جستجو در نتایج:
برند

برند یا سازنده‌ای با این نام پیدا نشد!

فقط کالاهای موجود
۲۳۵ کالا
 • سه پایه دوربین ویفنگ مدل WT-3520
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۷
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: پن هد
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 545 میلی‌متر
  • تعداد قطعات پایه: 3
 • سه پایه عکاسی جیماری مدل KP-2264
  ۳۶۴,۰۰۰ تومان
  ۴.۱
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: پن هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن: از 3 تا 4 کیلوگرم
  • جنس: آلومینیوم
  • تعداد قطعات پایه: 3
 • سه پایه دوربین ویفنگ مدل WT-3540
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان
  ۳.۸
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: پن هد
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 600 میلی‌متر
  • تعداد قطعات پایه: 3
 • سه پایه دوربین ویفنگ مدل WT-3642
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۶
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: پن هد
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 0.36 متر
  • تعداد قطعات پایه: 3
 • سه پایه دوربین فوتوپرو مدل DIGI-9300
  ۲۴۹,۰۰۰ تومان
  ۳.۹
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: پن هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن: از 2 تا 3 کیلوگرم
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 48 سانتیمتر
  • تعداد قطعات پایه: 3
 • سه پایه رومیزی
  ۹,۹۰۰ تومان
  ۰.۹
 • سه پایه دوربین ویفنگ مدل WT-6663A
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۲
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: پن هد
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 0.475 متر
  • تعداد قطعات پایه: 4
 • سه پایه دوربین ویفنگ مدل WT-3560
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۹
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: پن هد
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 640 میلی‌متر
  • تعداد قطعات پایه: 3
 • سه پایه ونگارد Espod CX 203AGH
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
  ۳.۹
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: بال هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن: از 1 تا 2 کیلوگرم
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 123.5 سانتی‌متر
  • تعداد قطعات پایه: 3
 • سه پایه دوربین فوتو پرو مدل X5i
  ۹۹۹,۰۰۰ تومان
  ۳.۹
  ویژگی‌ها
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 220 میلی‌متر
  • تعداد قطعات پایه: 4
 • سه پایه دوربین سونی مدل VCT-VPR1
  ۶۹۹,۰۰۰ تومان
  ۵
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: پن هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن: از 3 تا 4 کیلوگرم
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 43 سانتی‌متر
  • تعداد قطعات پایه: 4
 • سه پایه ی بنرو A1350Q1
  ۷۹۰,۰۰۰ تومان
  ۴.۳
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: بال هد
  • جنس: آلومینیوم
  • تعداد قطعات پایه: 5
 • سه پایه ی بنرو مدل A150-FBR0
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۴
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: پن هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن: از 2 تا 3 کیلوگرم
  • جنس: آلومینیوم
  • تعداد قطعات پایه: 4
 • سه پایه دوربین بنرو مدل A2573FS4
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ۴.۹
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: پن هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن: از 3 تا 4 کیلوگرم
  • جنس: منیزیم
  • تعداد قطعات پایه: 3
 • سه پایه عکاسی فوتوپرو مدل PGA-484 53P
  ۵۹۹,۰۰۰ تومان
  ۴.۴
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: بال هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 105 میلی متر
  • تعداد قطعات پایه: 4
 • سه پایه دوربین می فوتو مدل A0350Q0
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  ۴
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: بال هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم
  • جنس: آلومینیوم
  • تعداد قطعات پایه: 5
 • سه پایه جیماری مدل KP-2234
  ۲۳۴,۰۰۰ تومان
  ۳.۹
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: پن هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن: از 2 تا 3 کیلوگرم
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 140 سانتی متر
  • تعداد قطعات پایه: 3
 • سه پایه دوربین بنرو مدل A674TGH10
  ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲.۹
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: پن هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن: 7 تا 12 کیلوگرم
  • جنس: آلومینیوم
  • تعداد قطعات پایه: 3
 • سه پایه دوربین فوتوپرو مدل S3 Lite-SJ85
  ۲۹۹,۰۰۰ تومان
  ۴.۸
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: بال هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن: از 2 تا 3 کیلوگرم
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 420 میلی متر
  • تعداد قطعات پایه: 4
 • سه پایه دوربین ویفنگ مدل WT-6734
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  ۴.۲
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: پن هد
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 0.5 متر
  • تعداد قطعات پایه: 4
 • سه پایه ی بنرو A350-FHD1
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: پن هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم
  • جنس: آلومینیوم
  • تعداد قطعات پایه: 4
 • سه پایه ونگارد Espod CX 204AGH
  ۳۷۷,۰۰۰ تومان
  ۳.۷
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: بال هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن: از 1 تا 2 کیلوگرم
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 123.5 سانتی‌متر
  • تعداد قطعات پایه: 3
 • تک پایه بنرو مدل A49F
  Benro A49F Camera Monopod
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گستره بیشینه تحمل وزن: 12 کیلوگرم و بیشتر
  • جنس: آلومینیوم
  • تعداد قطعات پایه: 5
 • تک پایه بنرو C38T
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • گستره بیشینه تحمل وزن: 12 کیلوگرم و بیشتر
  • جنس: فیبر کربن
  • تعداد قطعات پایه: 4
 • سه پایه فوتوپرو C-4i Plus 53P
  Fotopro C-4i Plus 53P Tripod
  ۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان
  ۴.۴
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: بال هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 10.5 سانتیمتر
  • تعداد قطعات پایه: 4
 • تک پایه ی بنرو A48F
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: فاقد هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن: 12 کیلوگرم و بیشتر
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 53 سانتی متر
  • تعداد قطعات پایه: 4
 • سه پایه منفراتو MKC3-H01
  ۴۹۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: بال هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن: از 1 تا 2 کیلوگرم
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 445 میلی متر
  • تعداد قطعات پایه: 5
 • سه پایه دوربین ویفنگ مدل WT-5315
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۶
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: پن هد
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 0.235 متر
  • تعداد قطعات پایه: 4
 • نگهدارنده شانه ای دوربین فوتومکس مدل u.s.a
  نگهدارنده شانه ای دوربین فوتومکس مدل u.s.a
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: ثابت
  • جنس: دیگر مواد
  • تعداد قطعات پایه: 1
 • سه پایه ونگارد Espod CX 204AP
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  ۳.۳
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: پن هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن: از 2 تا 3 کیلوگرم
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 127 سانتی‌متر
  • تعداد قطعات پایه: 3
 • تک پایه دوربین ابو مدل MT-344
  ۴۲۷,۰۰۰ تومان
  ۴.۷
  ویژگی‌ها
  • گستره بیشینه تحمل وزن: 12 کیلوگرم و بیشتر
  • جنس: آلومینیوم
  • تعداد قطعات پایه: 4
 • سه پایه گوریلا انعطاف پذیر سایز متوسط
  ۳۹,۰۰۰ تومان
  ۲.۶
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: بال هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن: تا 1 کیلوگرم
 • سه پایه دوربین فوتوپرو مدل X-6CN-62Q
  ۲,۴۹۹,۰۰۰ تومان
  ۳.۲
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: بال هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن: 12 کیلوگرم و بیشتر
  • جنس: فیبر کربن
  • کمینه ی ارتفاع: 467 میلی متر
  • تعداد قطعات پایه: 4
 • سه پایه دوربین فوتوپرو مدل CT-5A 52Q
  ۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
  ۴.۶
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: بال هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن: 7 تا 12 کیلوگرم
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 170 میلی متر
  • تعداد قطعات پایه: 4
 • سه پایه دوربین ویفنگ مدل WT-6093
  ۴۹۹,۰۰۰ تومان
  ۲.۶
  ویژگی‌ها
  • نوع هد: پن هد
  • جنس: آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 0.485 متر
  • تعداد قطعات پایه: 3