جستجو در نتایج:
برند

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فقط کالاهای موجود
۴۹۵ کالا
 • تفنگ اسباب بازی شانگ مدل 189
  تفنگ اسباب بازی شانگ مدل 189
  ۳۱,۲۵۰ تومان
  ۲.۸
  ویژگی‌ها
  • مدل: کلت,هفت‌تیر,تفنگ
  • نوع: موزیکال,الکتریکی
  • قابلیت تیراندازی: ندارد
  • رده سنی: خردسالان,کودکان
  • باتری: می‌خورد
 • تفنگ بازی واقعیت افزوده مدل ARGun-618
  ۱۰۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مدل: کلت
  • نوع: الکتریکی
  • قابلیت تیراندازی: ندارد
  • رده سنی: نوجوانان,بزرگسالان
  • باتری: می‌خورد
 • مسلسل Assault Submachine Gun کد AK46
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  ۳.۲
  ویژگی‌ها
  • مدل: مسلسل
  • نوع: بادی
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • رده سنی: نوجوانان
  • باتری: نمی‌خورد
 • اسباب بازی تفنگ مدل AK123
  اسباب بازی تفنگ مدل AK123
  ۹۱,۰۰۰ تومان
  ۳.۸
  ویژگی‌ها
  • مدل: مسلسل
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • رده سنی: نوجوانان
 • تفنگ اسباب بازی کیدتونز مدل PYTHON 357 کد KTT-009
  تفنگ اسباب بازی کیدتونز مدل PYTHON 357 کد KTT-009
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  ۳.۸
  ویژگی‌ها
  • مدل: کلت,هفت‌تیر,تفنگ
  • نوع: ترقه‌ای
  • قابلیت تیراندازی: ندارد
  • رده سنی: خردسالان,کودکان,نوجوانان,بزرگسالان
  • باتری: نمی‌خورد
 • تفنگ اسباب بازی دیال مدل 49 Agente Especial کد KTT-012
  تفنگ اسباب بازی دیال مدل 49 Agente Especial کد KTT-012
  ۶۹,۹۰۰ تومان
  ۳.۱
  ویژگی‌ها
  • مدل: تفنگ,کلت,هفت‌تیر
  • نوع: ترقه‌ای
  • قابلیت تیراندازی: ندارد
  • رده سنی: نوجوانان,بزرگسالان,کودکان
  • باتری: نمی‌خورد
 • تفنگ بازی مدل Desert
  ۳۷,۰۰۰ تومان
  ۲.۷
  ویژگی‌ها
  • مدل: تفنگ
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • رده سنی: نوجوانان,بزرگسالان,کودکان
 • تفنگ اسباب بازی مدل M50
  ۶۷,۹۰۰ تومان
  ۳.۳
  ویژگی‌ها
  • مدل: تفنگ
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • رده سنی: نوجوانان,کودکان
 • کلت گانهر سری پلیس کد 46
  ۹۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مدل: کلت
  • نوع: ترقه‌ای
  • رده سنی: کودکان
 • تفنگ بازی مدل Falcons Pistol
  ۹۹,۰۰۰ تومان
  ۴
  ویژگی‌ها
  • مدل: تفنگ
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • رده سنی: نوجوانان,بزرگسالان,کودکان
  • باتری: می‌خورد
 • تفنگ آب‌ پاش آوتای مدل Water Game Shoot
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
  ۳.۱
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب‌پاش
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • رده سنی: نوجوانان
  • باتری: نمی‌خورد
 • تفنگ اسباب بازی مدل Sniper Rifle
  ۴۹,۵۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مدل: تفنگ
  • نوع: موزیکال
  • قابلیت تیراندازی: ندارد
  • رده سنی: کودکان,نوجوانان
  • باتری: می‌خورد
 • تفنگ اسباب بازی مدل Assault super Ak47
  ۵۵,۷۰۰ تومان
  ۴.۳
  ویژگی‌ها
  • مدل: مسلسل
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • رده سنی: کودکان
  • باتری: نمی‌خورد
 • تفنگ بازی مدل کلت لیزر دار
  تفنگ بازی مدل کلت لیزر دار
  ۲۸,۰۵۰ تومان
  ۲.۷
  ویژگی‌ها
  • مدل: کلت,تفنگ
  • نوع: بادی
  • قابلیت تیراندازی: دارد
 • تفنگ نرف مدل Guardian Crossbow
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  ۳.۴
  ویژگی‌ها
  • نوع: تیر و کمان
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • رده سنی: نوجوانان
  • باتری: نمی‌خورد
 • تفنگ اسباب بازی بیتل مدل Desert Eagle
  تفنگ اسباب بازی بیتل مدل Desert Eagle
  ۳۸,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مدل: کلت,تفنگ
  • نوع: موزیکال
  • قابلیت تیراندازی: ندارد
  • رده سنی: خردسالان,کودکان,نوجوانان
  • باتری: می‌خورد
 • تفنگ تیانژی مدل Tz2011A
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  ۲.۸
  ویژگی‌ها
  • مدل: تفنگ,کلت
  • نوع: بادی
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • رده سنی: نوجوانان,بزرگسالان
  • باتری: می‌خورد
 • تفنگ گانهر مدل Police 125
  Gonher Police Toys Guns 125
  ۵۷,۹۰۰ تومان
  ۲.۶
  ویژگی‌ها
  • مدل: کلت
  • نوع: ترقه‌ای
  • قابلیت تیراندازی: ندارد
  • رده سنی: نوجوانان
 • تفنگ اسباب بازی مدل Sniper Storm
  ۶۱,۸۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مدل: تفنگ
  • نوع: موزیکال
  • قابلیت تیراندازی: ندارد
  • رده سنی: کودکان,نوجوانان
  • باتری: می‌خورد
 • تفنگ اسباب بازی دیال مدل Revolver 43 کد KTT-014
  تفنگ اسباب بازی دیال مدل Revolver 43 کد KTT-014
  ۶۹,۸۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مدل: کلت,هفت‌تیر,تفنگ
  • نوع: ترقه‌ای
  • قابلیت تیراندازی: ندارد
  • رده سنی: کودکان,نوجوانان,بزرگسالان
  • باتری: نمی‌خورد
 • اسباب بازی تفنگ ترنم مدل تپانچه
  اسباب بازی تفنگ ترنم مدل تپانچه
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • مدل: تفنگ
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • رده سنی: کودکان,نوجوانان
 • تفنگ بازی مدل Blach Hawh
  ۲۱,۳۰۰ تومان
  ۳.۵
  ویژگی‌ها
  • مدل: کلت
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • رده سنی: نوجوانان,کودکان
  • باتری: نمی‌خورد
 • تفنگ اسباب بازی دیال مدل Special Action 46 کد KTT-011
  تفنگ اسباب بازی دیال مدل Special Action 46 کد KTT-011
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  ۵
  ویژگی‌ها
  • مدل: کلت,هفت‌تیر,تفنگ
  • قابلیت تیراندازی: ندارد
  • رده سنی: کودکان,نوجوانان,بزرگسالان
  • باتری: نمی‌خورد
 • تفنگ آبپاش مدل KTT-027
  تفنگ آبپاش مدل KTT-027
  ۱۳,۵۰۰ تومان
  ۴.۱
  ویژگی‌ها
  • مدل: تفنگ
  • نوع: آب‌پاش
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • رده سنی: خردسالان,کودکان,نوجوانان,بزرگسالان
  • باتری: نمی‌خورد
 • ست تیر و کمان مدل 001
  ست تیر و کمان مدل 001
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • مدل: تفنگ
  • نوع: تیر و کمان
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • رده سنی: کودکان
  • باتری: نمی‌خورد
 • تفنگ نرف مدل N-Strike Elite Rapidstrike
  Nerf N-Strike Elite Rapidstrike Gun
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴.۸
  ویژگی‌ها
  • مدل: تفنگ
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • رده سنی: نوجوانان,بزرگسالان
  • باتری: می‌خورد
 • اسباب بازی تفنگ مدل Shotgun 5
  اسباب بازی تفنگ مدل Shotgun 5
  ۳۹,۰۰۰ تومان
  ۴.۳
  ویژگی‌ها
  • مدل: تفنگ شکاری
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • رده سنی: کودکان
  • باتری: می‌خورد
 • هفت تیر گانهری مدل 1030
  هفت تیر گانهری مدل 1030
  ۶۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مدل: هفت‌تیر
  • نوع: ترقه‌ای
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • رده سنی: کودکان,نوجوانان,بزرگسالان
  • باتری: نمی‌خورد
 • تفنگ اسباب بازی کیدتونز کد KTT-008
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مدل: کلت,تفنگ
  • نوع: بادی
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • رده سنی: کودکان,نوجوانان
  • باتری: نمی‌خورد
 • تفنگ آب پاش مدل 2066
  ۴۷,۸۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • مدل: تفنگ
  • نوع: آب‌پاش
  • قابلیت تیراندازی: ندارد
  • رده سنی: کودکان,نوجوانان
  • باتری: نمی‌خورد
 • تفنگ اسباب بازی اسالت مدل2In1 Function
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ۳.۳
  ویژگی‌ها
  • مدل: تفنگ,کلت
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • رده سنی: نوجوانان,کودکان
  • باتری: نمی‌خورد
 • تفنگ بازی تیر ژله ای مدل 2020
  تفنگ بازی تیر ژله ای مدل 2020
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مدل: تفنگ
  • نوع: ترقه‌ای,بادی,آب‌پاش,راکت
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • رده سنی: خردسالان,کودکان,نوجوانان
  • باتری: نمی‌خورد
 • تفنگ اسباب بازی دیال مدل Revolver 36 کد KTT-013
  تفنگ اسباب بازی دیال مدل Revolver 36 کد KTT-013
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  ۵
  ویژگی‌ها
  • مدل: تفنگ
  • نوع: ترقه‌ای
  • قابلیت تیراندازی: ندارد
  • رده سنی: کودکان,نوجوانان,بزرگسالان
  • باتری: نمی‌خورد
 • مسلسل Assault Submachine Gun کد AK46-1
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مدل: مسلسل
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • رده سنی: نوجوانان
  • باتری: نمی‌خورد
 • تفنگ اسباب بازی مدل P-779B
  تفنگ اسباب بازی مدل P-779B
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • مدل: کلت
  • نوع: بادی
  • قابلیت تیراندازی: دارد
  • باتری: نمی‌خورد
 • تفنگ جرقه ای مدل0100
  تفنگ جرقه ای مدل0100
  ۱۴,۷۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • مدل: هفت‌تیر
  • نوع: الکتریکی
  • قابلیت تیراندازی: ندارد
  • رده سنی: خردسالان,کودکان,نوجوانان,بزرگسالان
  • باتری: نمی‌خورد

خرید انواع تفنگ اسباب بازی

تفنگ یکی از اسباب‌بازی‌های محبوب بچه‌ها به‌خصوص پسرها در سن پیش‌دبستانی است. این علاقه به مبارزه و تفنگ بازی تا نوجوانی و جوانی هم با پسرها باقی می‌ماند. بسیاری از افراد داشتن یک کلت کمری یا تفنگ بادی ساچمه‌ای را آرزوی کودکی و نوجوانی خود می‌دانند. بچه‌ها در این بازی‌های هیجان انگیز نقش‌های مختلف مثل پلیس و سرباز را می‌آموزند. 
دیجی‌کالا با در نظر گرفتن علایق مختلف مجموعه‌ی جذابی از تفنگ را گرد هم آورده است. این مجموعه شامل تفنگ ساچمه‌ای، کلت کمری، کلت گازی، تفنگ بادی کلت و تفنگ آبپاش است. اگر قصد خرید هدیه برای پسربچه‌ها یا حتی آقایان جوان را دارید خرید اینترنتی کلت گازی، یک تفنگ کلاشینکف اسباب بازی، خرید یک اسلحه کمری یا تفنگ ساچمه فلزی می‌تواند بهترین انتخاب باشد. باید یادآوری کنیم اگر برای کودکان خرید می‌کنید تفنگ‌هایی با تیرهای ژله‌ای را انتخاب کنید. چون امنیت بیشتری دارند و بچه‌ها می‌توانند با خیال راحت به صورت گروهی بازی کنند.
 هیچ محدودیتی در خرید اینترنتی برای شما وجود ندارد. شما می‌توانید تفنگ‌های مختلف را ازنظر قابلیت‌ها مثل داشتن چراغ، نوع خشاب، جنس و نوع تیر و گلوله‌ها، ابعاد و اندازه تفنگ، قیمت، کیفیت و برند با هم مقایسه کنید. در فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا تفنگ‌های اسباب بازی با برندهای مختلف به فروش می‌رسند. در جدول مشخصات هر اسباب بازی می‌توانید ببینید برای چه گروه سنی مناسب است. با ثبت سفارش در دیجی‌کالا این محصولات را در هر زمان و هرکجای ایران بخواهید تحویل می‌گیرید.