عرفان استادی

عرفان استادی

عرفان استادی نویسنده‌ای مشتاق و از شیفتگان هنر و ادبیات است. اما این عشق و شور برای او بیش از همه در رشته تعاملی سرگرمی و هنر هشتم یعنی بازی‌های ویدیویی متجلی می‌شود. این رویای عرفان است که روزی آثار خود را در این صنعت بزرگ کارگردانی کند.
۵۴ مطلب موجود است.