الهام سروری

الهام سروری

برای مجله می‌نویسم، انیمه می‌بینم، نقاشی می‌کنم و یکسری کارهای پیچیده در فیزیک انجام می‌دم!
۳۰۱ مطلب موجود است.