کژوان آبهشت

کژوان آبهشت

کژوان در دانشگاه، زبان اسپانیایی و سینما خوانده و همواره مشتاق یادگیری زبان‌ها و آشنایی با فرهنگ‌های مختلف است. چند سالی است که مترجم است. ترجیح می‌دهد وقتش را به کتاب‌ خواندن و فیلم ‌دیدن بگذراند. شیفته‌ی تاریخ و جانورشناسی است و علاقه‌ی فراوانی به شب، موسیقی جاز (در کنار دیگر انواع موسیقی) و مکان‌های سردسیر و برفی دارد.
۱۱۳ مطلب موجود است.