دسته‌بندی نتایج
جستجو در نتایج:
برند

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فقط کالاهای موجود
۷۰ کالا
 • سه تار مفاخری مدل یک مهر
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ۵
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب توت
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: روده حیوانات
 • سه تار ماهان مدل توت کهنه
  ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب توت
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: روده حیوانات
 • سه تار مفاخری مدل طرح دار
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۰.۶
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب توت
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
 • سه تار هاتف ملکشاهی با مهر هاتف.م
  سه تار هاتف ملکشاهی با مهر هاتف.م
  ۵۶۰,۰۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب توت
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: روده حیوانات
 • سه تار آوای مولانا مدل رز
  ۲,۰۲۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب توت
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس پرده: روده حیوانات
 • سه تار هرمز مدل یک مهر
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب گردو
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: روده حیوانات
 • سه تار هرمز مدل ملکشاهی
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب توت
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: روده حیوانات
 • سه تار آوای مولانا مدل مارس
  ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه:
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک:
  • جنس پرده: روده حیوانات
 • سه تار ذوالقدر ویژه کد A-F-10
  سه تار ذوالقدر ویژه کد A-F-10
  ۱,۰۷۱,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: الیاف پلیمری
 • سه تار اکبری مدل اکونومی
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب توت
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: روده حیوانات
 • سه تار مدل حسام ملکشاهی
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب توت
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: روده حیوانات
 • سه تار عزیزی کد A-F-09
  سه تار عزیزی کد A-F-09
  ۲۵۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: الیاف پلیمری
 • سه تار مجیدی مدل دو مهر
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب توت
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: روده حیوانات
 • سه تار هاتف ملکشاهی مدل دو مهر
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب توت
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: روده حیوانات
 • سه تار آریا مدل کودکان
  سه تار آریا مدل کودکان
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب توت
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: الیاف پلیمری
 • سه تار مفتاحی سفارشی کد A-F-011
  سه تار مفتاحی سفارشی کد A-F-011
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: الیاف پلیمری
 • سه تار سازکوک مدل یک مهر
  سه تار سازکوک مدل یک مهر
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب توت
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: الیاف پلیمری
 • پوست پلیمر مصنوعی تار سیم و تار مدل Simotar
  پوست پلیمر مصنوعی تار سیم و تار مدل Simotar
  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • سه تار ارمغان دوست مدل یک مهر
  سه تار ارمغان دوست مدل یک مهر
  ۴۱۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب توت
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب افرا
  • جنس پرده: الیاف پلیمری
 • دوتار نوا مدل دو مهر
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب گردو
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: الیاف پلیمری
 • سه تار آوای مولانا مدل چکاوک
  ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه:
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک:
  • جنس پرده: روده حیوانات
 • سه تار آوای مولانا مدل چکاوک
  ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه:
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی:
  • جنس گوشی کوک:
  • جنس پرده: روده حیوانات
 • سه تار شیدا مدل هخامنشی
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب گردو
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: الیاف پلیمری
 • سه تار امیر مفتاحی مدل یک مهر
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب توت
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب افرا
  • جنس پرده: الیاف پلیمری
 • سه تار تورنگ کد A-F-05
  سه تار تورنگ کد A-F-05
  ۶۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: الیاف پلیمری
 • سه تار آرش کد A-F-12
  سه تار آرش کد A-F-12
  ۶۲۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: روده حیوانات
 • سه تار هرمز کد A-F-04
  سه تار هرمز کد A-F-04
  ۶۲۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس پرده: الیاف پلیمری
 • سه تار هاتف کد A-F-03
  سه تار هاتف کد A-F-03
  ۶۲۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: الیاف پلیمری
 • سه تار عزیزی
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۱
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب توت
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: روده حیوانات
 • سه تار مفاخری مدل سوخته کاری کد A-F-02
  سه تار مفاخری مدل سوخته کاری کد A-F-02
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: الیاف پلیمری
 • سه تار عزیزی ویژه
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱.۷
  ویژگی‌ها
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: روده حیوانات
 • سه تار مفاخری مدل دو مهر
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب توت
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: الیاف پلیمری
 • سه تار خزان مدل یک مهر
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  ۵
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب گردو
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: الیاف پلیمری
 • سه تار فرید مدل زه دار
  ۲۸۹,۰۰۰ تومان
  ۵
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب گردو
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: روده حیوانات
 • ناموجود
  سه تار فرید مدل تک مهر
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب توت
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک: چوب گردو
  • جنس پرده: روده حیوانات
 • ناموجود
  سه تار فرید مدل تک مهر سوخته
  ویژگی‌ها
  • جنس کاسه: چوب توت
  • جنس دسته: چوب گردو
  • جنس صفحه رویی: چوب توت
  • جنس گوشی کوک:
  • جنس پرده: روده حیوانات