دسته‌بندی نتایج
مشاهده همه دسته‌بندی‌ها
جستجو در نتایج:
برند

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فقط کالاهای موجود
۹۰ کالا
 • سمپاش مدل PS5 حجم 5 لیتر
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار ثابت
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
  • نوع لنس: معمولی
  • جنس لنس: استیل
 • سمپاش مدل PS8 حجم 8 لیتر
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار ثابت
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: 5 تا 10 لیتر
  • نوع لنس: معمولی
  • جنس لنس: استیل
 • سمپاش مدل PS3 حجم 3 لیتر
  ۳۷,۵۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار ثابت
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
  • نوع لنس:
  • جنس لنس:
 • سمپاش اکتیو مدل AC1020LS حجم 20 لیتر
  ۱۷۹,۵۰۰ تومان
  ۳.۹
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار ثابت
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • نوع لنس: معمولی
  • جنس لنس: استیل
  • مکانیزم سوییچ: ندارد
 • سمپاش دیمارتینو مدل Gamma10 حجم 8.5 لیتر
  ۲۵۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار ثابت
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: 5 تا 10 لیتر
  • نوع لنس: معمولی
  • جنس لنس: فایبرگلس
 • سم پاش شارژی مدل ایزی جت حجم 20 لیتر
  سم پاش شارژی مدل ایزی جت حجم 20 لیتر
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار متناوب
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
  • نوع لنس: تلسکوپی
  • جنس لنس: فایبرگلس
 • سمپاش موتوری چرخدار مدل S768 حجم 25 لیتری
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ۴.۸
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار متناوب
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
  • نوع لنس: تلسکوپی
  • جنس لنس: استیل
 • سمپاش مدل ایزی جت ظرفیت 20 لیتر
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار متناوب
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
  • نوع لنس: تلسکوپی
  • جنس لنس: فایبرگلس
 • سمپاش مدل اسپریر ظرفیت 20 لیتر
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار متناوب
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
  • نوع لنس: تلسکوپی
  • جنس لنس: فایبرگلس
 • سمپاش بهکو مدل BP-5078 حجم 2 لیتر
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  ۲.۱
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار ثابت
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
  • مکانیزم سوییچ: ندارد
 • سمپاش حجم 16 لیتر
  ۴۸۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس بدنه: استیل ضد زنگ
  • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
  • نوع لنس: معمولی
  • جنس لنس: استیل
 • سم پاش استوانه ای اسپریر ظرفیت 5 لیتری
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار متناوب
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
  • نوع لنس: تلسکوپی
  • جنس لنس: فایبرگلس
 • سمپاش مدل ماریاما حجم 16 لیتر
  سمپاش مدل ماریاما حجم 16 لیتر
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار متناوب
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
 • سمپاش اکتیو مدل AC-1005LSحجم 5 لیتر
  ۸۸,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار ثابت
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
  • نوع لنس: معمولی
  • جنس لنس: استیل
 • سمپاش بهکو مدل BP-265 حجم 0.5 لیتر
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  ۲.۱
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار ثابت
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
  • مکانیزم سوییچ: ندارد
 • سمپاش لانسی هاردن مدل BS505 حجم 5 لیتر
  ۱۲۴,۵۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار ثابت
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
  • نوع لنس: معمولی
  • جنس لنس: استیل
 • سمپاش حجم 20 لیتر
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
  • نوع لنس: معمولی
  • جنس لنس: فایبرگلس
 • سمپاش 16 لیتری
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  ۳.۲
  ویژگی‌ها
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: 5 تا 10 لیتر
  • نوع لنس: معمولی
  • جنس لنس: فایبرگلس
 • سمپاش دیمارتینو مدل Gamma5 حجم 4.5 لیتر
  ۳۱۹,۰۰۰ تومان
  ۴.۴
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار ثابت
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
  • نوع لنس: معمولی
  • جنس لنس: فایبرگلس
 • سمپاش هاردن مدل BS502 حجم 2 لیتر
  ۸۳,۵۰۰ تومان
  ۴
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار ثابت
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • مکانیزم سوییچ: دارد
 • سمپاش ایزی جت حجم 5 لیتر
  easy Jet sprayer volume 5 liters
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار متناوب
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
  • نوع لنس: معمولی
  • جنس لنس: فایبرگلس
 • سمپاش دیمارتینو مدل آسترا حجم 1.5 لیتر
  ۱۱۸,۰۰۰ تومان
  ۳.۹
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار ثابت
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
  • مکانیزم سوییچ: ندارد
 • سمپاش نووا مدل NTS 2485 حجم 2 لیتر
  ۴۷,۷۰۰ تومان
  ۲
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار ثابت
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
  • مکانیزم سوییچ: ندارد
 • سمپاش کینگ جت مدل 003 حجم 2 لیتر
  سمپاش کینگ جت مدل 003 حجم 2 لیتر
  ۳۶,۹۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار متناوب
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
 • سمپاش رتا مدل RTS-2001 حجم 1 لیتر
  ۳۱,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار ثابت
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
 • سمپاش و آب پاش فصل سبز مدل SP2AS حجم 2 لیتر
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار متناوب
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
  • نوع لنس:
  • جنس لنس:
 • سمپاش واستر مدل 002 حجم 2 لیتر
  سمپاش واستر مدل 002 حجم 2 لیتر
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار ثابت
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
  • مکانیزم سوییچ: ندارد
 • سمپاش هاردن مدل BS501 حجم 1 لیتر
  ۵۵,۵۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار ثابت
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • مکانیزم سوییچ: دارد
 • سمپاش واستر مدل Lown Garden حجم 5 لیتر
  سمپاش واستر مدل Lown Garden حجم 5 لیتر
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار ثابت
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
  • نوع لنس: معمولی
  • جنس لنس: استیل
 • سمپاش جی تی تی مدل SX-CS8G8L حجم 8 لیتر
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار ثابت
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: 5 تا 10 لیتر
  • نوع لنس: معمولی
  • جنس لنس: فایبرگلس
 • سمپاش 2.5 لیتر اکتیو مدل AC10025L
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار ثابت
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
  • نوع لنس:
  • جنس لنس:
 • سمپاش رتا حجم 5 لیتر
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
  • نوع لنس: معمولی
  • جنس لنس: فایبرگلس
 • سمپاش رتا حجم 8 لیتر
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: 5 تا 10 لیتر
  • نوع لنس: معمولی
  • جنس لنس: فایبرگلس
 • سمپاش به کشت حجم 2 لیتر
  Behkesht sprayer volume 2 liters
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار متناوب
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: تا 5 لیتر
 • سمپاش رتا حجم 11 لیتر
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: 10 تا 20 لیتر
  • نوع لنس: معمولی
  • جنس لنس: فایبرگلس
 • سمپاش ماتابی مدل Berry 7 ظرفیت 5 لیتر
  ۲۰۴,۰۰۰ تومان
  ۴.۸
  ویژگی‌ها
  • نوع: فشار ثابت
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • محدوه ظرفیت: 5 تا 10 لیتر
  • نوع لنس: معمولی
  • جنس لنس: فایبرگلس