جستجو در نتایج:
برند

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فروشنده

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فقط کالاهای موجود
فقط کالاهای آماده ارسال
۶۱ کالا
 • فروشنده: رک کافل
  رک شبکه آلترو مدل AS436B2
  ۳ نفر
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  • رک کافل
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: رک کافل
  رک دیواری مدل ۰۵
  ۳ نفر
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  • رک کافل
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: رک کافل
  رک شبکه آلترو مدل AS436B23
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  • رک کافل
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: رک کافل
  رک شبکه مدل EYETECH-5U
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  • رک کافل
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: رک کافل
  رک شبکه مدل 9U60CM
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  • رک کافل
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: ایمن باش
  رک شبکه مدل 4u
  ۱۱۸,۰۰۰ تومان
  • ایمن باش
  • گارانتی سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: هزارسو
  رک شبکه مدلWR0960PF
  ۹۱۰,۰۰۰ تومان
  • هزارسو
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: اتحاد پیشرو
  رک شبکه الگونت مدل 22U60CM
  ۹۲۵,۰۰۰ تومان
  • اتحاد پیشرو
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: فروشگاه آرزو
  رک دیواری مدل 4U35CM
  ۱۰۹,۰۰۰ تومان
  • فروشگاه آرزو
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: اتحاد پیشرو
  رک شبکه الگونت مدل 4U35CM
  ۱۱۸,۰۰۰ تومان
  • اتحاد پیشرو
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: ایمن باش
  رک شبکه مدل 2u
  ۸۸,۰۰۰ تومان
  • ایمن باش
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: دنیای شبکه برگزیده
  رک شبکه آلترو مدل AS640B23
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  • دنیای شبکه
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: دنیای شبکه برگزیده
  رک شبکه آلترو مدل AS640B2
  ۲۱۸,۰۰۰ تومان
  • دنیای شبکه
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: اتحاد پیشرو
  رک شبکه الگونت مدل 6U35CM
  Lgonet 6U35CM network rack
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  • اتحاد پیشرو
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: زیما آی تی
  ریل کیت سرور مدل DL580
  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  • زیما آی تی
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: اتحاد پیشرو
  رک شبکه الگونت مدل 9U45CM
  ۳۰۳,۰۰۰ تومان
  • اتحاد پیشرو
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: اتحاد پیشرو
  رک شبکه الگونت مدل 16U60CM
  ۷۷۰,۰۰۰ تومان
  • اتحاد پیشرو
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: ایمن باش
  رک شبکه مدل 6u
  ۲۸۸,۰۰۰ تومان
  • ایمن باش
  • گارانتی سلامت فیزیکی کالا
 • فروشنده: اتحاد پیشرو
  رک شبکه الگونت مدل 5U45CM
  ۱۹۳,۰۰۰ تومان
  • اتحاد پیشرو
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: دنیای شبکه برگزیده
  رک شبکه آلترو مدل AS960D12
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  • دنیای شبکه
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: دنیای شبکه برگزیده
  رک شبکه آلترو مدل AS745B2
  ۲۷۲,۰۰۰ تومان
  • دنیای شبکه
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: اتحاد پیشرو
  رک شبکه الگونت مدل 12U60CM
  ۶۲۵,۰۰۰ تومان
  • اتحاد پیشرو
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: دنیای شبکه برگزیده
  رک شبکه آلترو مدل AS745D123
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان
  • دنیای شبکه
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: کیمیا شبکه
  رک شبکه مدل 9U60
  ۳۰۷,۰۰۰ تومان
  • کیمیا شبکه
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: کیمیا شبکه
  رک شبکه مدل 12U60
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  • کیمیا شبکه
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: دنیای شبکه برگزیده
  رک شبکه آلترو مدل AS745B123
  ۳۰۵,۰۰۰ تومان
  • دنیای شبکه
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: دنیای شبکه برگزیده
  رک شبکه آلترو مدل AS745B23
  ۲۸۶,۰۰۰ تومان
  • دنیای شبکه
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: باسط پردازش
  رک شبکه الگونت مدل 6U45CM
  ۳۵۹,۰۰۰ تومان
  • باسط پردازش
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: اتحاد پیشرو
  رک شبکه الگونت 6U45CM
  Lgonet 6U45CM network rack
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان
  • اتحاد پیشرو
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: آپولون
  رک شبکه آلترو مدل AS640D123
  ۲۴۹,۱۰۰ تومان
  • آپولون
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: دنیای شبکه برگزیده
  رک شبکه آلترو مدل AS640B23
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  • دنیای شبکه
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: اتحاد پیشرو
  رک شبکه الگونت مدل 14U60CM
  Lgonet 14U60CM network rack
  ۶۸۵,۰۰۰ تومان
  • اتحاد پیشرو
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: اتحاد پیشرو
  رک شبکه الگونت مدل 7U45CM
  Lgonet 7U45CM network rack
  ۲۴۴,۰۰۰ تومان
  • اتحاد پیشرو
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: دنیای شبکه برگزیده
  رک شبکه آلترو مدل AS960D123
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  • دنیای شبکه
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: اتحاد پیشرو
  رک شبکه الگونت مدل 9U60CM
  ۳۱۹,۰۰۰ تومان
  • اتحاد پیشرو
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا
 • فروشنده: راژمان گستر آریا
  رک شبکه مدل 9U60
  ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • راژمان گستر آریا
  • سرویس ویژه دیجی کالا: 7 روز تضمین بازگشت کالا