[اینفوگرافیک] اعماق زمین و بلندای آسمان

ابراهیم دبیری ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۹:۰۰ 23 آوریل 2017

مرتفع‌ترین و عمیق‌ترین جایی که در زمین رفته‌ایم کجاست؟ انسان توانسته تا کجا پیش برود و چقدر از جهان خود کشف کرده است؟ خواننده‌ی اینفوگرافیک زیر باشید.

اینفوگرافیک درباره اعماق زمین و بلندای آسمان

برچسب‌ها :
دیدگاه شما