دسته‌بندی نتایج
جستجو در نتایج:
برند

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فقط کالاهای موجود
۲۸۷ کالا
 • چای ساز فلر مدل TS 070
  Feller TS 070 Tea Maker
  ۹۵۷,۶۰۰ تومان
  ۳.۸
  ویژگی‌ها
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز گوسونیک مدل HST-874
  ۵۱۱,۰۰۰ تومان
  ۳.۶
  ویژگی‌ها
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز بوش مدل TTA2010
  ۷۵۵,۰۰۰ تومان
  ۳.۷
  ویژگی‌ها
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز تفال مدل BJ500D10
  ۶۹۹,۰۰۰ تومان
  ۴
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز واتسون مدل 3002 St
  ۱۷۲,۰۰۰ تومان
  ۲
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز پارس خزر مدل TM-3500SP
  Pars Khazar TM-3500SP Tea Maker
  ۳۴۵,۰۰۰ تومان
  ۳.۴
  ویژگی‌ها
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز دلمونتی مدل DL - 400
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  ۳.۶
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 2.0 تا 2.5 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز گوسونیک مدل GST-879
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.0 تا 1.5 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1850 تا 2200 وات
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز بوش مدل TTA2201
  ۷۷۲,۰۰۰ تومان
  ۴.۳
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز فلر مدل TS 050
  Feller TS 050 Tea Maker
  ۷۶۲,۹۰۰ تومان
  ۳.۹
  ویژگی‌ها
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: خیر
 • چای ساز بوش مدل TTA5883
  ۱,۱۰۴,۹۹۰ تومان
  ۴.۵
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز تکنو مدل Te-911
  ۴۵۹,۰۰۰ تومان
  ۳.۷
  ویژگی‌ها
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز تکنو مدل TE985
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.0 تا 1.5 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز فیلیپس مدل HD7301/00
  ۶۳۸,۸۰۰ تومان
  ۳.۸
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز تکنو مدل Te-983
  ۴۲۷,۰۰۰ تومان
  ۳.۳
  ویژگی‌ها
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز بیشل مدل BL-TM
  ۴۷۸,۰۰۰ تومان
  ۳.۹
  ویژگی‌ها
  • قوری چای: دارد
 • دمنوش ساز  بایترون مدلBKB-40
  ۳۳۳,۰۰۰ تومان
  ۲.۴
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز پروفی کوک مدل PC TKS 1056 WHI/BLA
  ۱,۳۲۵,۰۰۰ تومان
  ۳.۶
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.2 تا 1.5 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز کپلر مدل KTM 2210
  ۵۶۳,۰۰۰ تومان
  ۳.۸
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1850 تا 2200 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: خیر
 • چای ساز بوش مدل TTA5603
  ۱,۰۰۹,۹۹۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز فلر مدل TS 070 WP
  Feller TS 070 WP Tea Maker
  ۹۶۳,۶۰۰ تومان
  ۴.۲
  ویژگی‌ها
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز دلمونتی مدل DL440
  ۴۸۵,۶۹۰ تومان
  ۲.۴
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.0 تا 1.5 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1850 تا 2200 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: خیر
 • چای ساز یوروتاپ مدل SE-77
  چای ساز یوروتاپ مدل SE-77
  ۴۲۷,۰۰۰ تومان
  ۳.۳
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1850 تا 2200 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: خیر
 • چای ساز هومرک مدل 2100
  چای ساز هومرک مدل 2100
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.0 تا 1.5 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز گوسونیک مدل GST 878
  ۴۲۳,۹۹۰ تومان
  ۳.۸
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.0 تا 1.5 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز هاردستون مدل TKS2020
  ۵۶۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 2.0 تا 2.5 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.0 تا 1.5 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: خیر
 • چای ساز مایدیا مدل MT-8992T-G1
  ۴۱۵,۰۰۰ تومان
  ۴
  ویژگی‌ها
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز دلمونتی مدل DL420
  ۵۶۳,۷۹۰ تومان
  ۴.۸
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز بلزا مدل 21103
  ۵۹۹,۰۰۰ تومان
  ۴.۸
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 2.0 تا 2.5 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: خیر
 • چای ساز برلیانت مدل BMT 4200
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1000 تا 1500 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز دسینی مدل 5005
  ۴۶۵,۰۰۰ تومان
  ۲
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 2.0 تا 2.5 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.0 تا 1.5 لیتر
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز بلزا مدل 21102
  ۵۸۱,۰۰۰ تومان
  ۴
  ویژگی‌ها
  • قوری چای: دارد
 • چای ساز بیشل مدل BL-TM-009
  Bishel BL-TM-009 Tea Maker
  ۴۸۸,۰۰۰ تومان
  ۵
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 2.5 تا 3.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1850 تا 2200 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز دسینی مدل 8008
  ۳۹۴,۹۰۰ تومان
  ۳
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.0 تا 1.5 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 1850 تا 2200 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز سونیا مدل SU-8831
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
 • چای ساز سرجیو مدل STM-109-GC
  ۵۹۹,۰۰۰ تومان
  ۳.۲
  ویژگی‌ها
  • محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده ظرفیت قوری: 1.5 تا 2.0 لیتر
  • محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات
  • قوری چای: دارد
  • صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله

انواع چای ساز

در میان همه نوشیدنی‌های داغ، چای برای ما ایرانی‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد. در طول روز حتما چای می‌خوریم و برای تهیه کردن آن وقت می‌گذاریم. یکی از وسایلی که در تهیه چای به ما کمک می‌کند، چای ساز است. چای سازها کم کم جای خود را در هر آشپزخانه ای پیدا کردند چرا که در زندگی امروزی سرعت بسیار اهمیت دارد و چای سازها به سریع‌ترین شکل یک چای خوش رنگ و خوش طعم را دم می‌کنند.

مدل‌های مختلف چای ساز برقی وجود دارد که برای سلیقه‌ها و بودجه‌های مختلف طراحی شده‌ است. برخی از چای‌ سازها به صورت ایستاده هستند که قوری روی کتری قرار می‌گیرد و توسط بخار و گرمای کتری گرم می‌شود. در برخی دیگر، قوری به طور جداگانه برروی سطح داغی قرار می‌گیرد که باعث می‌شود چای درون قوری به سرعت دم بکشد و قوری هم گرم بماند، بدون اینکه نیاز باشد تا آب دائما در حال جوش باشد.
 

خرید بهترین چای ساز

اگر شما خانواده بزرگی دارید و یا اگر چای زیاد می‌نوشید پیشنهاد می‌کنیم یک چای ساز با ظرفیت بالا تهیه کنید. محدوده ظرفیت کتری چایساز معمولا از 1.2 لیتر شروع می‌شود و تا 3 لیتر متغییر است. سرعت به جوش آمدن آب بستگی به توان مصرفی چایساز دارد. اما این نکته را فراموش نکنید که هرچقدر کتری شما کوچک‌تر باشد، آب درون آن هم زودتر به جوش می‌آید.

اگر به دنبال برند مشخصی از چای ساز هستید و یا اگر به دنبال چای ساز خاصی می‌گردید، دیجی‌کالا نیاز شما را برآورده می‌کند. در دیجی‌کالا اکثر برندهای چای ساز مثل فلر، بوش، فیلیپس، تفال، دلونگی، هاردستون و غیره وجود دارد. همچنین انواع مدل‌ها مثل چای ساز استیل، چای ساز شیشه ای و چای ساز با قوری سرامیکی برای سفارش دادن آماده است. شما می‌توانید قیمت انواع چای ساز را با هم مقایسه کنید و در نهایت با چند کلیک ساده، محصول موردنظرتان را درب منزل تحویل بگیرید.