدل 917
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ۴.۶
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش,رنگ روغن
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: کوتاه
 • قلم مو هابیکو سری 204 مدل Sablon
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: آبرنگ
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم موی تخت وینزور سری 555 مدل Cotman
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: آبرنگ
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: طبیعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو کوم مدل 514.08.11
  KUM Memory Point Brush SL #12
  ۴۵,۴۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: شمشیری
  • قابل استفاده برای: آبرنگ,اکریلیک و گواش
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو هابیکو سری 238 مدل Snow White
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: کوتاه
 • قلم مو هابیکو سری 287
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: رنگ روغن
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: طبیعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو هابیکو سری 250 بسته 5 عددی
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: رنگ روغن
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو کوم مدل 511.54.11
  KUM Memory Point Paintbrush Flat #14
  ۴۹,۶۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: آبرنگ,اکریلیک و گواش
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو کوم مدل 511.34.11
  KUM Memory Point Paintbrush Round #0
  ۲۰,۲۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: گرد
  • قابل استفاده برای: آبرنگ,اکریلیک و گواش
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو ریوز کد 519 بسته 10 عددی
  قلم مو ریوز کد 519 بسته 10 عددی
  ۴۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت,بادبزنی,گرد
  • قابل استفاده برای: آبرنگ
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو ریوز کد 509 بسته 10 عددی
  قلم مو ریوز کد 509 بسته 10 عددی
  ۴۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت,گرد
  • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو ارت کیوب طرح 2538
  قلم مو ارت کیوب طرح 2538
  ۱۱,۴۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: گرد
  • قابل استفاده برای: آبرنگ,اکریلیک و گواش,رنگ روغن
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو بیانو سری 20 مدل ARTIST BRUSH
  قلم مو بیانو سری 20 مدل ARTIST BRUSH
  ۳۱,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: آبرنگ,اکریلیک و گواش,رنگ روغن
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: کوتاه
 • قلم مو ریوز کد 520 بسته 10 عددی
  قلم مو ریوز کد 520 بسته 10 عددی
  ۴۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت,گرد
  • قابل استفاده برای: رنگ روغن
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو بیانو سری 60 مدل ARTIST BRUSH
  قلم مو بیانو سری 60 مدل ARTIST BRUSH
  ۶۷,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش,رنگ روغن
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: کوتاه
 • قلم مو بیانو سری 30 مدل ARTIST BRUSH
  قلم مو بیانو سری 30 مدل ARTIST BRUSH
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش,رنگ روغن
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: کوتاه
 • قلم مو بیانو سری 30 مدل ARTIST BRUSH
  قلم مو بیانو سری 30 مدل ARTIST BRUSH
  ۳۱,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش,رنگ روغن
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: کوتاه
 • قلم مو اشمینک شماره 8
  قلم مو اشمینک شماره 8
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: آبرنگ,اکریلیک و گواش
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو اشمینک مدل مو سخت
  قلم مو اشمینک مدل مو سخت
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: آبرنگ,اکریلیک و گواش
  • نوع مو: سخت
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند
 • قلم مو بیانو مدل simple01 بسته سه عددی
  قلم مو بیانو مدل simple01 بسته سه عددی
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: آبرنگ,اکریلیک و گواش
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: کوتاه
 • قلم مو بیانو سری 50 مدل ARTIST BRUSH
  قلم مو بیانو سری 50 مدل ARTIST BRUSH
  ۵۷,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: تخت
  • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش,رنگ روغن
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: کوتاه
 • قلم مو کرونا مدل 2402 بسته شش عددی
  قلم مو کرونا مدل 2402 بسته شش عددی
  ۲۲,۵۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع قلم مو: شمشیری
  • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش,رنگ روغن,آبرنگ
  • نوع مو: نرم
  • جنس مو: مصنوعی
  • اندازه دسته: بلند