بیتا مرزبان

بیتا مرزبان

کارشناس ارشد مدیریت رسانه و به دنبال یادگیری در حوزه علوم ارتباطات است. به گرافیک ویدیویی و نوشتن علاقه دارد. امانوئل کلمبو هنرمند محبوب اوست.
۲۷۸ مطلب موجود است.