دسته‌بندی نتایج
جستجو در نتایج:
برند

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فقط کالاهای موجود
۲۸۵ کالا
 • چای ساز فلر مدل TS 070
  Feller TS 070 Tea Maker
  ۹۶۴,۹۰۰ تومان
  ۳.۸
  ویژگی‌ها
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز گوسونیک مدل HST-874
  ۵۱۱,۰۰۰ تومان
  ۳.۶
  ویژگی‌ها
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز تفال مدل BK511
  ۶۳۳,۸۹۰ تومان
  ۳.۲
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.0 تا 1.5 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز بوش مدل TTA2010
  ۷۸۹,۰۰۰ تومان
  ۳.۹
  ویژگی‌ها
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز پارس خزر مدل چای نوش
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۸
  ویژگی‌ها
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز واتسون مدل 3005 St
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان
  ۲.۷
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.0 تا 1.5 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز تفال مدل BJ500D10
  ۵۹۹,۵۰۰ تومان
  ۴
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز واتسون مدل 3002 St
  ۱۸۸,۰۰۰ تومان
  ۲
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز دلمونتی مدل DL - 400
  ۴۶۸,۹۰۰ تومان
  ۳.۶
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 2.0 تا 2.5 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز گوسونیک مدل GST-879
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.0 تا 1.5 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1850 تا 2200 وات
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز بوش مدل TTA2201
  ۷۸۹,۰۰۰ تومان
  ۴.۳
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز فلر مدل TS 050
  Feller TS 050 Tea Maker
  ۶۴۸,۸۰۰ تومان
  ۳.۹
  ویژگی‌ها
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: خیر
 • چای ساز بوش مدل TTA5883
  ۱,۱۲۹,۰۰۰ تومان
  ۴.۵
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز تکنو مدل Te-983
  ۴۳۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۳
  ویژگی‌ها
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز فیلیپس مدل HD7301/00
  ۶۴۸,۸۰۰ تومان
  ۳.۸
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز بیشل مدل BL-TM
  ۴۸۰,۶۰۰ تومان
  ۳.۹
  ویژگی‌ها
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز پروفی کوک مدل PC TKS 1056 WHI/BLA
  ۱,۳۲۵,۰۰۰ تومان
  ۳.۶
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.2 تا 1.5 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات
  • قوری چای: دارد
 • دمنوش ساز  بایترون مدلBKB-40
  ۳۴۹,۰۰۰ تومان
  ۲.۴
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز کپلر مدل KTM 2210
  ۴۴۳,۳۰۰ تومان
  ۳.۸
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1850 تا 2200 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: خیر
 • چای ساز بوش مدل TTA5603
  ۱,۱۲۴,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز دلمونتی مدل DL440
  ۴۸۶,۹۰۰ تومان
  ۲.۴
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.0 تا 1.5 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1850 تا 2200 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: خیر
 • چای ساز یوروتاپ مدل SE-77
  چای ساز یوروتاپ مدل SE-77
  ۳۸۷,۰۰۰ تومان
  ۳.۳
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1850 تا 2200 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: خیر
 • چای ساز هومرک مدل 2100
  چای ساز هومرک مدل 2100
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.0 تا 1.5 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز گوسونیک مدل GST 878
  ۴۲۷,۰۰۰ تومان
  ۳.۸
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.0 تا 1.5 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز مایدیا مدل MT-8992T-G1
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  ۴
  ویژگی‌ها
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز هاردستون مدل TKS2020
  ۵۶۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 2.0 تا 2.5 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.0 تا 1.5 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: خیر
 • چای ساز بلزا مدل 21103
  ۵۱۹,۰۰۰ تومان
  ۴.۸
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 2.0 تا 2.5 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: خیر
 • چای ساز دلمونتی مدل DL420
  ۵۶۴,۳۰۰ تومان
  ۴.۸
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز دسینی مدل 5005
  ۴۶۵,۰۰۰ تومان
  ۲.۵
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 2.0 تا 2.5 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.0 تا 1.5 لیتر
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز بلزا مدل 21102
  ۵۸۱,۰۰۰ تومان
  ۴
  ویژگی‌ها
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز برلیانت مدل BMT 4200
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1000 تا 1500 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای و قهوه ساز کرکماز مدل Electrical Semaver Mia کد 353 به همراه یک عدد اردورخوری ویترای haiaho طرح لاله
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 2.5 تا 3.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.0 تا 1.5 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1000 تا 1500 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز بیشل مدل BL-TM-009
  Bishel BL-TM-009 Tea Maker
  ۴۸۸,۰۰۰ تومان
  ۵
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 2.5 تا 3.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1850 تا 2200 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز سونیا مدل SU-8831
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز سرجیو مدل STM-109-GC
  ۵۹۹,۰۰۰ تومان
  ۳.۲
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز دسینی مدل 8008
  ۳۹۷,۹۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.0 تا 1.5 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1850 تا 2200 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله

انواع چای ساز

در میان همه نوشیدنی‌های داغ، چای برای ما ایرانی‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد. در طول روز حتما چای می‌خوریم و برای تهیه کردن آن وقت می‌گذاریم. یکی از وسایلی که در تهیه چای به ما کمک می‌کند، چای ساز است. چای سازها کم کم جای خود را در هر آشپزخانه ای پیدا کردند چرا که در زندگی امروزی سرعت بسیار اهمیت دارد و چای سازها به سریع‌ترین شکل یک چای خوش رنگ و خوش طعم را دم می‌کنند.

مدل‌های مختلف چای ساز برقی وجود دارد که برای سلیقه‌ها و بودجه‌های مختلف طراحی شده‌ است. برخی از چای‌ سازها به صورت ایستاده هستند که قوری روی کتری قرار می‌گیرد و توسط بخار و گرمای کتری گرم می‌شود. در برخی دیگر، قوری به طور جداگانه برروی سطح داغی قرار می‌گیرد که باعث می‌شود چای درون قوری به سرعت دم بکشد و قوری هم گرم بماند، بدون اینکه نیاز باشد تا آب دائما در حال جوش باشد.
 

خرید بهترین چای ساز

اگر شما خانواده بزرگی دارید و یا اگر چای زیاد می‌نوشید پیشنهاد می‌کنیم یک چای ساز با ظرفیت بالا تهیه کنید. محدوده ظرفیت کتری چایساز معمولا از 1.2 لیتر شروع می‌شود و تا 3 لیتر متغییر است. سرعت به جوش آمدن آب بستگی به توان مصرفی چایساز دارد. اما این نکته را فراموش نکنید که هرچقدر کتری شما کوچک‌تر باشد، آب درون آن هم زودتر به جوش می‌آید.

اگر به دنبال برند مشخصی از چای ساز هستید و یا اگر به دنبال چای ساز خاصی می‌گردید، دیجی‌کالا نیاز شما را برآورده می‌کند. در دیجی‌کالا اکثر برندهای چای ساز مثل فلر، بوش، فیلیپس، تفال، دلونگی، هاردستون و غیره وجود دارد. همچنین انواع مدل‌ها مثل چای ساز استیل، چای ساز شیشه ای و چای ساز با قوری سرامیکی برای سفارش دادن آماده است. شما می‌توانید قیمت انواع چای ساز را با هم مقایسه کنید و در نهایت با چند کلیک ساده، محصول موردنظرتان را درب منزل تحویل بگیرید.