دسته‌بندی نتایج
جستجو در نتایج:
برند

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فقط کالاهای موجود
۶۹۴ کالا
 • سشوار مسافرتی بلک اند دکر مدل PX
  ۱۳۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: خانگی
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور:
  • باد سرد: بله
 • سشوار بابیلیس مدل 2736SDE
  ۵۱۵,۰۰۰ تومان
  ۳.۶
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: خانگی
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: DC
  • باد سرد: بله
 • سشوار حرفه‌ ای پرومکس مدل 7240
  Promax 7240 Professional Hair Dryer
  ۴۸۷,۰۰۰ تومان
  ۳.۹
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: حرفه ای
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: AC
  • باد سرد: بله
 • سشوار رمینگتون D5215
  Remington D5215 Hair Dryer
  ۲۸۸,۰۰۰ تومان
  ۳.۴
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: نیمه حرفه ای
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: DC
  • باد سرد: بله
 • سشوار فیلیپس مدل HP8233
  Philips HP8233 Hair Dryer
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان
  ۳.۷
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: نیمه حرفه ای
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: DC
  • باد سرد: بله
 • سشوار حرفه ای رزتی مدل 9944
  سشوار حرفه ای رزتی مدل 9944
  ۴۰۸,۰۰۰ تومان
  ۴.۱
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: خانگی,حرفه ای
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: AC
  • باد سرد: بله
 • سشوار چرخشی پرینسلی مدل PR306AT
  ۳۸۲,۰۰۰ تومان
  ۳.۶
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: خانگی
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: DC
  • باد سرد: بله
 • سشوار حرفه ای فیلیپس مدل BHD176
  Philips BHD176 Professional Hair Dryer
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۷
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: حرفه ای
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: AC
  • باد سرد: بله
 • سشوار حرفه‌ ای پرومکس مدل 7200
  Promax 7200 profefessional Professional Hair Dryer
  ۳۰۸,۰۰۰ تومان
  ۴.۲
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: حرفه ای
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: AC
  • باد سرد: بله
 • سشوار چرخشی بابلیس مدل 2736E
  Babyliss 2736E Rotating Air Brush
  ۵۱۵,۰۰۰ تومان
  ۴.۲
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: خانگی,نیمه حرفه ای
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: AC
  • باد سرد: بله
 • سشوار فیلیپس مدل HP8229
  Philips HP8229 Hair Dryer
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۶
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: خانگی
  • فناوری تولید یون: خیر
  • نوع موتور: DC
  • باد سرد: بله
 • سشوار رولن مدل RS1154
  Rollan RS1154 Hair Dryer
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۹
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: خانگی
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: AC
  • باد سرد: بله
 • سشوار حرفه ای پرومکس مدل 7220N
  Promax 7220N Professional Hair Dryer
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  ۴.۱
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: حرفه ای
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: AC
  • باد سرد: بله
 • سشوار حرفه‌ ای پرومکس مدل 7230R
  Promax 7230R profefessional Professional Hair Dryer
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  ۴
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: حرفه ای
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: AC
  • باد سرد: بله
 • سشوار برس دار فیلیپس مدل HP8663
  ۴۹۹,۰۰۰ تومان
  ۳.۱
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: خانگی
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: DC
  • باد سرد: بله
 • سشوار پرینسلی PR240
  Princely PR240 Hair Drier
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان
  ۳.۶
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: نیمه حرفه ای
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: DC
  • باد سرد: بله
 • سشوار برس دار چرخشی رمینگتون مدل AS8110
  ۴۶۵,۰۰۰ تومان
  ۲.۸
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: خانگی
  • فناوری تولید یون: خیر
  • نوع موتور: DC
  • باد سرد: بله
 • سشوار حرفه ای پرینسلی مدل PR250AT
  Princely PR250AT Professional Hair Dryer
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۸
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: حرفه ای
  • فناوری تولید یون: خیر
  • نوع موتور: AC
  • باد سرد: بله
 • سشوار بابیلیس مدل AS121E
  ۵۳۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۹
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: خانگی
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: DC
  • باد سرد: بله
 • سشوار فیلیپس مدل HP8230/50
  Philips HP8230/50 Hair Dryer
  ۲۸۵,۷۰۰ تومان
  ۳.۴
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: خانگی,نیمه حرفه ای
  • فناوری تولید یون: خیر
  • نوع موتور: DC
  • باد سرد: بله
 • سشوار مسافرتی پرومکس مدل LX1600
  ۱۶۴,۰۰۰ تومان
  ۳.۷
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: خانگی
  • فناوری تولید یون: خیر
  • نوع موتور: DC
  • باد سرد: بله
 • سشوار حرفه ای پرینسلی مدل PR234AT
  Princely PR234AT Professional Hair Dryer
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
  ۳.۸
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: حرفه ای
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: AC
  • باد سرد: بله
 • سشوار جانسون مدل سوپر
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
  ۲.۷
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: حرفه ای
  • باد سرد: بله
 • سشوار رمینگتون مدل AC9140
  ۵۷۶,۰۰۰ تومان
  ۴.۲
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: حرفه ای
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: AC
  • باد سرد: بله
 • سشوار چرخشی بابیلیس مدل AS570SDE
  ۵۳۵,۰۰۰ تومان
  ۳.۳
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: خانگی
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: DC
  • باد سرد: بله
 • سشوار برس دار چرخشی بابیلیس مدل AS551E
  ۴۰۹,۰۰۰ تومان
  ۳.۱
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: خانگی
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: DC
  • باد سرد: بله
 • سشوار مسافرتی نووآ مدل N-662
  ۳۸,۰۰۰ تومان
  ۱.۸
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: خانگی
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: DC
  • باد سرد: خیر
 • سشوار حرفه ای مدل 525
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  ۴
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: خانگی
  • فناوری تولید یون: خیر
  • نوع موتور: AC
  • باد سرد: بله
 • سشوار چرخشی بابیلیس مدل AS531E
  Babyliss AS531E Rotating Air Brush
  ۳۴۵,۰۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: خانگی
  • فناوری تولید یون: خیر
  • نوع موتور: DC
  • باد سرد: بله
 • سشوار فیلیپس مدل HP8103
  Philips HP8103 Hair Dryer
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۸
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: خانگی
  • فناوری تولید یون: خیر
  • نوع موتور: DC
  • باد سرد: خیر
 • سشوار رمینگتون مدل D5210
  ۲۵۴,۰۰۰ تومان
  ۳.۷
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: نیمه حرفه ای
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: DC
  • باد سرد: بله
 • سشوار فیلیپس مدل HP8230
  Philips HP8230 Hair Dryer
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
  ۳.۹
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: نیمه حرفه ای
  • فناوری تولید یون: خیر
  • نوع موتور: DC
  • باد سرد: بله
 • سشوار حرفه ای رمینگتون مدل AC8000
  Remington AC8000 Professional Hair Dryer
  ۴۳۴,۰۰۰ تومان
  ۳.۶
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: حرفه ای
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: AC
  • باد سرد: بله
 • سشوار حرفه‌ ای پرومکس مدل 7878K
  Promax 7878K Professional Hair Dryer
  ۷۳۹,۰۰۰ تومان
  ۴.۲
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: حرفه ای
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: AC
  • باد سرد: بله
 • سشوار حرفه‌ ای پرومکس مدل 7210
  Promax 7210 Professional Hair Dryer
  ۳۷۹,۰۰۰ تومان
  ۴.۴
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: حرفه ای
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: AC
  • باد سرد: بله
 • سشوار و فر کننده چرخشی مو فیلیپس مدل HP8668/00
  ۵۳۵,۰۰۰ تومان
  ۰.۷
  ویژگی‌ها
  • نوع مصرف: خانگی
  • فناوری تولید یون: بله
  • نوع موتور: DC
  • باد سرد: بله