دسته‌بندی نتایج
جستجو در نتایج:
برند

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فقط کالاهای موجود
۱۷۲ کالا
 • صندلی خودرو دلیجان مدل Elite Plus
  ۳۲۹,۰۰۰ تومان
  ۳.۷
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: از بدو تولد
  • سایبان: ندارد
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو دلیجان مدل Elite Plus New
  ۳۶۹,۰۰۰ تومان
  ۳.۸
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: از بدو تولد
  • سایبان:
  • محل قرارگیری سر:
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودکیاران مدل Simple Aida
  ٪۱۱
  تخفیف
  ۳۳۹,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰
  ۱.۴
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: از بدو تولد
  • سایبان: ندارد
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک بیبی4لایف مدل Safe Armor Isofix
  ٪۲۷
  تخفیف
  ۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان۱,۸۹۹,۰۰۰
  ۳.۶
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: 9 ماه تا 12 سال
  • سایبان:
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو دلیجان مدل Elite New
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودروی کودک سایبکس مدل Pallas 2 Fix
  ٪۱
  تخفیف
  صندلی خودروی کودک سایبکس مدل Pallas 2 Fix
  ۳,۴۳۲,۰۰۰ تومان۳,۴۳۴,۰۰۰
  ۴.۲
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: 9 ماه تا 12 سال
  • سایبان: ندارد
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک راهبر مید مدل بهار
  ٪۵
  تخفیف
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۰۰۰
  ۳
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: از بدو تولد
  • سایبان: ندارد
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک نانیا مدل Ferrari
  ٪۶
  تخفیف
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۲۷۰,۰۰۰
  ۳.۷
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: 0 تا 48 ماهگی
  • سایبان: ندارد
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک نانیا مدل Cosmo
  ٪۱۲
  تخفیف
  ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان۱,۵۴۰,۰۰۰
  ویژگی‌ها
  • محل قرارگیری سر: ندارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو سایبکس آئورا
  ۲,۰۷۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: 9 ماه تا 12 سال
  • محل قرارگیری سر: ندارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک بلن مدل Thunder-Isofix
  ٪۷
  تخفیف
  ۲,۷۹۹,۰۰۰ تومان۲,۹۹۹,۰۰۰
  ۴.۴
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: 9 ماه تا 12 سال
  • سایبان: ندارد
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک نانیا مدل Belinesp POP
  ٪۱۱
  تخفیف
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان۸۳۷,۰۰۰
  ۵
  ویژگی‌ها
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک بلن مدل Black Stone
  ۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: تا هفت سالگی
  • سایبان:
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک بلن مدل Thunder Mineral Grey S18
  ۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: 9 ماه تا 12 سال
  • سایبان:
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودکیاران مدل Zamen
  ۲۹۹,۰۰۰ تومان
  ۲.۶
  ویژگی‌ها
  • سایبان: ندارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک چیکو مدل Eletta
  ۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: از بدو تولد
  • سایبان: ندارد
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک نانیا مدل Denim
  ٪۱۲
  تخفیف
  ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱,۱۶۰,۰۰۰
  ویژگی‌ها
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک بریتکس مدل Dualfix
  ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: 0 تا 48 ماهگی
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک نانیا مدل Primo Quilt
  ٪۱۱
  تخفیف
  ۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان۱,۱۵۰,۰۰۰
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: 0 تا 48 ماهگی
  • سایبان: ندارد
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک بلن مدل Thunder Black Stone G16
  ٪۷
  تخفیف
  ۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان۲,۸۹۹,۰۰۰
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: 9 ماه تا 12 سال
  • سایبان:
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک چلینو مدل دیتونا ایزوفیکس
  ۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: از بدو تولد
  • سایبان:
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک بلن مدل Thunder Black Stone
  ۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: 9 ماه تا 12 سال
  • سایبان:
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک بلن مدل Tornado-FIX
  ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: 4 تا 12 سال
  • سایبان:
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک بلن مدل Thunder Black Stone S18
  ۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: 9 ماه تا 12 سال
  • سایبان:
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک راهبر مید مدل نیکو
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: از بدو تولد
  • سایبان: ندارد
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی کودک ایکیا مدل Mammut
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: تا هفت سالگی
  • سایبان: ندارد
  • محل قرارگیری سر: ندارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک بلن مدل Black Stone S18
  ۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: تا هفت سالگی
  • سایبان:
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک بلن مدل Flash I-FIX
  ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: 4 تا 12 سال
  • سایبان:
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی کودک مدل multiple
  ٪۳۳
  تخفیف
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: 9 ماه تا 12 سال
  • سایبان: ندارد
  • محل قرارگیری سر: ندارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک بلن هاگ مدل Thunder Chili Pepper S15
  ۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: 9 ماه تا 12 سال
  • سایبان:
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو مدل Viva
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: از بدو تولد
  • سایبان: ندارد
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک بلن هاگ مدل Thunder Drees Blue S15
  ۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: 9 ماه تا 12 سال
  • سایبان:
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی پارسیان تویز مدل Simple
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: 3-12 سال
  • سایبان: ندارد
  • محل قرارگیری سر: ندارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک بلن مدل Thunder Jean G16
  ۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: 9 ماه تا 12 سال
  • سایبان:
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک بیبی4لایف مدل رویال بیبی
  BABY4LIFE Royal Baby -BS01N-SCE-Cuddle Me SideArmor-0 to 25 kg
  ۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: از بدو تولد
  • سایبان:
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
  • قابلیت شستشو: دارد
 • صندلی خودرو کودک بلن مدل Thunder Black Stone S16
  ۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گروه سنی: 9 ماه تا 12 سال
  • سایبان:
  • محل قرارگیری سر: دارد
  • اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد
  • قابلیت شستشو: دارد