دسته‌بندی نتایج
مشاهده همه دسته‌بندی‌ها
جستجو در نتایج:
برند

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فقط کالاهای موجود
۱۴۷ کالا
 • تلسکوپ مدیک مدل F60050
  ۲۹۷,۵۰۰ تومان
  ۳.۳
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
  • نوع مقر: سمتی ارتفاعی
  • موتور: خیر
  • جستجوی خودکار: خیر
 • تلسکوپ مدیک مدل F70060TX
  ۶۹۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۴
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
  • نوع مقر: سمتی ارتفاعی
  • موتور: خیر
  • جستجوی خودکار: خیر
 • تلسکوپ دریسکو مدل F36050
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  ۱.۶
  ویژگی‌ها
  • نوع مقر: سمتی ارتفاعی
  • موتور: خیر
  • جستجوی خودکار: خیر
 • تلسکوپ مدیک مدل F70060
  تلسکوپ مدیک مدل F70060
  ۴۸۷,۰۰۰ تومان
  ۴.۵
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
  • نوع مقر: سمتی ارتفاعی
  • محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
  • موتور: خیر
  • جستجوی خودکار: خیر
 • تلسکوپ دریسکو مدل F700127EQ
  ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
  • نوع مقر: سمتی-ارتفاعی-استوایی
  • موتور: خیر
  • جستجوی خودکار: خیر
 • تلسکوپ دریسکو مدل F76700
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲.۸
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی
  • نوع مقر: سمتی ارتفاعی
  • موتور: خیر
  • جستجوی خودکار: خیر
 • تلسکوپ سلسترون استرومستر 130EQ
  ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴.۱
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی
  • نوع مقر: استوایی
  • محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
  • موتور: خیر
 • تلسکوپ سلسترون مدل COmetron First Scope 76
  Celestron COmetron First Scope 76 Telescope
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴.۹
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی
  • نوع مقر: دابسونی
  • محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: تا 600 میلی متر
  • موتور: خیر
 • تلسکوپ دریسکو مدل F60700
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  ۴.۵
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
  • نوع مقر: سمتی ارتفاعی
  • موتور: خیر
  • جستجوی خودکار: خیر
 • تلسکوپ دریسکو مدل CF50090
  تلسکوپ دریسکو مدل CF50090
  ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
  • نوع مقر: سمتی ارتفاعی
  • موتور: خیر
  • جستجوی خودکار: خیر
 • تلسکوپ دریسکو مدلCF50080
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
  • نوع مقر: سمتی ارتفاعی
  • موتور: خیر
  • جستجوی خودکار: خیر
 • تلسکوپ دریسکو مدل F114900EQ
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: نیوتونی
  • نوع مقر: سمتی-ارتفاعی-استوایی
  • موتور: خیر
  • جستجوی خودکار: خیر
 • تلسکوپ دریسکو مدل F60900
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
  • نوع مقر: سمتی ارتفاعی
  • موتور: خیر
  • جستجوی خودکار: خیر
 • ناموجود
  تلسکوپ مدیک مدل F40040M
  ۲.۴
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
  • نوع مقر: سمتی ارتفاعی
  • موتور: خیر
  • جستجوی خودکار: خیر
 • ناموجود
  تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 127EQ
  Celestron PowerSeeker 127EQ Telescope
  ۴.۸
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: نیوتونی
  • نوع مقر: استوایی
  • محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
  • موتور: خیر
 • ناموجود
  تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 127
  Celestron Omni XLT 127 Telescope
  ۵
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: اشمیت-کاسگرین
  • نوع مقر: استوایی
  • محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: بین 1200 تا 1500 میلی متر
  • موتور: خیر
 • ناموجود
  تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ
  Celestron PowerSeeker 50AZ telescope
  ۳.۹
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
  • نوع مقر: سمتی ارتفاعی
  • محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
 • ناموجود
  تلسکوپ سلسترون مدل CPC 800
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: اشمیت-کاسگرین
  • نوع مقر: بازویی - چنگالی (Fork Arm)
  • محدوده قطر دهانه: بین 200 تا 250 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: از 2000 میلی متر به بالا
  • موتور: بله
 • ناموجود
  تلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ
  ۵
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
  • نوع مقر: استوایی
  • محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
  • موتور: خیر
 • ناموجود
  تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 150
  Celestron Omni XLT 150 Telescope
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی
  • نوع مقر: استوایی
  • محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
  • موتور: خیر
 • ناموجود
  تلسکوپ سلسترون مدل Astromaster 70AZ
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
  • نوع مقر: Altazimuth
  • محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
  • موتور: خیر
 • ناموجود
  تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 130EQ-MD
  Celestron AstroMaster 130EQ-MD Telescope
  ۴.۱
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: نیوتونی
  • نوع مقر: استوایی
  • محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
  • موتور: بله
 • ناموجود
  تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 60AZ
  Celestron PowerSeeker 60AZ Telescope
  ۵
  ویژگی‌ها
  • نوع مقر: سمتی ارتفاعی
  • محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
 • ناموجود
  تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 120
  Celestron Omni XLT 120 Telescope
  ۵
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
  • نوع مقر: استوایی
  • محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
  • موتور: خیر
 • ناموجود
  تلسکوپ سلسترون مدل LCM-114 Computerized
  Celesteron LCM-114 Computerized Telescope
  ۴.۸
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: نیوتونی
  • نوع مقر: سمتی ارتفاعی
  • محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
  • موتور: بله
 • ناموجود
  تلسکوپ اسکای واچر مدل BK1025AZ3
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
  • نوع مقر: سمتی ارتفاعی
  • محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: تا 600 میلی متر
 • ناموجود
  تلسکوپ اسکای واچر مدل BK767AZ1
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: نیوتونی
  • نوع مقر: سمتی ارتفاعی
  • محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
  • موتور: خیر
 • ناموجود
  تلسکوپ شکستی سلسترون مدل LCM 90
  Celestron LCM 90 Refractor Telescope
  ۵
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
  • نوع مقر: Altazimuth
  • محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
  • موتور: بله
 • ناموجود
  تلسکوپ اسکای واچر مدل BK809AZ3
  ۳.۷
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
  • نوع مقر: سمتی ارتفاعی
  • محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
  • موتور: خیر
 • ناموجود
  تلسکوپ سلسترون مدل ExploraScope 80AZ
  Celestron ExploraScope 80AZ Telescope
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
  • نوع مقر: سمتی ارتفاعی
  • محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
  • موتور: خیر
 • ناموجود
  تلسکوپ سلسترون مدل COSMOS First Scope 76
  Celestron COSMOS First Scope 76 Telescope
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی
  • نوع مقر: دابسونی
  • محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: تا 600 میلی متر
  • موتور: خیر
 • ناموجود
  تلسکوپ اسکای واچر مدل BKP150750 EQ3
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: نیوتونی
  • نوع مقر: استوایی
  • محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
  • موتور: خیر
 • ناموجود
  تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 80EQ
  Celestron PowerSeeker 80EQ Telescope
  ۵
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
  • نوع مقر: استوایی
  • محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
  • موتور: خیر
 • ناموجود
  تلسکوپ مدیک مدل F40070M
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
  • نوع مقر: سمتی ارتفاعی
  • موتور: خیر
 • ناموجود
  تلسکوپ سلسترون مدل Advanced VX C8-SGT
  Celestron Advanced VX C8-SGT Telescope
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: اشمیت-کاسگرین
  • نوع مقر: استوایی
  • محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: از 2000 میلی متر به بالا
  • موتور: بله
 • ناموجود
  تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل Compact 114/500 mm
  National Geographic114/500 mm Compact Telescope
  ۳
  ویژگی‌ها
  • نوع اپتیک: نیوتونی
  • نوع مقر: دابسونی
  • محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر
  • محدوده فاصله کانونی: تا 600 میلی متر
  • موتور: خیر