دسته‌بندی نتایج
جستجو در نتایج:
برند

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فقط کالاهای موجود
۱,۳۳۳ کالا
 • گردنبند نقره اقلیمه کد GN7
  گردنبند نقره اقلیمه کد GN7
  ۲۳۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: حلقه ای
 • گردنبند نقره مایا مدل MSM283
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: حلقه ای
 • گردنبند نقره اقلیمه کد GN94
  گردنبند نقره اقلیمه کد GN94
  ۱۹۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: حلقه ای
 • گردنبند نقره اقلیمه کد GN127
  گردنبند نقره اقلیمه کد GN127
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: بافت
 • گردنبند نقره اقلیمه کد GN67
  گردنبند نقره اقلیمه کد GN67
  ۳۳۷,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: حلقه ای
 • گردنبند نقره ترمه مدل اسم مریم Termeh
  گردنبند نقره ترمه مدل اسم مریم Termeh
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: بافت
 • گردنبند نقره ترمه مدل هواخواه توام جانا و میدانم که میدانی
  گردنبند نقره ترمه مدل هواخواه توام جانا و میدانم که میدانی
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۸
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: بافت
 • گردنبند نقره اقلیمه کد GN11
  گردنبند نقره اقلیمه کد GN11
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: حلقه ای
 • گردنبند نقره ترمه مدل اسم زهرا Termeh05
  گردنبند نقره ترمه مدل اسم زهرا Termeh05
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  ۲.۶
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: بافت
 • گردنبند نقره اقلیمه کد GN86
  گردنبند نقره اقلیمه کد GN86
  ۴۰۱,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: بافت
 • گردنبند نقره ترمه مدل وان یکاد Termeh
  گردنبند نقره ترمه مدل وان یکاد Termeh
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها,آقایان
  • شکل: بافت
 • گردنبند نقره اقلیمه کد GN50
  گردنبند نقره اقلیمه کد GN50
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: حلقه ای
 • گردنبند نقره تاج گوهر مدل TG257
  گردنبند نقره تاج گوهر مدل TG257
  ۴۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار پلاک: 950 عیار
  • نوع: ساده
 • گردنبند نقره تاج گوهر مدل TG259
  گردنبند نقره تاج گوهر مدل TG259
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها,آقایان
 • گردنبند نقره مروارید پرورشی باروک مانچو مدل sf561
  ۳۷۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • نوع: سینه ریز
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: مهره
 • گردنبند نقره بیسیک مدل P4175A
  ۱۴۷,۹۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: سینه ریز
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: بندی
 • گردنبند نقره اقلیمه کد GN58
  گردنبند نقره اقلیمه کد GN58
  ۱۳۴,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: حلقه ای
 • گردنبند نقره ترمه مدل درخت Termeh a27
  گردنبند نقره ترمه مدل درخت Termeh a27
  ۱۴۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: بافت
 • گردنبند ماربلین قوی سواروسکی آبی کدOJN430
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: حلقه ای
 • گردنبند نقره اقلیمه کد GN69
  گردنبند نقره اقلیمه کد GN69
  ۱۴۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: حلقه ای
 • گردنبند نقره تاج گوهر مدل TG258
  گردنبند نقره تاج گوهر مدل TG258
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
 • گردنبند نقره بهارگالری مدل کلید سل
  گردنبند نقره بهارگالری مدل کلید سل
  ۹۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: حلقه ای
 • گردنبند نقره کارول مدل Pomegranate کد CAA010
  Carol CAA010 Pomegranate Silver Half Necklace
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار پلاک: 925 عیار
 • گردنبند نقره ترمه مدل اسم الهه Termeh07
  گردنبند نقره ترمه مدل اسم الهه Termeh07
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: بافت
 • گردنبند نقره ترمه مدل اسم سمیه Termeh
  گردنبند نقره ترمه مدل اسم سمیه Termeh
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: بافت
 • گردنبند نقره بیسیک مدل P4175C
  ۱۴۷,۹۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: سینه ریز
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: بندی
 • گردنبند نقره ترمه مدل اسم فاطمه کد 00j2
  گردنبند نقره ترمه مدل اسم فاطمه کد 00j2
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: بافت
 • گردنبند نقره ترمه مدل اسم رضا Termeh0 fa
  گردنبند نقره ترمه مدل اسم رضا Termeh0 fa
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: آقایان
  • شکل: بافت
 • گردنبند نقره اقلیمه کد GN137
  گردنبند نقره اقلیمه کد GN137
  ۱۶۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: حلقه ای
 • گردنبند نقره ترمه مدل اسم سحر Termeh
  گردنبند نقره ترمه مدل اسم سحر Termeh
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: بافت
 • گردنبند نقره تاج گوهر مدل TG372
  گردنبند نقره تاج گوهر مدل TG372
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • شکل: بافت
 • گردنبند نقره ترمه مدل پر CCC
  گردنبند نقره ترمه مدل پر CCC
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها,آقایان
  • شکل: بافت
 • گردنبند نقره ایران شاپ مدل ماه Termeh
  گردنبند نقره ایران شاپ مدل ماه Termeh
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  ۲.۵
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: بافت
 • گردنبند نقره ترمه مدل اسم فاطمه Termeh l5
  گردنبند نقره ترمه مدل اسم فاطمه Termeh l5
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: بافت
 • گردنبند نقره تاج گوهر مدل TG377
  گردنبند نقره تاج گوهر مدل TG377
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • نوع: ساده
 • گردنبند نقره اقلیمه کد GN48
  گردنبند نقره اقلیمه کد GN48
  ۱۳۱,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • عیار زنجیر: 925 عیار
  • عیار پلاک: 925 عیار
  • نوع: ساده
  • مناسب برای: خانم‌ها
  • شکل: حلقه ای