دسته‌بندی نتایج
جستجو در نتایج:
برند

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فقط کالاهای موجود
۲۳۵ کالا
 • سطل و زمین شوی رامبلر کد 2200004
  ۱۴۲,۰۰۰ تومان
  ۲
  ویژگی‌ها
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • سطل و زمین شوی فلای موپ مدل Chariot 1S
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
  ۳.۸
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب جمع کن
  • جنس سری: پلاستیک
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • زمین شوی پرانی کد 003
  ۶۱,۰۰۰ تومان
  ۱.۲
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی
  • جنس سری: حوله‌ای
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: ندارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • زمین شوی هوم جوی مدل Flat
  ۲۴,۲۰۰ تومان
  ۲.۸
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی,آب جمع کن
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • سطل و زمین شوی آی هوم مدل IH-414
  ۲۵۵,۰۰۰ تومان
  ۴
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی
  • جنس سری: طنابی
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • سطل و زمین شوی چرخشی اسپرینگ مدل Mini
  ۳۱۹,۰۰۰ تومان
  ۴.۸
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی
  • جنس سری: پلاستیک
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • سطل و زمین شوی مدل Simple
  ۷۸,۹۰۰ تومان
  ۱.۹
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی
 • سطل و زمین شوی چرخشی مدل 385
  Rustic 385 Walkable Bucket And Mop Rotary
  ۸۳,۸۰۰ تومان
  ۱.۹
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی,آب جمع کن
  • جنس سری: طنابی
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • سطل و زمین شوی چرخشی اسپرینگ کد 3058
  ۳۳۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی
  • جنس سری: پلاستیک
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • سطل و زمین شوی گرین مدل 503
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  ۲.۵
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • سطل و زمین شوی چرخشی اسپرینگ مدل Walkable
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
  ۴.۵
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی
  • جنس سری: پلاستیک
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • زمین شوی لایف هایت مدل 56590
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان
  ۲.۶
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی
  • جنس سری: حوله‌ای
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: ندارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • سطل تی و زمین شوی آیرون من مدل 1003
  سطل تی و زمین شوی آیرون من مدل 1003
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  ۳.۸
  ویژگی‌ها
  • جنس سری: طنابی
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • طی زمین شوی میکروفایبر مدل Flat
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  ۳.۶
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب جمع کن
  • جنس سری: پلاستیک
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • سطل و زمین شوی تیگر مدل پاور
  سطل و زمین شوی تیگر مدل پاور
  ۳۰۹,۰۰۰ تومان
  ۵
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی,آب جمع کن
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • سطل و زمین شوی چرخشی سینا پرس مدل Steel
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
  ۴.۲
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی
  • جنس سری: طنابی
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • طی زمین شوی میکروفایبر مدل Spin Mop
  ۲۶,۹۰۰ تومان
  ۰.۲
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی
  • جنس سری: پلاستیک
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • جارو و زمین شوی لایف هایت مدل 56415
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  ۲.۴
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب جمع کن
  • جنس سری: پلاستیک
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: ندارد
 • سطل و زمین شوی چرخشی کری آن مدل Super 11-W6
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
  ۰.۴
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی,آب جمع کن
  • جنس سری: طنابی
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • زمین شوی سافلن مدل Spray Mop
  زمین شوی سافلن مدل Spray Mop
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی,آب جمع کن
  • جنس سری: حوله‌ای
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • سطل و زمین شوی اسپرینگ مدل 3076
  ۲۸۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب جمع کن
  • جنس سری: طنابی
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • شیشه شوی کوال مدل Multi-Functional
  QUAL Multi-Functional Window Cleaner
  ۱۸,۱۰۰ تومان
  ۴.۴
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب جمع کن,شیشه پاک‌کن
  • جنس سری: پلاستیک
  • آبگیر: دارد
 • سطل و زمین شوی چرخشی کلیسیمو ترکیه مدل B 101
  سطل و زمین شوی چرخشی کلیسیمو ترکیه مدل B 101
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی
  • جنس سری: طنابی
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • زمین شوی مهسان مدل PVA 20082
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ۲.۷
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب جمع کن
  • جنس سری: اسفنج
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: ندارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • سطل و زمین شوی مدل Walkable
  سطل و زمین شوی مدل Walkable
  ۲۲۸,۹۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی,آب جمع کن
  • جنس سری: طنابی
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • زمین شوی لایف هایت مدل 56710
  ۷۰,۶۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی,آب جمع کن
  • جنس سری: حوله‌ای
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: ندارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • سطل و زمین شوی اسپرینگ مدل V10
  سطل و زمین شوی اسپرینگ مدل V10
  ۳۵۹,۰۰۰ تومان
  ۴.۷
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی,آب جمع کن
  • جنس سری: طنابی
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • زمین شوی بوم جوی مدل FC44
  زمین شوی بوم جوی مدل FC44
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  ۰.۱
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی,آب جمع کن
  • جنس سری: حوله‌ای
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: ندارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • شیشه پاک کن مدل Easy Glass
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  ۱.۵
  ویژگی‌ها
  • نوع: شیشه پاک‌کن
  • جنس سری: حوله‌ای
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: ندارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: ندارد
 • شیشه شوی تیغه ای مهسان مدل 20126
  ۴,۵۰۰ تومان
  ۱.۸
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • شیشه شوی تیغه ای دسته کوتاه کوچک مهسان مدل 20181
  ۳,۵۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • یدک زمین شوی مهسان کد 20033
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  ۵
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب جمع کن
 • یدک کفی زمین شوی مهسان
  یدک کفی زمین شوی مهسان
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  ۵
  ویژگی‌ها
  • جنس سری: پلاستیک
 • یدک زمین شوی مهسان کد 20200
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  ۳.۶
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب جمع کن
 • سطل و زمین شوی ای تی سی
  سطل و زمین شوی ای تی سی
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی,آب جمع کن
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد
 • سطل و زمین شوی چرخشی نوپروکس ترکیه مدل B102
  سطل و زمین شوی چرخشی نوپروکس ترکیه مدل B102
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  ۴.۳
  ویژگی‌ها
  • نوع: آب کشی,آب جمع کن
  • جنس سری: طنابی
  • قابلیت کاهش و افزایش طول: دارد
  • آبگیر: دارد
  • قابلیت تعویض سری: دارد