محمد زرین صدف

محمد زرین صدف

محمد زرین صدف هدایت تیم دیجیکالا مگ (بازاریابی محتوایی) را برعهده دارد. او از مطالعه، بحث و نوشتن درباره فناوری و فلسفه لذت می‌برد.
۳۹۷ مطلب موجود است.