دسته‌بندی نتایج
جستجو در نتایج:
برند

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فقط کالاهای موجود
۴۴ کالا
 • تردمیل توربو فیتنس مدل TF 100
  ۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۷
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2 تا 2.5
  • حداکثر تحمل وزن: 120
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل توربو فیتنس مدل TF80
  ۲,۸۹۷,۵۰۰ تومان
  ۴
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2 تا 2.5
  • حداکثر تحمل وزن: 110
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل توربو فیتنس مدل TF150
  ۳,۷۰۵,۰۰۰ تومان
  ۴.۳
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2 تا 2.5
  • حداکثر تحمل وزن: 120
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل توربو فیتنس مدل TF200
  ۳,۸۴۷,۵۰۰ تومان
  ۵
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2 تا 2.5
  • حداکثر تحمل وزن: 120
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل توربو فیتنس مدل TF1900
  ۳,۶۵۷,۵۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2 تا 2.5
  • حداکثر تحمل وزن: 110
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل توربو فیتنس مدل Motion 60
  ۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان
  ۴.۸
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 3 تا 3.5
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل توربو فیتنس مدل F24
  ۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2.5 تا 3
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل توربو فیتنس مدل TF500
  ۶,۵۰۷,۵۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: بیشتر از 3.5
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل اینتنزا مدل 550TI
  تردمیل اینتنزا مدل 550TI
  ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴.۴
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: بیشتر از 3.5
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل توربو فیتنس مدل TF 250
  ۵,۲۲۵,۰۰۰ تومان
  ۴.۶
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 3 تا 3.5
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل توربو فیتنس مدل TF2200
  ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2 تا 2.5
  • حداکثر تحمل وزن: 120
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل توربو فیتنس مدل TF800
  ۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2 تا 2.5
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل جک اکسر مدل Turbo 772
  ۳,۷۵۲,۵۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2 تا 2.5
  • حداکثر تحمل وزن: 120
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل توربو فیتنس مدل TF2400
  ۴,۴۶۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2 تا 2.5
  • حداکثر تحمل وزن: 120
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل توربو فیتنس مدل F22
  ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2.5 تا 3
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل جک اکسر مدل MPower 830
  ۵,۰۳۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2.5 تا 3
  • حداکثر تحمل وزن: 120
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل توربو فیتنس مدل F16
  ۴,۲۷۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2 تا 2.5
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل توربو فیتنس Run 40
  Turbo Fitness RUN 40 Treadmill
  ۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 3 تا 3.5
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل توربو فیتنس مدل LX740
  ۷,۱۷۲,۵۰۰ تومان
  ۴
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: بیشتر از 3.5
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل جک اکسر مدل Turbo776
  ۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2.5 تا 3
  • حداکثر تحمل وزن: 120
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل جک اکسر مدل M.Power 880
  ۵,۶۰۵,۰۰۰ تومان
  ۵
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 3 تا 3.5
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل توربو فیتنس مدل RUN 30
  ۵,۶۰۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2.5 تا 3
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل جک اکسر مدل Fitlux 585
  ۶,۷۴۵,۰۰۰ تومان
  ۵
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 3 تا 3.5
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل توربو فیتنس مدل Motion 80
  ۸,۸۳۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل هلث استریم مدل T790
  تردمیل هلث استریم مدل T790
  ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل جک اکسر مدل Fitlux 555
  ۶,۱۷۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2.5 تا 3
  • حداکثر تحمل وزن: 120
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل جک اکسر مدل Fitlux 375
  ۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2.5 تا 3
  • حداکثر تحمل وزن: 120
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل سام استور مدل CT55B
  تردمیل سام استور مدل CT55B
  ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: کمتر از 2
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل سام استور مدل BT180
  تردمیل سام استور مدل BT180
  ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: کمتر از 2
  • حداکثر تحمل وزن: 120
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل سام استور مدل F16
  تردمیل سام استور مدل F16
  ۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: کمتر از 2
  • حداکثر تحمل وزن: 120
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل نردیک ترک مدل T11.5
  تردمیل نردیک ترک مدل T11.5
  ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2.5 تا 3,3 تا 3.5
  • حداکثر تحمل وزن: 120
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل نردیک ترک مدل T7
  ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2 تا 2.5
  • حداکثر تحمل وزن: 120
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل پروفرم مدل PERFORMANCE 1050-PETL99713
  PROFORM PERFORMANCE 1050-PETL99713 Treadmill
  ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2.5 تا 3
  • حداکثر تحمل وزن: 120
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل پروفرم مدل ZLT 1300
  ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2.5 تا 3
  • حداکثر تحمل وزن: 120
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • تردمیل هورایزن مدل ADVENTURE 3 PLUS
  Horizon Adventure 3 Plus Treadmill
  ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 2 تا 2.5
  • حداکثر تحمل وزن: 120
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد
 • ناموجود
  تردمیل توربو فیتنس مدل T9300
  ۴.۸
  ویژگی‌ها
  • نوع: موتور دار
  • قدرت موتور: 3 تا 3.5
  • صفحه نمایش: دارد
  • نمایش سرعت: دارد