پریسا سجادی

پریسا سجادی

سرپرست بخش محتوای فرهنگ و هنر دیجی کالا، از زمانی که یادش می‌آید روزنامه نگار بوده است. او سال ها با وجود سر جنگی که با دار و دسته‌ی تکنولوژی داشت، فقط به خاطر این جمله‌ی بزرگان که می گوید: «فناوری اطلاعات، اهرم پیشران توسعه است»، نزدیک به ده سال در حوزه فناوری اطلاعات قلم زد. او دو سال پیش این حوزه را کنار گذاشت و سراغ نوشتن در زمینه‌ی طنز و گزارش‌های اجتماعی رفت. پریسا سجادی عاشق حیوانات و طبیعت است و آخرش یک روز، مزرعه خود را خواهد داشت.
۳ مطلب موجود است.