محمدامین آهنگری

محمدامین آهنگری

کارشناس ارشد هوافضا با تخصص موتورهای جت است و به نوشتن در حوزه‌های مختلف دانش‌و‌فناوری علاقه دارد.
۵ مطلب موجود است.